Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122020

BOHOSLUŽBY od 27.12.2020 do 3.1.2021

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

27.12.

Lukov 7:30

Svátek

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Za + rodiče a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy, bratra Josefa a Antona Varechu

Pondělí

28.12.

 

Svátek

sv. Mláďátek, mučedníků

 

Úterý

29.12.

 

Pátý den v oktávu Narození Páně

 

Středa

30.12.

 

Šestý den v oktávu Narození Páně

 

Čtvrtek

31.12.

Kašava 17:00

Sedmý den v oktávu Narození Páně

Památka

sv. Silvestra I. papeže

 

Lukov 18:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2020 s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do nového roku 2021 pro celou farnost

Pátek

1.1.2021

Lukov 7:30

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Závazný zasvěcený svátek

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 70 let života, s prosbou o Boží milost a ochranu pro celou rodinu

Sobota 2.1.

Kašava 18:00

 

Památka

sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

 

Neděle

3.1.

Lukov 7:30

2.neděle po Narození Páně

Za + Marii a Josefa Minaříkovy a rodinu Mahďákovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 20.12.2020 do 27.12.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

20.12.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za dar zdraví a víry, s prosbou o Boží ochranu dětí a vnuků

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimíra a Marii Dočkalovy, rodiče a živou rodinu

Pondělí

21.12.

Lukov 18:00

 

Za Natálku

Úterý

22.12.

 

 

 

Středa

23.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

24.12.

Kašava 21:00

Štědrý den

 

Lukov 23:00

Za P. Václava Divíška

Pátek

25.12.

Lukov 7:30

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Závazný zasvěcený svátek

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Františka a Zdeňku Juráškovy

Držková 15:30

 

Sobota 26.12.

Lukov 7:30

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Za Jana Petříka a maminku

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za všechny, kdo se starají o kostel a faru

Neděle

27.12.

Lukov 7:30

Svátek

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Za + rodiče a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Štefanii a Josefa Veselkovy, bratra Josefa a Antona Varechu

BOHOSLUŽBY od 13.12.2020 do 20.12.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

13.12.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za + rodiče Lukšovy, živou a + rodinu Staškovu, Drábkovu a Šaichenostovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jaroslava a Františku Halaškovy, živou a + rodinu

Pondělí

14.12.

Lukov 18:00

Památka

sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Za manželku, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Úterý

15.12.

 

 

 

Středa

16.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

17.12.

Lukov 18:00

 

Za rodiče, nemocnou sestru a duše v očistci

Pátek

18.12.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 19.12.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

20.12.

Lukov 7:30

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za dar zdraví a víry, s prosbou o Boží ochranu dětí a vnuků

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Vladimíra a Marii Dočkalovy, rodiče a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 6.12.2020 do 13.12.2020

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

6.12.

Lukov 7:30

2.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za + syna, bratra, rodiče Skřítkovy, Láníkovy a na poděkování za dar zdraví pro živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jelenu Zálešákovou a živou rodinu

Pondělí

7.12.

Lukov 18:00

Památka

sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Za + rodiče Pagáčovy, Musilovy, živou a + rodinu

Úterý

8.12.

 

Slavnost

PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Doporučený svátek

 

Středa

9.12.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

10.12.

Lukov 18:00

 

Za Natálku

Pátek

11.12.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 12.12.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

13.12.

Lukov 7:30

3.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Za + rodiče Lukšovy, živou a + rodinu Staškovu, Drábkovu a Šaichenostovu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jaroslava a Františku Halaškovy, živou a + rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí