Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

022016

Ohlášky 28.2.2016

 • Dnes, v neděli 28.2., v 15:00 hod povedou křížovou cestu chlapi.
 • Ve středu, 2.3., bude v Kašavě od 17.00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 4.3., bude adorace a příležitost ke svátosti smíření od 17:00 hod v Lukově.
 • Příští neděli, 6.3., bude v Lukově mše sv. v 10:30 hod sloužena za dobrodince kostela a farnosti Jana Josefa Seilerna, hraběnku Sarlotu z Wenckheimu a hraběte Františka Seilern-Aspanga.
 • Příští neděli, 6.3., bude sbírka na Světové Dny mládeže v Krakově, které se uskuteční letos v červenci.
 • Příští neděli, 6.3., nebude v Lukově v 15:00 hod pobožnost křížové cesty. Můžete se zúčastnit křížové cesty ve Velikové na Horním konci u kapličky od 14:45 hod, kterou povedou farníci ze Štípy.
 • Pobožnosti Křížové cesty v postní době jsou v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

 

Ohlášky 21.2.2016

 • Dnes, v neděli 21.2., je sbírka Haléř svatého Petra.
 • Dnes, v neděli 21.2., v 15:00 hod povedou křížovou cestu ministranti, příští neděli, 28.2., povedou křížovou cestu chlapi.
 • V pondělí, 22.2., bude v 19:00 hod po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina (sebou Bible a brýle!!).
 • Ve středu, 24.2., budu navštěvovat nemocné ve Vlčkové a dopoledne v Držkové.
 • Ve středu, 24.2., bude v Kašavě 15:00 hod pohřeb pí Šabršulové, večer po mši sv. bude setkání dětí připravujících se na 1. sv. přijímání a jejich rodičů.
 • Od 25.-31.7. probíhá  v polském Krakově mezinárodní setkání mládeže s papežem. Cena je 5.900,- Kč, informace na faře.
 • Autobus na Národní poť do Krakova odjede v pátek 27.5.. Návrat v sobotu 28.5. v noci. Cena je 800,- Kč, přihlášky na faře ve Štípě.
 • Farnost Štípa pořádá pouť do Říma ve dnech 24.4.-30.4., cena je 9000,- Kč. Jsou ještě volná místa.
 • Vzadu za lavicemi jsou postní pokladničky, které se odevzdají na Květnou neděli 20.3.
 • V sobotu, 27.2., se uskuteční postní duchovní obnova pro mládež ve Vizovicích od 8:45 hod, cena je 60,- Kč, přihlášky ve Vizovicích do 24.2.2016.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

Ohlášky 14.2.2016

 • V pondělí, 15.2., bude při mši sv. v Lukově udílení svátosti pomazání nemocných. V Kašavě bude udílení této svátosti ve středu 17.2.
 • V pondělí, 15.2., bude po mši sv. v 19:00 hod setkání pastorační a ekonomické rady farnosti na faře v Lukově.
 • V pátek, 19.2., začíná v 18.00 hod Duchovní obnova pro ženy dívky adorací v kostele. V sobotu pokračuje od 9:00 hod v pastorační centru. Můžete přinést nějaké buchty ke kafi.
 • V pátek, 19.2., je adorační den farnosti Kašava. Od 11:30 bude v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Zakončení bude v 17:00 hod Svátostným požehnáním. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista.
 • Příští sobotu, 20.2., se v Kašavě uskuteční florbalový turnaj. Přihlášky do 13.2. u Lukáše Oškery.
 • Vzadu za lavicemi jsou postní pokladničky, které se odevzdají na Květnou neděli 20.3.
 • Příští neděli, 21.2., bude sbírka Haléř svatého Petra.
 • V sobotu, 27.2., se uskuteční postní duchovní obnova pro mládež ve Vizovicích od 8:45 hod, cena je 60,- Kč, přihlášky ve Vizovicích do 24.2.2016.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

 

Ohlášky 7.2.2016

 • Dnes, v neděli 7.2., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěn Karel Bošan.
 • Ve středu, 10.2., je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu a začátek doby postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
 • Ve středu, 10.2., bude v Kašavě od 16:00 hod adorace a příležitost ke sv. zpovědi, v 17:00 hod bude mše sv. s udílením popelce. V Lukově bude mše sv. s udílením popelce v 18:30 hod.
 • Ve čtvrtek, 11.2., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • Ve čtvrtek, 11.2., bude v Lukově přede mší sv. od 17:00 hod adorace a příležitost ke sv. zpovědi.
 • V pátek, 12.2., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velikové.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí