Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

042015

Ohlášky 26.4.2015

 • Dnes je neděle Dobrého pastýře – den modliteb za nová duchovní povolání. Dnešní sbírka je na křesťanská media.
 • V pondělí, 27.4., bude v Orlovně v Kašavě od 18:00 hod setkání pastoračních a ekonomických rad farností s Otcem arcibiskupem.
 • Charita Zlín pořádá ve čtvrtek 30.4.2015 od 10:00 – 16:00 hod den otevřených dveří.
 • Ve čtvrtek 30.4. bude opět po mši sv. Biblická hodina (Bible sebou!!)
 • V pátek, 1.5., bude v Lukově od 16:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 1.5., bude v Držkové v 18:00 hod mše sv. za oběti 2. sv. války a také za P. Antonína Andrýska.

Ohlášky 19.4.2015

 • Dnes, v neděli 19.4., je mimořádná sbírka na opravy kostela a farního areálu. V Lukově potřebujeme vybavit pastorační místnost světly (cca 20 000,- Kč).
 • Hledáme ochotné muže na vymalování toalet a pastorační místnosti. Případní zájemci ať se přihlásí u p. Juliny.
 • Ve středu, 22.4., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb p. Josefa Žáčka z Velikové.
 • Ve čtvrtek 23.4. bude v kavárně KD ve Vizovicích setkání v 18.00 s novinářem Liborem Dvořákem
 • V pátek, 24.4., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velikové.
 • V sobotu, 25.4., v 11:00 hod budou v Lukově oddáni: Marie Večeřová,*22.6.1993 Zlín, bytem Lukov – Za humny 209, a Miroslav Válek*19.1.1986 Zlín, bytem Hvozdná – Záhumení 288.
 • Příští neděli, 26.4., bude sbírka na křesťanská média. V Kašavě bude při mši sv. v 9:00 hod pokřtěn Jiří Holík.
 • V pondělí, 27.4., bude v Kašavě v Orlovně setkání farních rad Vizovického děkanátu. Žádám členy pastorační i ekonomické rady, aby se na 18:00 hod na toto setkání dostavili. V Lukově nebude tento den večerní mše sv.
 • Dne 8.5. (pátek) jedeme na pouť do Králík a Neratova (předběžná cena 350,- Kč, děti do 15ti let 200,- Kč). Program je vyvěšený v předsíni kostela. Zájemci ať se napíší v předsíni kostela na papír.
 • Dne* 10.5. (neděle) slavíme v Kašavě 270 let výročí posvěcení kostela sv. Kateřiny. Po mši sv. bude zajištěn společný oběd v Orlovně. Zájemci ať se zapíší vzadu na papír.
 • Dne 15.5. (pátek) jedeme s dětmi z náboženství do Olomouce na Eucharistický kongres. Hledám 2-3 dospělé jako doprovod. Přihlaste se na faře.
 • Dne 16.5. (sobota) bude Eucharistický kongres v Olomouci pro farníky. Zájemci, zapište se vzadu na papír.
 • Program:
  • 7:30 – odjezd Kašava, 7:45 – odjezd Lukov
  • 10:00 – přednáška
  • 11:30 – 12:30 – oběd z vlastních zásob
  • 13:30 – eucharistický průvod zakončený mší sv.  

 

Ohlášky 12.4.2015

 • Ve čtvrtek, 16.4., bude večer na faře po mši sv. další Biblická hodina - hagioterapie.
 • V pátek, 17.4., nebude mše sv. v DS Lukov.
 • Příští neděli, 19.4., bude mimořádná sbírka na opravy kostela a farního areálu.
 • Ve sbírce na kněžský seminář minulou neděli se vybralo v Lukově 17 786,- Kč a v Kašavě  12 281,- Kč. Na Boží hrob v Jeruzalémě z pokladničky u božího hrobu bylo odesláno z Lukova 1550,- Kč a z Kašavy 2200,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Ohlášky 5.4.2015

 • Dnes je sbírka na kněžský seminář.
 • Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při přípravě velikonočních svátků v naší farnosti.
 • V sobotu 11.4.2015 uzavřou v Kašavě svátost manželství Zdeněk Matocha, narozen 16.5.1967 ve Slavičíně, bytem Pitín 318, a Miroslava Kruťová, narozena 17.9.1973 ve Zlíně, bytem Kašava 61.
 • V Lukově tentýž den, 11.4.2015, uzavřou svátost manželství Bc. Jakub Odehnal, narozen 28.7.1990, bytem Uzbecká 566/26 Brno, a Pavlína Zálešáková, narozena 14.5.1991 ve Zlíně, bytem Paseky 434 Lukov. 
 • V sobotu 11.4. v 19.00 bude setkání pastorační a ekonomické rady farnosti Kašava na faře v Kašavě. Tohoto setkání se mohou zúčastnit i ostatní věřící, kteří by chtěli jakýmkoliv způsobem přispět k chodu farnosti.
 • Kdo z mužů by měl zájem o pouť do Starého města, zapište se vzadu na papír.
 • Prosím o poskytnutí fotek ze společných farních akcí (např. Boží Tělo, 1. sv. přijímání) cca za poslední dva roky, nejlépe v elektronické podobě. Fotky můžete dát přímo na faru, nebo přes Jana Gábora.
 • Vyšší odborná škola Jabok nabízí studium v oborech Soc. pedagogika-teologie a Pastorační a sociální práce. Přihlášky do 15.5.2015

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí