Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082021

BOHOSLUŽBY od 29.8.2021 do 5.9.2021

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

29.8.

Lukov 7:30

22.neděle v mezidobí

Za Jiřinu Hýžovou, zetě Petra a jejich rody

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

 

Pondělí

30.8.

Lukov 18:00

 

 

Úterý

31.8.

 

 

 

Středa

1.9.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

2.9.

Lukov 18:00

 

Za + Františku Halaškovou, manžela a živou rodinu

Pátek

3.9.

Lukov 10:00

 

Památka

sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 4.9.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

5.9.

Lukov 7:30

23.neděle v mezidobí

Za + rodiče Fišerovy a Jašovy, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za farníky

BOHOSLUŽBY od 22.8.2021 do 29.8.2021

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

22.8.

Lukov 7:30

21.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 90 let života, za + manžela a živou rodinu

Pondělí

23.8.

Lukov 18:00

 

Za + manžela, děti, rodiče a duše v očistci

Úterý

24.8.

 

Svátek

sv. Bartoloměje, apoštola

 

Středa

25.8.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

26.8.

Lukov 18:00

 

 

Pátek

27.8.

Lukov 10:00

 

Památka

sv. Moniky

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 28.8.

Kašava 18:00

Památka

sv. Augustina, biskupa a učitele církve

 

Neděle

29.8.

Lukov 7:30

22.neděle v mezidobí

Za Jiřinu Hýžovou, zetě Petra a jejich rody

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

 

BOHOSLUŽBY od 15.8.2021 do 22.8.2021

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

15.8.

Lukov 7:30

Slavnost

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený svátek

Za živé a + Marie z farnosti

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jana Plška, syna Petra a celou rodinu

Pondělí

16.8.

Lukov 10:15

 

Mše sv. k začátku farního dětského tábora

Lukov 18:00

 

Za + Miloslava Dřevikovského a duše v očistci

Úterý

17.8.

 

 

 

Středa

18.8.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek

19.8.

Lukov 18:00

 

Za + rodiče Mahďákovy, prarodiče a živou rodinu

Pátek

20.8.

Lukov 10:00

 

Památka

sv. Bernarda, opata a učitele církve

Mše sv. v DS Lukov

Adorační den farnosti Lukov

Sobota 21.8.

Kašava 18:00

Památka

sv. Pia X., papeže

Poutní mše sv. k Panně Marii Královně na Vinohrádku

Neděle

22.8.

Lukov 7:30

21.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Na poděkování za 90 let života, za + manžela a živou rodinu

BOHOSLUŽBY od 8.8.2021 do 15.8.2021

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

8.8.

Lukov 7:30

19. neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Irenu a Inocence Pekařovy, živou a + rodinu

Pondělí

9.8.

Lukov 18:00

Svátek

sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Za + Ladislava Bratránka a živou rodinu

Úterý

10.8.

 

Svátek

sv. Vavřince, mučedníka

 

Středa

11.8.

Kašava 18:00

Památka

sv. Kláry, panny

 

Čtvrtek

12.8.

Lukov 18:00

 

Za + rodiče, dceru a 3 zetě

Pátek

13.8.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Držková 18:00

 

Sobota 14.8.

Kašava 18:00

Památka

sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

 

Neděle

15.8.

Lukov 7:30

Slavnost

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený svátek

Za živé a + Marie z farnosti

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Jana Plška, syna Petra a celou rodinu

BOHOSLUŽBY od 1.8.2021 do 8.8.2021

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

1.8.

Lukov 7:30

18. neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Inocence Pekaře, dceru Irenu a celou rodinu

Pondělí

2.8.

Lukov 18:00

Mše sv. v latinském jazyce

 

Úterý

3.8.

 

 

 

Středa

4.8.

Kašava 18:00

Památka

sv. Jana Marie Vianneye, kněze

 

Čtvrtek

5.8.

Lukov 18:00

 

Za + Stanislavu Pekařovou, živou a + rodinu a duše v očistci

Pátek

6.8.

Lukov 10:00

Svátek

Proměnění Páně

Mše sv. v DS Lukov

Sobota 7.8.

Kašava 18:00

 

 

Neděle

8.8.

Lukov 7:30

19. neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za Irenu a Inocence Pekařovy, živou a + rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí