Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

052021

den

hodina úmysl
NEDĚLE 30.5. 8:00 Za živou a + rodinu Zálešákovou a na poděkování za dar života
PONDĚLÍ 31.5. 17:00 Za rodiče Drábkovy, Hedviku a živou rodinu
NEDĚLE 6.6. 8:00 Za + Aloise Pavlíčka, duše v očistci, živou rodinu, s prosbou o ochranu Panny Marie
PONDĚLÍ 7.6. 17:00 Za + Aloise Halašku, živou a + rodinu
NEDĚLE 13.6. 8:00 Za Miloslava Kováře a živou rodinu
PONDĚLÍ 14.6. 17:00 Za + manžela, dar zdraví s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci
NEDĚLE 20.6. 8:00 Za + rodiče Drábkovy, syna Vladimíra a živou rodinu
     
     
     
ÚMYSLY MŠÍ SV., KTERÉ SE PŘESOUVAJÍ NA ČERVENEC:
Za + Miroslava a Marii Flámovy, živou a + rodinu
Za Jaromíra Šustka a rodiče
Za Marii tkadlecovou, manžela a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 23.5.2021 do 30.5.2021

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

23.5.

Lukov 7:30

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Za Viléma Dočkala a zetě Ivoše

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky, zvláště za děti, které dnes přistoupí k 1. sv. přijímání a za jejich rodiny

Pondělí

24.5.

Lukov 19:00

Památka

Panny Marie, Matky církve

Za + rodiče, prarodiče a živou rodinu

Úterý

25.5.

 

 

 

Středa

26.5.

 

Památka

sv. Filipa Neriho, kněze

 

Čtvrtek

27.5.

Kašava 19:00

Svátek

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 

Pátek

28.5.

 

 

 

Sobota 29.5.

 

 

 

Neděle

30.5.

Lukov 8:00

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za živou a + rodinu Zálešákovou a na poděkování za dar života

Kašava 10:00

 

 

BOHOSLUŽBY od 16.5.2021 do 23.5.2021

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

16.5.

Lukov 7:30

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Pagáčovy, Musilovy a za živou a + rodinu

Pondělí

17.5.

Lukov 18:00

 

Za rodiče Pekařovy, děti a snachu

Úterý

18.5.

 

 

 

Středa

19.5.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

20.5.

Lukov 18:00

Památka

sv. Klimenta Marie Hofbauera, kněze

Dětská mše sv.

Za + rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Pátek

21.5.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 22.5.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

23.5.

Lukov 7:30

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Za Viléma Dočkala a zetě Ivoše

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky, zvláště za děti, které dnes přistoupí k 1. sv. přijímání a za jejich rodiny

BOHOSLUŽBY od 9.5.2021 do 16.5.2021

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

9.5.

Lukov 7:30

6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za pronásledované křesťany

Za + Annu a Rudolfa Ševců, živou a + rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Pondělí

10.5.

Lukov 18:00

 

Za rodiče Březíkovy a dva syny

Úterý

11.5.

 

 

 

Středa

12.5.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

13.5.

Lukov 18:00

Slavnost

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Doporučený svátek

Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Za Žofii Holíkovou, manžela a živou rodinu

Pátek

14.5.

Lukov 10:00

Svátek

sv. Matěje, apoštola

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 15.5.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

16.5.

Lukov 7:30

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + rodiče Pagáčovy, Musilovy a za živou a + rodinu

BOHOSLUŽBY od 2.5.2021 do 9.5.2021

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

2.5.

Lukov 7:30

5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Za + Jaroslava a Františku Halaškovy, živou a + rodinu

Kašava 9:00

 

Pondělí

3.5.

 

Svátek

sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 

Úterý

4.5.

 

 

 

Středa

5.5.

 

 

 

Čtvrtek

6.5.

 

Památka

sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 

Pátek

7.5.

 

 

 

Sobota 8.5.

 

 

 

Neděle

9.5.

Lukov 7:30

6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za pronásledované křesťany

Za + Annu a Rudolfa Ševců, živou a + rodinu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí