Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062015

Ohlášky 28.6.2015

 • Dnes, v neděli 28.6., v 15:00 hod bude ve Štípě vystoupení souboru Hradišťan.
 • Ve středu, 1.7., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a možnost svátosti smíření. V pátek, 3.7., bude od 17:00 hod adorace a možnost svátosti smíření v Lukově.
 • Ve čtvrtek, 2.7., bude v Lukově na faře po mši sv. v 19:00 hod setkání pastorační rady farnosti.
 • Příští neděli, 5.7., bude v Lukově při mši sv. v 7:30 hod pokřtěna Adéla Julinová. Hrubá mše sv. nebude v Lukově, ale ve Velikové, kde slavíme patrony sv. Cyrila a Metoděje. Mši sv. bude sloužit P. František Ponížil, kaplan ve Valašských Kloboukách.
 • Arcibiskup olomoucký vyhlásil dekretem společenství adorátorů nazvané EUCHARISTICKÁ HODINA.
 • Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na arcibiskupství. Každý přijatý obdrží Členskou knížku.
 • Náplň: členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Stejně tak mohou číst úryvky z Písma, nebo jen mlčky prožívat Boží blízkost.
 • Za každou půlhodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) mohou členové získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci.
 • Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou při získání stejných milostí adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka.
 • Arcibiskup olomoucký nebo pověřený sekretář sdružení slouží začátkem každého měsíce mši sv. za živé a zemřelé členy.
 • Každé pondělí se v Lukově modlíme před Nejsvětější Svátostí Oltářní nešpory, ke které připojíme krátkou adoraci. Kdo by měl zájem o registraci v tomto společenství, zapište se vzadu na papír.
 • V kostele pod kůrem je instalována výstava o P. Ignáci Stuchlém, zakladateli salesiánů u nás, který zemřel v Lukově v charitním domě.
 • V sakristii jsou fotky z 1. sv. přijímání.
 • Farnost Kašava má nové telefonní číslo: 799 797 611, staré už neplatí.

 

 

Ohlášky 21.6.2015

 • Dnes, 21.6., je mimořádná sbírka na opravy. Odpoledne od 14:00 hod začíná v Lukově na farní zahradě farní odpoledne.
 • Ve středu, 24.6., v Kašavě a ve čtvrtek, 25.6., v Lukově bude poslední dětská mše sv. v tomto školním roce.
 • V pátek, 26.6., budou na faře přespávat poutníci na Velehrad – otcové s dětmi.
 • V sobotu, 27.6., bude mít v 9:00 hod na Hostýně pouť farnost Kašava.
 • V sobotu, 27.6., od 14:00 hod začíná na hradě Lukov Svatojánský den. V 16:00 hod se sejdeme v kapli sv. Jana, kde se společně pomodlíme růženec a potom uctíme ostatky sv. Kříže. Součástí programu bude i vystoupení souboru Čečera o bohyních ze Žítkové.
 • V neděli, 28.6., v 15:00 hod bude ve Štípě vystoupení souboru Hradišťan.

 

Ohlášky 14.6.2015

 • V pondělí, 15.6., budou s námi na mši sv. sestry sv. Kříže, které konají pouť na Velehrad.
 • V sobotu, 20.6., bude v Štípě děkanátní pouť našeho děkanátu s o. arcibiskupem. V 15:00 hod bude žehnání lázeňské kaple v Kostelci u lázní a odtud půjdeme průvodem do Štípy, kde bude v 17:00 hod sloužena mše sv. Z tohoto důvodu nebude v 18:00 hod mše sv. v Kašavě. Hlídání dětí je zajištěno od 15:45 – 16:50 hod.
 • Příští neděli, 21.6., bude mimořádná sbírka na opravy kostela a farního areálu.
 • Příští neděli, 21.6., budeme mít Svatojánské farní odpoledne od 14:00 hod na faře v Lukově. Plakátek máte u dveří kostela. Potřeboval bych 8 lidí, kteří by pomohli s organizací (schůzka bude ve čtvrtek, 18.6., v 19.00 hod po mši sv. na faře v Lukově).
 • Dne 20.6. uzavřou v kostele v Kašavě v 11:00 hod svátost manželství Ing. Milan Zelina, nar. 31.3.1984 v Chrudimi, bytem Ostřetín 85, Pardubice, a Ing. Silvie Langerová, nar. 7.6.1985 ve Zlíně, bytem Kašava 112.
 • Dne 12.7. v 15:00 hod budou v Čihošti slavnostně uloženy v kostele ostatky P. Josefa Toufara.

 

Ohlášky 7.6.2015

 • Příští týden bude poslední hodina náboženství (3 donesou půjčené knihy).
 • Ve čtvrtek, 11.6., navštívím nemocné ve Vlčkové.
 • Ve čtvrtek, 11.6., bude po mši sv. v Lukově na faře Biblická hodina.
 • V pátek, 12.6., bude v 18:00 hod v kapli ve Velikové  mše sv.
 • Dne 20.6. uzavřou v kostele v Kašavě v 11:00 hod svátost manželství Ing. Milan Zelina, nar. 31.3.1984 v Chrudimi, bytem Ostřetín 85, Pardubice, a Ing. Silvie Langerová, nar. 7.6.1985 ve Zlíně, bytem Kašava 112.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí