Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012020

BOHOSLUŽBY od 26.1.2020 do 2.2.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

26.1.

Lukov 7:30

3.nedelě v mezidobí

Neděle Božího slova

Za + Miroslava Vacka, pravnuka Dominika a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí

27.1.

Lukov 18:00

 

Za Natálku

Úterý

28.1.

 

Památka

sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

Středa

29.1.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

30.1.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

Za Bohuslava Fadlera, 2 syny, živou a + rodinu

Pátek

31.1.

Lukov 10:00

 

Památka

sv. Jana Boska, kněze

Mše sv. v DS Lukov

Sobota

1.2.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

2.2.

Lukov 7:30

Svátek

Uvedení Páně do chrámu

(Hromnice)

Za rodiče Kopečné a stařenku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Ladislava Plška, manželku Jarmilu, živou a + rodinu

BOHOSLUŽBY od 19.1.2020 do 26.1.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

19.1.

Lukov 7:30

2.nedelě v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní pro celou rodinu s prosbou o Boží požehnání

Pondělí

20.1.

Lukov 18:00

 

Za + rodiny Zvářalovu a Zálešákovu, s prosbou o Boží pomoc pro živou rodinu

Úterý

21.1.

 

Památka

sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 

Středa

22.1.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

23.1.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

 

Pátek

24.1.

Lukov 10:00

 

Památka

sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 25.1.

Kašava 18:00

Svátek

Obrácení sv. Pavla, apoštola

 

Neděle

26.1.

Lukov 7:30

3.nedelě v mezidobí

Neděle Božího slova

Za + Miroslava Vacka, pravnuka Dominika a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 12.1.2020 do 19.1.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

12.1.

Lukov 7:30

Svátek

Křtu Páně

Konec doby vánoční

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiny Pokornou a Vančíkovu

Pondělí

13.1.

Lukov 18:00

 

Za + Bohuslava Holíka, živou a + rodinu a duše v očistci

Úterý

14.1.

 

 

 

 

Středa

15.1.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

16.1.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

Za + Marii Přívarovou, manžela, syna, rodiče z obou stran a duše v očistci

Pátek

17.1.

Lukov 10:00

 

Památka

sv. Antonína, opata

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 18.1.

Kašava 18:00

Památka

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Od 18.1. do 25.1. je Týden modliteb za jednotu křesťanů

 

Neděle

19.1.

Lukov 7:30

2.nedelě v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní pro celou rodinu s prosbou o Boží požehnání

BOHOSLUŽBY od 5.1.2020 do 12.1.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

5.1.

Lukov 7:30

2.neděle po Narození Páně

 

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimíra a Marii Dočkalovy, sestru Jaroslavu a živou rodinu

Pondělí

6.1.

Lukov 18:00

Slavnost

ZJEVENÍ PÁNĚ

(Tří Králů)

Doporučený svátek

Žehnání vody, křídy a kadidla

Za živou a + rodinu Lukšovu, Staškovu a Drábkovu

Úterý

7.1.

 

 

 

 

Středa

8.1.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

9.1.

Lukov 18:00

 

Dětská mše sv.

 

Pátek

10.1.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota

11.1.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

12.1.

Lukov 7:30

Svátek

Křtu Páně

Konec doby vánoční

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiny Pokornou a Vančíkovu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí