Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082015

Ohlášky 23.8.2015

 • Dnes, v neděli 23.8., bude od 15:00 hod 1. Lukovský festiválek. Zveme rodiče i děti.
 • Rodiče žáků 1. třídy si mohou vyzvednout přihlášky do náboženství u vchodu do kostela.
 • V pondělí, 24.8., bude mít v 16:00 hod pohřeb v Trnavě dlouholetý farář P. Krist.
 • V sobotu, 29.8., uzavřou v 11:00 hod v Lukově svátost manželství Michal Drábek, nar. 2.5.1987 ve Zlíně, bytem K Pasekám 489 Lukov, a Veronika Langerová, nar. 23.7.1991 ve Zlíně, bytem Bělovodská 418 Lukov.
 • Ministranti se mohou zúčastnit florbalového turnaje v Bánově v pondělí 28.9.2015

 

Ohlášky 16.8.2015

 • Dnes, 16.8., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Mariana Pavlíčková. Zároveň je dnes mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • V neděli 16.8 a 23.8 bude mít malá schola zkoušku společně s velkou scholou v 9:30 hod.
 • Ve středu, 19.8., bude v 15:00 hod v Lukově pohřeb p. Vladimíra Dočkala.
 • Ve čtvrtek, 20.8., má naše farnost adorační den. Začátek bude v 12.00 hod., kdy se vystaví Nejsvětější Svátost, která bude vystavena až do 18:00 hod., kdy bude následovat požehnání a mše sv. Napište se k modlitbě vzadu na stolku. Od 17:00 hod bude možnost svátosti smíření.
 • V sobotu, 22.8., se bude konat pouť ke cti Panny Marie Královny na Vinohrádek v Kašavě. V 17.00 hod křížová cesta, v 18:00 hod mše sv. s požehnání do nového školního roku a posvěcením obrázku Panny Marie Královny. Po mši sv. posezení a překvapení pro děti, mše sv. v kostele v Kašavě nebude. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná a bude normálně mše sv. v 18:00 hod v kostele v Kašavě.
 • Příští neděli, 23.8., od 15:00 hod proběhne v prostorách pastoračního centra na farní zahradě v Lukově 1. ročník Lukovského festiválku.
 • Na stolku v předsíni kostela jsou přihlášky do náboženství pro děti, které půjdou do 1. třídy, vyplněné přihlášky se odevzdávají řediteli školy.

 

Ohlášky 9.8.2015

 • Ve čtvrtek, 13.8., navštívím nemocné v Kašavě. Po mši sv. v 19:00 hod bude v Lukově na faře Biblická hodina.
 • V pátek, 14.8., bude mše sv. v 18:00 hod v kapli ve Velikové.
 • V neděli, 16.8., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Mariana Pavlíčková. Zároveň bude mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • V neděli 16.8 a 23.8 bude mít malá schola zkoušku společně s velkou scholou v 9:30 hod.

 

Ohlášky 2.8.2015

 • Dnes, v neděli, 2.8., bude při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Lucie Skybová. Dnes je také svátek Porcinkule, kdy je možné získat plnomocné odpustky za těchto podmínek: návštěva farního kostela, sv. smíření, sv. přijímání, modlitba Páně a Vyznání víry a modlitba na úmysl sv. Otce.
 • V týdnu od 3.8. – 8.8 bohoslužby nebudou ani v Lukově ani v Kašavě. V případě pohřbu kontaktujte P. Sedláčka ve Štípě.
 • V e středu, 5.8., bude v 15:00 hod v Lukově pohřeb pí Ludmily Mikulenkové.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí