Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062022

OHOSLUŽBY od 26.6.2022 do 3.7.2022

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

26.6.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jaroslava a Františku Halaškovy, živou a + rodinu a na poděkování za 70 let života

Pondělí

27.6.

Lukov 18:00

 

Za + rodiče, rodinu Halaškovu, Drábkovu a duše v očistci

Úterý

28.6.

 

Památka

sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

 

Středa

29.6.

Kašava 18:00

Slavnost

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Doporučený svátek

 

Čtvrtek 30.6.

Lukov 18:00

Svátek

Výročí posvěcení katedrály

Za rodiče Kocfeldovy a 3 syny

Pátek

1.7.

Lukov 10:00

 

Mše sv. v DS Lukov

Držková 18:00

 

Sobota 2.7.

Kašava 18:00

 

 

 

Neděle

3.7.

Lukov 7:30

14.neděle v mezidobí

Za farníky

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

 

BOHOSLUŽBY od 19.6.2022 do 26.6.2022

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

19.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodinu Šlachlovu, Lorencovu a Látalovu

Pondělí

20.6.

Lukov 18:00

 

Za + Aloisii, Vladislava a Leopolda Pagáčovy a živou rodinu

Úterý

21.6.

 

Památka

sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Středa

22.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek 23.6.

Lukov 18:00

Slavnost

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Poslední dětská mše sv. 

Za manžela Karla a dvoje rodiče

Pátek

24.6.

Lukov 10:00

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Mše sv. v DS Lukov

Lukov 20:00

Mše sv. na hradě Lukov

Sobota 25.6.

Kašava 18:00

 

Památka

Neposkvrněného srdce Panny Marie

Farní pouť a sv. Hostýn

Neděle

26.6.

Lukov 7:30

13.neděle v mezidobí

 

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jaroslava a Františku Halaškovy, živou a + rodinu a na poděkování za 70 let života

BOHOSLUŽBY od 12.6.2022 do 19.6.2022

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

12.6.

Lukov 7:30

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za živou a + rodinu Drábkovu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jaroslavu Vančíkovou a živou rodinu

Pondělí

13.6.

Lukov 18:00

Památka

sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Za + rodiče, dvě dcery a tři zetě

Úterý

14.6.

 

 

 

Středa

15.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek 16.6.

Lukov 18:00

Slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

(Boží Tělo)

Doporučený svátek

Za rodinu Malíškovu a Vymětalovu a na poděkování za 60 let života

Pátek

17.6.

 

 

 

Sobota 18.6.

Kašava 18:00

 

 

 

Neděle

19.6.

Lukov 7:30

12.neděle v mezidobí

Za Marii Tkadlecovou a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za rodinu Šlachlovu, Lorencovu a Látalovu

BOHOSLUŽBY od 5.6.2022 do 12.6.2022

Datum

Místo

Liturgická oslava

Bohoslužba

Neděle

5.6.

Lukov 7:30

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Konec doby velikonoční

Za Aloise Pavlíčka, sourozence, duše v očistci a živou rodinu

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Josefa Sluštíka a rodiče

Pondělí

6.6.

Lukov 18:00

Památka

Panny Marie, Matky Církve

Mše sv. v latinském jazyce

Za Žofii Holíkovou, manžela a živou rodinu

Úterý

7.6.

 

 

 

Středa

8.6.

Kašava 18:00

 

 

Čtvrtek 9.6.

Lukov 18:00

Svátek

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Dětská mše sv.

Za Františku Buchalovou a celý rod

Pátek

10.6.

Lukov 10:00

Památka

sv. Barnabáše, apoštola

Mše sv. v DS Lukov

Velíková 18:00

 

Sobota 11.6.

Kašava 18:00

 

 

 

Neděle

12.6.

Lukov 7:30

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za živou a + rodinu Drábkovu a duše v očistci

Kašava 9:00

 

Lukov 10:30

Za + Jaroslavu Vančíkovou a živou rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí