Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102015

Ohlášky 25.10.2015

 • Dnes, v neděli 25.10., bude v 16:00 hod v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně přehlídka dětských schol.
 • Sbírka na misie minulou neděli činila v Kašavě 10.279,- Kč a v Lukově 19.253,- Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Ve středu, 28.10., je státní svátek, přesto bude v Kašavě dětská mše sv., stejně tak i ve čtvrtek v Lukově, i když jsou podzimní prázdniny.
 • V sobotu, 31.10., bude v 9:00 hod ministrantská schůzka.
 • Příští neděli, 1.11., bude dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě v 15:00 hod a v Lukově na hřbitově v 16:00 hod.    
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence.
 • V neděli, 1.11., na slavnost Všech svatých odpoledne a v pondělí, 2.11., na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé, je po celý den možno při návštěvě jakéhokoliv kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Ve dnech 1. až 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Ohlášky 18.10.2015

 • Dnes, 18.10., slavíme 85 let Výročí od posvěcení našeho farního kostela v Lukově, zároveň je také misijní neděle, dnešní sbírka bude odeslána na podporu misií ve světě.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence.
 • Dušičková pobožnost na hřbitově v Lukově bude v neděli 1.11.

 

Ohlášky 11.10.2015

 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence.
 • V pondělí 12.10. bude v 15.00 v Kašavě pohřeb p. Olgy Květákové
 • Ve středu připomínám dětem 3.třídy v Lukově, že se sejdeme v náboženství
 • Ve čtvrtek bude po mši sv. v pastoračním centru v Lukově Biblická hodina, nezapomeňte Bible
 • Příští neděli slavíme v Lukově 85 let Výročí posvěcení kostela, je možnost získat plnomocné odpustky, pokud  v týdnu příjmete sv. smíření a v den Posvěcení se účastníte mše sv. a sv. příjímání. Nutnou podmínkou je modlitba Vyznání víry, Otče náš a modlitba na úmysl sv. Otce. Mše sv. v neděli budou mít salesiáni z Fryštáku.. Zároveň je misijní neděle, proto sbírka bude odeslána na misie.
 • V sobotu 24. října od 10.00-15.00 bude opět setkání lektorů v Olomouci, kdo máte zájem přihlaste se v sakristií.
 • Upozorňuji především mladé lidi, že na nástěnce je vyvěšen plakát ohledně Světového dne mládeže v Krakově, který se bude konat v červenci příštího roku. Zájemci se mohou zúčastnit  soutěze na signály.cz. Hlavní výherci získají pobyt v Krakowě zdarma. Závěrečné části této mimořáné události se může zúčastnit každý., kdo si troufne spát pod širákem. Více informací na webu setkání: krkov2016.signaly.cz

 

Ohlášky 4.10.2015

 • Dnes, v neděli 4.10., bude při mši sv. v 9:00 hod v Kašavě pokřtěn Jan Marušák a v 10:30 hod v Lukově  Martin Hajda.
 • V příštím týdnu bohoslužby ani v Kašavě, ani v Lukově nebudou, budu na exerciciích. V případě pohřbu se obraťte na P. Sedláčka ve Štípě.
 • V sobotu, 10.10., v 19:00 hod opět budou pokračovat Manželské večery v Lukově.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí