Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

092023

1.9 První pátek v měsíci domov důchodců 10:00 Za manžela, dvoje rodiče a sourozence
Lukov 18:00 Za + Františka Lukše, manželku a živou rodinu
2.9 so   Kašava 18:00 Za + Jindřišku a Jaroslava Štěpánovy a živou i + rodinu
3.9 ne 22. neděle                                   v mezidobí Lukov 7:30 Za farníky
Kašava 9:00 Za + Pavla Minaříka, rodiče a duše v očistci
Lukov 10:30 Za rodiče Jašovy, Krůželovy a Pokorné
4.9 po   Lukov 18:00 Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie do nového školního roku
5.9 út sv. Matky Terezy z Kalkaty      
6.9 st   Kašava 18:00 Za nemocnou osobu
7.9 čt   Lukov 18:00 Za + rodiče Flánovy, Halaškovy a živou i + rodinu
8.9 Narození Panny Marie domov důchodců 10:00 Za živou i + rodinu Končákovu
Držková 18:00  
9.9 so   Kašava 18:00 Za + Anastázii Juráškovu, manžela a duše v očistci
10.9 ne 23. neděle                                   v mezidobí Lukov 7:30 Za Karla a Ludmilu Večeřovi, živou i + rodinu a za duše v očistci
Kašava 9:00 Za + Josefa Březíka, syna Petra a živou i + rodinu
Lukov 10:30 Za + rodiče a prarodiče z obou stran a za žiou rodinu
11.9 po   Lukov 18:00 Za rodiče a prarodiče a živou rodinu
12.9 út Jména Panny Marie      
13.9 st sv. Jana Zlatoústého        biskupa a učitele církve Kašava 18:00 Za + Ludmilu a Vladimíra Sluštíkovy a živou i + rodinu
14.9 čt Povýšení Svatého Kříže Lukov 18:00 Za živé i + Ludmily z farnosti
15.9 Panny Marie Bolestné domov důchodců 10:00  
16.9 so sv. Ludmily, mučednice Kašava 18:00 Za živou i + rodiunu Oškerovu, Štajgrovu a Manďákovu
17.9 ne 24. neděle                                   v mezidobí                     (sbírka na kostel) Lukov 7:30 Za + Marii Košařovu, živou i + rodinu
Kašava 9:00 Za + rodiče Manďákovy, děti a živou i + rodinu
Hradní kaple 10:30 Za farníky
18.9 po   Lukov 18:00 Za + Ludmilu Němčíkovu, maminku Opravilovu, sourozence a duše v očistci
19.9 út        
20.9 st sv.Ondřeje Kim Taegona,        Pavla Chong Hasanga,            a druhů mučedníků Kašava 18:00 Za + Ludmilu Křížkovu, syna a zetě
21.9 čt sv. Matouše,               apoštola, evangelisty Lukov 18:00 Za + rodiče Mahďákovy, prarodiče a živou rodinu
22.9   domov důchodců 10:00  
23.9 so sv. Pia z Pietreliny, kněze Kašava 18:00 Za + Jiřího Knedlu a živou i + rodinu
24.9 ne 25. neděle                                   v mezidobí Lukov 7:30 Za Josefa Sluštíka a rodfiče
Kašava 9:00 Za + rodiče Kofroňovy, 2 syny a živou i + rodinu
Držková 10:30 Hodová mše svatá ke cti sv. Václava 
25.9 po   Lukov 18:00 Za + Emílii Pagáčovou, manžela a živou i + rodinu
26.9 út        
27.9 st sv. Vincence z Paula, kněze Kašava 18:00 Za + P. Václava Divíška
28.9 čt Slavnost  sv. Václava, mučedníka                   Lukov 18:00

Za + P. Václava Divíška, živé a + kněze a Václavy z farnosti

29.9 sv.Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů domov důchodců 10:00 Za + rodinu Doleželovu
30.9 so sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Kašava 18:00 Za živou i + rodinu Javoříkovu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí