Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

112015

Ohlášky 29.11.2015

 

 • Dnes, v neděli 29.11., se uskuteční ve Štípě od 14:30 hod na náměstí před kostelem adventní odpoledne se zajímavým programem.
 • Připomínám, že je možnost přihlásit se na duchovní obnovu 12.12. v Lukově – zvlášť akolyté, kostelníci a všichni, kteří chtějí rozvíjet své působení ve farnosti.
 • U vchodu do kostela je pokladnička, kde můžete věnovat v průběhu neděle svůj dar na Biblické dílo.
 • Od pondělí od 9.00 hod. bude možno si zapsat úmysl mše svaté na příští pololetí (do července 2016). Prosím, aby jste si nezapisovali víc, než max. dvě mše svaté, aby vyšlo na všechny. Přednostně budu zapisovat mše svaté za ročníky, spolky a významná kulatá jubilea. V Kašavě si můžete zapisovat v sakristií kostela.
 • Ve středu, 2.12., bude v Kašavě adorace s možností svátosti smíření od 17:00 hod (nenechávejte vše až na poslední chvíli). V pátek, 4.12., bude adorace se svátostí smíření od 17:00 hod v Lukově.
 • Ve čtvrtek, 3.12., navštívím nemocné v Lukově a Velíkové.
 • Příští neděli, 6.12., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 pokřtěna Adéla Kratinohová.
 • Ve farnosti Lukov nebyla vedena kronika od r. 1989-2014. V Kašavě od r. 2005-2014. Pokud si vzpomenete na důležité události v těchto letech, dejte, prosím, vědět.
 • V pátek, 4.12., se koná v kašavském kostele od 17:00 hod citerový koncert „Adventní zastavení ….. s citerou“.V 16.00 hod. zde bude mimořádně mše svatá. Ten samý koncert bude následovat od 19:15 hod v kostele ve Slušovicích.

 

 

Ohlášky 22.11.2015

 • Dnes, v neděli 22.11., je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE, v Kašavě slavíme Patrocinium kostela sv. Kateřiny. Odpoledne bude v Orlovně vystupovat soubor Kašava a SEN ze Strání. 
 • Ve čtvrtek, 26.11., mše sv. nebude Místo ní bude mše sv. výjimečně v pátek 27.11. Mše sv.  v Domově Seniorů nebude.
 • Je možno se přihlásit na duchovní obnovu mužů v Lukově vzadu v kostele na papír.
 • V Kroměříži probíhají adventní duchovní obnovy u Sester sv. Vincence na Malém Valu. Pro ženy 4. - 6.12. 2015, pro muže 12.12.2015.
 • Příští neděli bude u vchodu do kostela označená pokladnička, kde můžete svými dary přispět na Biblické dílo.
 • Příští neděli, 29.11., je 1. Adventní neděle, při mši sv. budou požehnány adventní věnce.

 

Ohlášky 15.11.2015

 • Dnes, 15.11., je sbírka na Charitu.
 • Ve čtvrtek, 19.11., budu dopoledne navštěvovat nemocné v Kašavě, po mši sv. v Lukově na faře bude Biblická hodina.
 • V sobotu 21.11. dopoledne prosím o brigádu na farní zahradu na hrabání listí. Vemte si sebou hrábě.
 • V sobotu, 21.11., bude odpoledne v Lukově přehlídka různých schol našeho děkanátu.
 • Příští neděli, 22.11., slavíme v Kašavě patrocinium kostela sv. Kateřiny, mši sv. bude sloužit P. Jan Hrudík, farář ze Strání, odpoledne bude v Orlovně zábava, bude hrát soubor Kašava a mužský pěvecký sbor SEN ze Strání.
 • Vzadu na papír se můžete zapsat na adventní duchovní obnovu mužů, která se uskuteční v Lukově 11.-12.12.
 • Kdo by měl zájem přihlásit se do společenství Eucharistická hodina, je možné na faře.

 

Ohlášky 8.11.2015

 • Ve čtvrtek, 12.11., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • Ve čtvrtek, 12.11., po mši sv. bude setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V pátek, 13.11., nebude v Lukově náboženství.
 • Příští neděli, 15.11., bude sbírka na Charitu.

 

Ohlášky 1.11.2015

 • Dnes, v neděli 1.11., bude při mši sv. v 10:30 hod v Lukově pokřtěna Agáta Marie Pekařová.
 • Dnes v 15:00 hod bude dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě a v Lukově v 16:00 hod.
 • Dnes odpoledne a v pondělí, 2.11., na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé, je po celý den možno při návštěvě jakéhokoliv kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Ve dnech 1. až 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • V pondělí, 2.11., bude výjimečně v Kašavě mše sv. v 17:00 hod a v Lukově v 18:30 hod.
 • Ve středu, 4.11., bude od 17:00 hod v Kašavě možnost svátosti smíření a ve čtvrtek, 5.11., od 17:00 hod v Lukově.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí