Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012016

Ohlášky 31.1.2016

 • V pondělí, 1.2., bude probíhat vizitace farnosti Lukov a Kašava.
 • V úterý, 2.2., bude mimořádně mše sv. v Kašavě místo středy. Ve čtvrtek a v pátek bohoslužby v Lukově nebudou.
 • Děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání budou představeny farnosti v Kašavě ve středu 10.2., a v Lukově ve čtvrtek 11.2. na dětské mši. Přinesou si s sebou svíci, kterou budou mít u 1. sv. přijímání, abych ji mohl posvětit.
 • Od středy do soboty budu mimo farnost. V případě potřeby se obraťte na faráře P. Sedláčka ve Štípě.

 

Ohlášky 24.1.2016

 • Ve dnech 29.-31.1.16 bude v Lukově v kostele vždy od 17:00 hod modlitební Triduum společenství Modlitby matek.
 • Ve dnech 12.2.-14.2.16 se na sv. Hostýně uskuteční setkání společenství Modlitby otců, cena je 1.100,- Kč, přihlášky do 9..2.16.
 • Arcibiskupství Olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Cyrilometodějského gymnázia, základní i mateřské školy v Prostějově a Církevní  základní a mateřské školy ve Zlíně s nástupem od 1.8.2016. Podmínky: katolík, VŠ vzdělání a praxe. Přihlášky do 29.2.16 na Arcibiskupství Olomoucké.
 • Ještě se můžete přihlašovat na lektorskou službu (v Lukově zatím 10, v Kašavě 0).
 • Rodinné centrum opět pořádá Manželské večery, a to od 30.1.16, ve Fryštáku.
 • Rodinné centrum nabízí přípravu snoubenců (jedná se celkem o 4 setkání) na svátost manželství ve Štípě. Tato setkání jsou jednou z podmínek uzavření církevního sňatku.
 • Ve čtvrtek 28.1.2016 bude na faře v Lukově setkání dobrovolníků charity.

 

Ohlášky 17.1.2016

 • Při Tříkrálové sbírce se vybralo:

          Lukov (16 pokladniček) – 61.475,- Kč

          Kašava – 35.373,- Kč

          Držková – 12.382,- Kč

          Vlčková – 11.445,- Kč

 • Ve středu, 20.1., bude po mši sv. v Kašavě setkání dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodičů. Vezměte si s sebou knížky o Písmu na výměnu a něco na psaní.
 • Jednou se služeb ve farnosti je služba lektorů, která je aktivní účastí Božího lidu na mši sv. Je mi líto, že je jich tak málo. Bylo by potřeba aspoň 16-20 dobrovolníků, kteří by si rozepsali služby na celý měsíc – zapsat se můžete v sakristii. Kněží nemají dovoleno číst čtení při mši kromě evangelia, to je úkol věřícího lidu. Zároveň děkuji všem stávajícím lektorům za jejich službu.
 • Ještě je pár volných míst na duchovní obnovu žen.

 

Ohlášky 10.1.2016

 • Dnes, v neděli 10.1., v 16:00 hod ZUŠ Morava a ŘKF Lukov pořádá Tříkrálový vánoční koncert v kostele sv. Josefa v Lukově. Vystoupí žáci třídy p. Milana Přívary.
 • Dnes, v neděli 10.1., v 17:00 hod v Kašavě v Orlovně uvede Ochotnický spolek Kašava divadelní hru „Lakomec“. Zároveň končí doba vánoční.
 • Příští sobotu, 16.1., bude ve Zlíně na Jižních Svazích společná modlitba matek.
 • V sobotu 6.února bude tradiční Hromniční pouť matek ve Šternberku v 9:30 hod.
 • V pátek 19.2. a v sobotu 20.2. proběhne v pastoračním centru v Lukově duchovní obnova pro ženy a dívky s názvem O kráse ženství (o laskavosti, něze a slabosti), kterou povede Mgr. Ing. Františka Bӧhmová, která je autorkou knih pro děti (Cestička k Bohu, Modlím se s medvídky a Modlitbičky). Přihlásit se můžete na internetu, nebo v kostele vzadu na stolku. Kapacita je omezena.
 • Děkujeme všem tříkrálovým koledníkům a těm, kteří je doprovázeli.

 

Ohlášky 3.1.2016

 • Dnes, v neděli 3.1., bude v 15:00 hod v kostele v Lukově besídka u Jesliček.
 • Ve čtvrtek, 7.1., bude v Lukově na faře po mši sv. večer schůzka tříkrálových skupinek.
 • Příští sobotu, 9.1., bude v Lukově v 9:00 hod v kostele krátká bohoslužba s vysláním Tří králů. Tříkrálová sbírka proběhne v Lukově v sobotu 9.ledna 2016 především v dopoledních hodinách. Případné informace u Aleše a Šárky Kincových.
 • Příští neděli, 10.1., v 16:00 hod ZUŠ Morava a ŘKF Lukov pořádá Tříkrálový vánoční koncert v kostele sv. Josefa v Lukově. Vystoupí žáci třídy p. Milana Přívary.
 • Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o přípravu a průběh vánočních svátků – výzdoba, služba u jesliček, sbor, schola…
 • Farní statistika za rok 2015:

Lukov:

Pokřtěných – 8

Svateb – 4

Pohřbů – 13

Kašava:

Pokřtěných – 3

Svateb – 3

Pohřbů – 15

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí