Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062020

BOHOSLUŽBY od 28.6.2020 do 5.7.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

28.6.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

Na úmysl dárce

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Miloslava Kováře a živou rodinu

Pondělí

29.6.

Lukov 18:00

Slavnost

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Doporučený svátek

Za duše v očistci

Úterý

30.6.

 

Svátek

Výročí posvěcení katedrály

 

Středa

1.7.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

2.7.

Lukov 18:00

 

 

Pátek

3.7.

Lukov 10:00

Svátek

sv. Tomáše, apoštola

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 4.7.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

5.7.

Lukov 7:30

Slavnost

SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,

Hlavních patronů Moravy

Doporučený svátek

Za farníky

Kašava 9:00

 

Velíková 10:30

Patrocinium kaple sv. Cyrila a Metoděje

BOHOSLUŽBY od 21.6.2020 do 28.6.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

21.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

Za + kněze, učitele, přátele, dobrodince a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Aloise Gajdošíka a manželku

Pondělí

22.6.

Lukov 18:00

 

Za + Aloise Pavlíčka, duše v očistci a živou rodinu

Úterý

23.6.

 

 

 

Středa

24.6.

Kašava 18:00

Slavnost

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

Čtvrtek

25.6.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za Vlastu a Aloise Kruťovy

Pátek

26.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 27.6.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

28.6.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Miloslava Kováře a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 14.6.2020 do 21.6.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

14.6.

Lukov 7:30

11.neděle v mezidobí

Za + manželku Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Pondělí

15.6.

Lukov 18:00

 

Za + kněze, učitele, přátele, dobrodince a duše v očistci

Úterý

16.6.

 

 

 

Středa

17.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

18.6.

Lukov 18:00

Dětská mše sv.

Za + Aloise Halašku, živou a + rodinu

Pátek

19.6.

Lukov 10:00

 Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Mše sv. v DS Lukov

Lukov 20:00

Svatojánská mše na hradě Lukov

Na úmysl dárce

Sobota 20.6.

Kašava 18:00

Památka

Neposkvrněného srdce Panny Marie

 

Neděle

21.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

Za + kněze, učitele, přátele, dobrodince a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Aloise Gajdošíka a manželku

BOHOSLUŽBY od 7.6.2020 do 14.6.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

7.6.

Lukov 7:30

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za manžela Vladimíra a 2 rodiče, s prosbou o dar zdraví

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 40 let společného života, živou a + rodinu

Pondělí

8.6.

Lukov 18:00

 

Za Františku Řezníkovou, manžela a živou rodinu

Úterý

9.6.

 

 

 

Středa

10.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

11.6.

Lukov 18:00

Slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

(Boží Tělo)

Doporučený svátek

Za + rodiče Drábkovy, syna Vladimíra a živou rodinu

Pátek

12.6.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 13.6.

Kašava 18:00

Památka

sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 

Neděle

14.6.

Lukov 7:30

11.neděle v mezidobí

Za + manželku Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí