Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

052015

Ohlášky 31.5.2015

 • Dnes, v neděli 31.5., přistoupí v 10:30 hod v Kašavě děti k 1. sv. přijímání.
 • Dnes, v neděli 31.5., bude poslední májová pobožnost v 18:00 hod na hradě Lukov, sraz až na hradním nádvoří.
 • V pondělí, 1.6., budu zapisovat od 15:00 hod mše sv. na příští pololetí.
 • Ve středu, 3.6., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a možnost přistoupit ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 4.6., bude v Lukově Slavnost Božího Těla. Od 17:00 hod bude zpověď dětí, které půjdou v neděli k 1. sv. přijímání a jejich rodičů. Po mši sv. půjdeme průvodem k oltářům.
 • V pátek, 5.6., bude v Lukově od 18:00 hod adorace a možnost přistoupit ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 6.6., bude Slavnost Božího Těla v Kašavě.
 • Děkuji všem organizátorům a účinkujícím Noci kostelů.
 • Příští neděli, 7.6., při mši sv. v 10:30 hod v Lukově přistoupí děti k 1. sv. přijímání.
 • Dne 13.6.2015 uzavřou v Lukovském kostele svátost manželství ve 12:00 hod Calum Thomas Stewart, nar. 28.8.1987 v Glasgow, VB, bytem Glasgow 2/1 1253, a Lucie Vacková, nar. 22.5.1989 ve Zlíně, bytem Lukov, K Pivovaru 404.

 

Ohlášky 24.5.2015

 • Dnes, v neděli 24.5., je sbírka na církevní školy.
 • Dnes, v neděli 24.5., bychom se sešli v Lukově na májové pobožnosti u sochy sv. Jana. Sraz bude v 18:00 hod u Julinů na Hradské. Za nepříznivého počasí bude májová v kostele.
 • V měsíci květnu jsou každý den májové pobožnosti:
  • pondělí a čtvrtek: půl hodiny přede mší sv., 17:30 hod
  • úterý, středa, pátek, sobota, neděle: 18:00 hod
  • Ve Velikové jsou májové pobožnosti v kapličce pondělí až pátek v 18:00 hod.
 • Ve středu, 27.5., bude v Kašavě od 17:00 hod svátost smíření pro děti, které půjdou k 1. sv. přijímání, přistoupit mohou také rodiče a příbuzní.
 • Ve čtvrtek, 28.5., bude na faře v Lukově po mši sv. v 19:00 hod setkání těch, kteří by mohli pomoci při organizaci Noci kostelů v pátek 29.5.
 • V pátek, 29.5., bude v Lukově i ve Velikové Noc kostelů. Program máte na nástěnce. Pozvěte i známé. Kdo by chtěl získat poutnický pas pro návštěvu jiných kostelů, může se přihlásit na faře.
 • V sobotu, 30.5., pojedeme na farní pouť na sv. Hostýn. Odjezd autobusu bude v 9:00 hod od hasičské zbrojnice v Lukově.
  • Program:
  • 10:15 – mše sv.
  • 11:15 – křížová cesta
  • 12:15 – oběd
  • 13:00 – svátostné požehnání
  • 14:00 – odjezd (odchod) do Lukova
  • Kdo bude mít chuť, zpáteční cestu může absolvovat pěšky, půjdeme společně.
 • Příští neděli, 31.5., bude v Kašavě 1. sv. přijímání, mše sv. bude v Kašavě v 10:30 hod. V Lukově ve změněném pořádku v 7:30 a 9:00 hod.
 • Příští neděli, 31.5., bude májová pobožnost v 18:00 hod na lukovském hradě, sraz až na místě, tj. na hradním nádvoří.
 • Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) oslavíme ve čtvrtek 4.6. mší sv. v 18:00 hod, po které půjdeme průvodem k oltářům kolem kostela.
 • Zlínská farnost sv. Filipa a Jakuba pořádá od 26.8 do 30.8. pěší pouť do Mariazell.
 • Dne 13.6.2015 uzavřou v Lukovském kostele svátost manželství ve 12:00 hod Calum Thomas Stewart, nar. 28.8.1987 v Glasgow, VB, bytem Glasgow 2/1 1253, a Lucie Vacková, nar. 22.5.1989 ve Zlíně, bytem Lukov, K Pivovaru 404.

 

Ohlášky 17.5.2015

 • Dnes, v neděli 17.5., je mimořádná sbírka na opravy.
 • Dnes, v neděli 10.5., bychom se sešli v Lukově na májové pobožnosti u korýtka. Sraz bude v 18:00 hod u kříže u Ponížilového na Pasekách. Za nepříznivého počasí bude májová v kostele.
 • Dnes, v neděli 17.5., se koná v kulturním areálu v Ostratě Zahradní slavnost zvlášť pro maminky a jejich rodiny. Za nepříznivého počasí se akce přesouvá na neděli 31.5.
 • Dnes, v neděli 17.5., se koná ve Vizovicích pouť u Chladné studny, mši sv. v 15:00 hod bude sloužit P. Karel Janíček. Sraz pěších poutníků bude ve 13:00 hod u fary ve Vizovicích.
 • V měsíci květnu budou každý den bývat májové pobožnosti:
  • pondělí a čtvrtek: půl hodiny přede mší sv., 17:30 hod
  • úterý, středa, pátek, sobota, neděle: 18:00 hod
  • Ve Velikové jsou májové pobožnosti v kapličce pondělí až pátek v 18:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 21.5., bude po mši sv. v 19:00 hod na faře Biblická hodina.
 • V sobotu, 23.5., bude na faře v Lukově v 9:00 hod ministrantská schůzka.
 • V sobotu 23.5. od 9.00 hod. bude brigáda na faře. Potřebujeme muže i ženy na nachystání farního areálu na Noc kostelů.
 • Příští neděli, 24.5., bude sbírka na církevní školy.
 • Příští neděli, 24.5., bude vyhlášení soutěže dětí o nejlepší fotku z Eucharistického kongresu v Olomouci. 
 • V sobotu, 30.5., pojedeme na farní pouť na sv. Hostýn, zapsat se můžete na stolku v předsíni kostela. Odjezd autobusu bude v 9:00 hod, mše sv. na sv. Hostýně bude v 10:15 hod. Kdo bude mít chuť, zpáteční cestu může absolvovat pěšky, půjdeme společně.

 

Ohlášky 10.5.2015

 • Dnes, v neděli 10.5., slavíme v Kašavě 270 let výročí posvěcení kostela sv. Kateřiny. Po mši sv. se sejdeme v Orlovně na oběd a setkání s Rožnovskými Ogary a Komňanskými heligonkáři.
 • Dnes, v neděli 10.5., bychom se v 18:00 hod sešli v Lukově na májové pobožnosti u kapličky K Boří (u Malíškového). Za nepříznivého počasí bude májová v kostele.
 • V měsíci květnu budou každý den bývat májové pobožnosti:
  • pondělí a čtvrtek: půl hodiny přede mší sv., 17:30 hod
  • úterý, středa, pátek, sobota, neděle: 18:00 hod
  • Ve Velikové jsou májové pobožnosti v kapličce pondělí až pátek v 17.30 hod.
 • V pátek, 15.5., jedeme s dětmi z náboženství do Olomouce na Eucharistický kongres. Autobus odjíždí 7:30 od hasičské zbrojnice v Kašavě a 7:40 od hasičské zbrojnice v Lukově. Děti budou mít s sebou svačinu na celý den, číslo mobilu na rodiče a ofocenou kartičku pojišťovny. Je vhodné, aby si děti vzaly něco na sezení (dvojice karimatku nebo nějakou podložku). Odjezd domů z Olomouce bude po 15:00 hod.
 • V pátek, 15.5., nebude mše sv. v DS Lukov z důvodu účasti na Eucharistickém kongresu v Olomouci.
 • V sobotu, 16.5., jedeme do Olomouce na Eucharistický kongres dospělí. Autobus pojede: Kašava, hasičská zbrojnice 7:15 hod, Veliková, točna 7:25 hod, Veliková, dolní konec 7:30 hod, Štípa 7:35 hod, Lukov, Boží muka naproti DS 7:45 hod, Fryšták 8:00 hod. Program je na stolíku v předsíni kostela.
 • Příští neděli, 17.5., je mimořádná sbírka na opravy.
 • Jeden dárce daroval na světla v past. centru na farní zahradě 20.000,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • V sobotu, 30.5., pojedeme na farní pouť na sv. Hostýn, zapsat se můžete na stolku v předsíni kostela. Odjezd autobusu bude v 9:00 hod, mše sv. na sv. Hostýně bude v 10:15 hod. Kdo bude mít chuť, zpáteční cestu může absolvovat pěšky, půjdeme společně.

 

Ohlášky 3.5.2015

 • Dnes, v neděli 3.5., ve 13.00 hod. bude v Kašavě mše svatá v rámci Orelského dne. Mši sv. bude sloužit P. František Král – duchovní rádce župy.
 • V pondělí po mši svaté v 19.00 h. bude setkání rodičů prvokomunikantů v Lukově v kostele.
 • V měsíci květnu budou každý den bývat májové pobožnosti:
  • pondělí a čtvrtek: půl hodiny přede mší sv., 17:30 hod
  • úterý, středa, pátek, sobota, neděle: 18:00 hod
 • Ve středu, 6.5., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Nejprve si děti, které půjdou k 1.sv. přijímání vyzkouší nanečisto svátost smíření. Po mši sv. se pak setkám  v kostele s jejich rodiči.
 • Ve čtvrtek, 7.5.,  bude v 17.00 hod. zkouška dětí (prvokomunikantů) na svátost smíření. Po mši sv. v 19:00 hod bude na faře v Lukově Biblická hodina (Bible sebou!!).
 • V pátek, 8.5., se koná farní pouť do Králík a Neratova. Autobus bude odjíždět z Kašavy od hasičské zbrojnice v 6:00 hod a poté pojede přes Vlčkovou a Velikovou do Lukova. Odjezd z Lukova od hasičské zbrojnice bude v 6:30 hod. Ještě je volných 5 míst, kdo by měl zájem se přihlásit, tak buď telefonicky (telefon je uvedený na plakátku v předsíni kostela), nebo osobně u Honzy Gábora.
 • V pátek, 8.5., nebude mše sv. v DS Lukov, z důvodu účasti na pouti do Králík a Neratova.
 • V sobotu, 9.5., bude v Lukově mimořádně mše sv. v 18:00 hod. a v neděli 10.5. bude v Lukově jen ranní mše sv. 7:30 hod z důvodů oslav k Kašavě.
 • Příští neděli, 10.5., slavíme v Kašavě 270 let výročí posvěcení kostela sv. Kateřiny. Mše sv. bude v 10:30.  Po ní bude společný oběd v Orlovně a následné setkání s Rožnovskými Ogary a Komňanskými heligonkáři.
 • V Kašavě  je možné se přihlásit ještě k modlitbě živého růžence (5 lidí).
 • Ještě se můžete v kostele zapsat na setkání s otcem arcibiskupem v sobotu 16.5. v Olomouci v rámci Eucharistického kongresu.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí