Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082020

BOHOSLUŽBY od 30.8.2020 do 6.9.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

30.8.

Lukov 7:30

22.neděle v mezidobí

Za manžela Jaroslava, živou rodinu Kocfeldovu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče, živou rodinu a na poděkování za přijatá dobrodiní

Pondělí

31.8.

Lukov 18:00

 

Za rodinu Šustkovu

Úterý

1.9.

 

 

 

Středa

2.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

3.9.

Lukov 18:00

Památka

sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Za + syna, bratra, rodiče Skřítkovy, Láníkovy, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu

Pátek

4.9.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 5.9.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

6.9.

Lukov 7:30

23.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodiče Halaškovy, Březíkovy, živou a + rodinu

BOHOSLUŽBY od 23.8.2020 do 30.8.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

23.8.

Lukov 7:30

21.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 75 let života, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu do dalších let

Pondělí

24.8.

Lukov 18:00

Svátek

sv. Bartoloměje, apoštola

Za Ludmilu Němčíkovou, živou a + rodinu a duše v očistci

Úterý

25.8.

 

 

 

Středa

26.8.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

27.8.

Lukov 18:00

Památka

sv. Moniky

Za živou a + rodinu Uhříkovu a Odehnalovu

Pátek

28.8.

Lukov 10:00

 

Památka

sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 29.8.

Kašava 18:00

Památka

Umučení sv. Jana Křtitele

 

Neděle

30.8.

Lukov 7:30

22.neděle v mezidobí

Za manžela Jaroslava, živou rodinu Kocfeldovu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče, živou rodinu a na poděkování za přijatá dobrodiní

BOHOSLUŽBY od 16.8.2020 do 23.8.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

16.8.

Lukov 7:30

20.neděle v mezidobí

Za živé a + Marie z farnosti a za duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jaromíra Šustka a rodiče

Pondělí

17.8.

Lukov 18:00

 

Za + rodiče Botíkovy a + rodinu

Úterý

18.8.

 

 

 

Středa

19.8.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

20.8.

Lukov 18:00

Svátek

sv. Bernarda, opata a učitele církve

Adorační den farnosti Lukov

Za Bohuslava Fadlera, dva syny a živou rodinu

Pátek

21.8.

Lukov 10:00

 

Památka

sv. Pia X., papeže

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 22.8.

Kašava 16:00

Památka

Panny Marie Královny

Žehnání nové kaple Panny Marie Královny na Vinohrádku v Kašavě

Neděle

23.8.

Lukov 7:30

21.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 75 let života, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu do dalších let

BOHOSLUŽBY od 9.8.2020 do 16.8.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

9.8.

Lukov 7:30

19.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za P. Josefa Manďáka, rodiče, staříčky Manďákovy a duše v očistci

Pondělí

10.8.

Lukov 18:00

Svátek

sv. Vavřince, mučedníka

Za + manžela Karla, děti a jeho rodiče

Úterý

11.8.

 

Památka

sv. Kláry, panny

 

Středa

12.8.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

13.8.

Lukov 18:00

 

Za + rodiče, dceru a 3 zetě

Pátek

14.8.

Lukov 10:00

Památka

sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 15.8.

Kašava 18:00

Slavnost

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený svátek

 

Neděle

16.8.

Lukov 7:30

20.neděle v mezidobí

Za živé a + Marie z farnosti a za duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jaromíra Šustka a rodiče

BOHOSLUŽBY od 2.8.2020 do 9.8.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

2.8.

Lukov 7:30

18.neděle v mezidobí

Za Miroslava Holíka, manželku a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Pondělí

3.8.

 

 

 

Úterý

4.8.

 

Památka

sv. Jana Marie Vianneye, kněze

 

Středa

5.8.

 

 

 

Čtvrtek

6.8.

 

Svátek

Proměnění Páně

 

Pátek

7.8.

 

 

 

Sobota 8.8.

Kašava 18:00

Památka

sv. Dominika, kněze

 

Neděle

9.8.

Lukov 7:30

19.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za P. Josefa Manďáka, rodiče, staříčky Manďákovy a duše v očistci

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí