Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102020

BOHOSLUŽBY od 25.10.2020 do 1.11.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

25.10.

Lukov 7:30

30.neděle v mezidobí

 

Za Jana Ernesta, živou a + rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za uzdravení blízké osoby

Pondělí

26.10.

Lukov 18:00

 

 

Úterý

27.10.

 

 

 

Středa

28.10.

Kašava 18:00

Svátek

sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

Čtvrtek

29.10.

Lukov 18:00

 

Za + Marii Přívarovou, rodiče, dva bratry a živou rodinu

Pátek

30.10.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 31.10.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

1.11.

Lukov 7:30

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

 

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jaroslavu Vančíkovou a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 18.10.2020 do 25.10.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

18.10.

Lukov 7:30

29.neděle v mezidobí

90. výročí posvěcení farního kostela sv. Josefa v Lukově

Misijní neděle

Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Viléma Dočkala, živou a + rodinu

Pondělí

19.10.

Lukov 18:00

 

 

Úterý

20.10.

 

 

 

Středa

21.10.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

22.10.

Lukov 18:00

 

Za spásu duše Anny Julinové

Pátek

23.10.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 24.10.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

25.10.

Lukov 7:30

30.neděle v mezidobí

 

Za Jana Ernesta, živou a + rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za uzdravení blízké osoby

BOHOSLUŽBY od 11.10.2020 do 18.10.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

11.10.

Lukov 7:30

28.neděle v mezidobí

Za + rodiče Bohumila a Marii a živou rodinu Lorencovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka a rodiče

Pondělí

12.10.

Lukov 18:00

 

 

Úterý

13.10.

 

 

 

Středa

14.10.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

15.10.

Lukov 18:00

Památka

sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Za + rodiče Lukšovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Pátek

16.10.

Lukov 10:00

 

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 17.10.

Kašava 18:00

Památka

sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

Neděle

18.10.

Lukov 7:30

29.neděle v mezidobí

90. výročí posvěcení farního kostela sv. Josefa v Lukově

Misijní neděle

Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Viléma Dočkala, živou a + rodinu

BOHOSLUŽBY od 4.10.2020 do 11.10.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

4.10.

Lukov 7:30

27.neděle v mezidobí

Za Miloslava Kováře, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

 

Pondělí

5.10.

Lukov 18:00

Mše sv. v latinském jazyce

Za Janu Pekařovou a manžela

Úterý

6.10.

 

 

 

Středa

7.10.

Kašava 18:00

Památka

Panny Marie Růžencové

 

Čtvrtek

8.10.

Lukov 18:00

 

Dětská mše

Za rodiče Kopečné a stařenku

Pátek

9.10.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 10.10.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

11.10.

Lukov 7:30

28.neděle v mezidobí

Za + rodiče Bohumila a Marii a živou rodinu Lorencovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Josefa Sluštíka a rodiče

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí