Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

032015

Ohlášky 29.3.2015

 • Dnes na Květnou neděli, 29.3., bude odpoledne ve 14:00 hod křížová cesta v Kašavě. Od 15:00 hod začíná v Lukově velikonoční svátost smíření.
 • Ve středu, 1.4., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb p. Aloise Topiče. Adorace v Kašavě nebude.
 • Na Zelený čtvrtek bude po mši sv. adorace. Mše svaté budou:
  • Kašava - 16:30 hod
  • Lukov - 18:00 hod
 • Velký Pátek je den přísného postu. Obřady budou následovně:
  • Lukov – 15.00 hod. Křížová cesta
  • Kašava - 16:30 hod
  • Lukov - 18:00 hod
 • Bílá sobota, vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně:
  • Kašava - 17:30
  • Lukov - 19:30
 • U Božího hrobu bude pokladnička, do které můžete přispět dary na Svatou zemi.
 • Příští neděli, 5.4., je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod Velikonoční. Zároveň je sbírka na Kněžský seminář.
 • Od 1.4. budou spuštěny nové webové stránky farnosti Lukov, adresa je www.falukov.cz
 • V sobotu 11.4.2015 uzavřou v Kašavě svátost manželství Zdeněk Matocha, narozen 16.5.1967 ve Slavičíně, bytem Pitín 318, a Miroslava Kruťová, narozena 17.9.1973 ve Zlíně, bytem Kašava 61.
 • V Lukově tentýž den, 11.4.2015, uzavřou svátost manželství Bc. Jakub Odehnal, narozen 28.7.1990, bytem Uzbecká 566/26 Brno, a Pavlína Zálešáková, narozena 14.5.1991 ve Zlíně, bytem Paseky 434 Lukov. 
 • Věřící rodina v Mnichově hledá dívku jako au-pair, informace na faře.

 

Ohlášky 22.3.2015

 • Dnes, 22.3., slavíme patrocinium lukovského farního kostela sv. Josefa, odpoledne ve 14.30 bude svátostné požehnání.
 • Dnes, v neděli 22.3., v 17.00 a v 19.30 hod se bude v Kinokavárně ve Vizovicích promítat film Opři žebřík o nebe, cena 45,- Kč.
 • V pondělí, 23.3., bude v Kašavě v 15.00 hod pohřeb pí Jiřiny Topičové.
 • Ve středu 25.3. a v sobotu 28.3. bude vždy od 9.00 hod brigáda na úklid farního areálu. Nářadí si, prosím, vezměte s sebou.
 • V sobotu v Kašavě a v neděli v Lukově budou zpovídat 3 cizí zpovědníci. Příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky bude následující:
 1. Lukov, Domov Seniorů: pátek 27.3. od 9.00 hod
 2. Kašava, farní kostel: sobota 28.3. od 15.30 hod
 3. Lukov, farní kostel: neděle 29.3. od 15.00 hod                                                               
 • Od pátku 27.3. do neděle 29.3. bude v kostele v Lukově probíhat vždy od 18.00 hod modlitební triduum společenství Modlitby matek. V neděli 29.3. bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
 • V sobotu, 28.3., bude v 9.00 hod na faře v Lukově ministrantská schůzka, i pro kostelníky.
 • Příští neděle, 29.3., je KVĚTNÁ NEDĚLE, přede mší sv. se budou světit ratolesti a kdo měl v době postní pokladničky na postní almužnu, může je přinést.
 • Arcibiskupství Olomoucké stále ještě nabízí pracovní pozici Architekt Arcibiskupství olomouckého, na částečný pracovní úvazek, bližší informace na faře.

 

Ohlášky 15.3.2015

 • Dnes, v neděli 15.3., je sbírka na potřeby kostela.
 • Dnes, v neděli 15.3., zve štípská farnost na křížovou cestu do Velikové u boží muky na horním konci odpoledne ve 14.45 hod.
 • Ve čtvrtek, 19.3., bude po mši sv. v 19.00 hod na faře biblická hodina.
 • Příští neděli, 22.3., budeme slavit patrocinium našeho kostela sv. Josefa. V 10.30 hod bude slavnostní mše sv., kterou bude celebrovat P. František Sedláček, děkan vizovického děkanátu.  Ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání. Po něm odejdeme na hřbitov, ke krátké pobožnosti za P. Václava Divíška, kněze a dobrodince kostela sv. Josefa.

 

Ohlášky 8.3.2015

 • V pondělí 9.3. a ve čtvrtek 12.3. nebude v Lukově večerní mše sv. Ani v Kašavě ve středu 11.3. mše sv. nebude.
 • V pátek, 13.3., bude mše sv. v kapli ve Velikové v 18.00 hod
 • Příští týden v neděli, 15.3., je sbírka na opravy kostela a fary
 • V neděli, 15.3., zve štípská farnost na křížovou cestu do Velikové u kapličky na horním konci odpoledne ve 14.45 hod.
 • 27. a 28. března se uskuteční Arcidiecézní setkání mládeže v Prostějově. Autobus z našeho vizovického děkanátu bude zajíždět i do naši farnosti. Kdo budete mít zájem jet společným autobusem, přihlaste se u Sabiny Gábové.
 • Arcibiskupství Olomoucké nabízí pracovní pozici Architekt Arcibiskupství olomouckého, na částečný pracovní úvazek, bližší informace na faře.

 

Ohlášky 1.3.2015

 • V neděli, 1.3., bude při mši sv. v 10.30 hod pokřtěna Vendula Marie Drábková.
 • V pondělí, 2.3., bude v Kašavě v 15.00 hod pohřeb.
 • Ve středu, 4.3., bude v 17.00 hod v Kašavě adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 5.3., bude po mši sv. v 19.00 hod na faře Biblická hodina.
 • V pátek, 6.3., bude v 17.00 hod v Lukově adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Od 13.-15.3 bude pro děvčata nad 18 let v Kroměříži u řeholních sester duchovní obnova.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí