Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

112023

1.11 st

Slavnost                                        Všech svatých                       

Lukov 16:30 Za + manžele Marii a Bohumila Lorencovy, a živou a zemřelou rodinu
Kašava 18:00 Za živé i + sedmdesátníky
2.11 čt Vzpomínka na všechny věrné zemřelé        Kašava 16:30 Za duše v očistci
Lukov 18:00 Za všechny věrné zemřelé, za duše v očistci
3.11 První pátek v měsíci domov důchodců 10:00
Za Aloisii a Vladislava Pagáčovy, syna Leopolda, dceru Aloisii a živou rodinu
Lukov 18:00  
4.11 so sv. Karla Boromejského, biskupa Kašava 18:00 Za + rodiče Štěpánovy a duše v očistci
5.11 ne

31. neděle                                   v mezidobí  

 (sbírka na charitu)

Lukov 7:30 Za Jiřinu Hýžovu, zetě Petra a duše v očistci
Kašava 9:00 Za + Jindřicha Hrabáčka, živou i + rodinu a +++
Lukov 10:30 Za rodiče Drábkovy, jejich tři syny a za živou rodinu
6.11 po   Lukov 18:00 Za + Ladislava Pavelku, živou i + rodinu a za duše v očistci
7.11 út        
8.11 st   Kašava 18:00 Na úmysl dárce
9.11 čt Posvěcení                                  lateránské baziliky Lukov 18:00 Za + vnuka
10.11 sv. Lva Velikého                                papeže a učitele církve domov důchodců 10:00  
Držková 18:00  
11.11 so sv. Martina, biskupa Kašava 18:00 Za živou i + rodinu Loleckou
12.11 ne 32. neděle                                   v mezidobí Lukov 7:30 Za rodiče Kopečné a stařenku
Kašava 9:00 Za farníky z Vlčkové
Lukov 10:30 Za farníky
13.11 po sv. Anežky České, panny Lukov 18:00 Za + Marii Přívarovu, rodiče, dva bratry a živou rodinu
14.11 út        
15.11 st   Kašava 18:00  
16.11 čt sv. Markéty Skotské Lukov 18:00 Za Annu Julínovu a všechny + sourozence
17.11 sv. Alžběty Uherské, řeholnice domov důchodců 10:00  
18.11 so   Kašava 18:00 Za + Jaroslava Marušáka, rodiče a +++
19.11 ne

33. neděle                                   v mezidobí    

(sbírka na kostel)

Lukov 7:30 Za Aloise Pavlíčka, živou rodinu a duše v očistci
Kašava 9:00 Za + Josefa Kruťu, dvoje rodiče a + předky
Lukov 10:30 Za farníky
20.11 po   Lukov 18:00 Za + rodinu Pagáčovu, Musilovu a duše v očistci
21.11 út Zasvěcení Panny Marie           v Jeruzalémě      
22.11 st sv. Cecílie, panny a mučednice Kašava 18:00 Za Andělu a Františka Langerovy a živou i + rodinu
23.11 čt   Lukov 18:00

Za rodiče Votíkovy a živou i + přízeň

24.11 sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů  mučedníků domov důchodců 10:00  
25.11 so sv. Kateřiny Alexyndrijské, panny a mučednice Kašava 18:00 Za + Vlastu Oškerovu, manžela a rodiče Bednaříkovy
26.11 ne Slavnost Ježíše Krista Krále Lukov 7:30 Za + rodiče Slováčkovy, syna, prarodiče a živou rodinu
Kašava 9:00 Poutní mše svatá ke cti sv. Kateřiny
Lukov 10:30 Za rodinu Šustkovu a Juřicovu
27.11 po   Lukov 18:00 Za rodinu Janotovu a Brázdovu
28.11 út        
29.11 st   Kašava 18:00 Za + Jiřinu a Karla Topičovy a živou i + rodinu
30.11 čt sv. Ondřeje, apoštola                    Lukov 18:00 Za + manžela Oldřicha a jeho rodiče a za živou rodinu

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí