Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

032016

Ohlášky 27.3.2016

 • Dnes, v neděli, 27.3., je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční, koná se sbírka na Kněžský seminář.
 • Z pokladniček, do kterých jste během postu ukládali svoji Postní almužnu, se vybralo v Lukově 4.682,- Kč a v Kašavě 1.812,- Kč.
 • Ve středu, 30.3., bude po mši sv. setkání dětí z Kašavy, které se připravují na 1. sv. přijímání, a jejich rodičů.
 • V pátek, 1.4., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb p. Zdeňka Jánského.
 • V pátek, 1.4., je v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděle, 3.4., je nedělí Božího milosrdenství, v Kašavě po mši sv. budou mít děti krátkou scénku s názvem Hadrář.

 

Ohlášky 20.3.2016

 • Dnes, v neděli 20.3., slavíme Patrona našeho farního kostela v Lukově, SV. JOSEFA. V 13.30 hod bude v kostele křížová cesta a v 14:00 hod začíná v pastoračním centru kulturní program. Dnes je také sbírka na opravy.
 • Pořad bohoslužeb Velikonočního Tridua a neděle Zmrtvýchvstání Páně:

Čtvrtek

24.3.

Kašava 16:30

ZELENÝ ČTVRTEK

Po mši sv. bude tichá adorace v Getsemanské zahradě

Lukov 18:00

Pátek

25.3.

Kašava 16:30

VELKÝ PÁTEK

Den přísného postu

Lukov 18.00

Sobota

26.3.

Kašava 17:30

BÍLÁ SOBOTA

Lukov 19.30

Neděle

27.3.

Kašava 9:00

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Lukov 10.30

 • Na Velký Pátek, 25.3., ve 14:30 hod bude v Lukově v kostele pobožnost křížové cesty.
 • U Božího hrobu bude pokladnička na Boží hrob v Jeruzalémě.
 • Příští neděli, 27.3., je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční, koná se sbírka na Kněžský seminář.
 • V pátek, 1.4., se ve Štípě koná koncert Stadlerova klarinetového kvarteta.
 • 16.4. se koná v Lidečku Velikonoční ples, jste srdečně zváni, zvláště ti, kteří hledají nějakou dobrou životní partii.

 

Ohlášky 13.3.2016

 • Dnes, v neděli 13.3., bude příležitost k velikonoční svátosti smíření v Kašavě od 14:00 hod a v Lukově od 16.00 hod. Křížová cesta v Lukově bude až do 16:00 hod.
 • V pondělí, 14.3., bude na faře v Lukově po mši sv. v 19.00 hod Biblická hodina.
 • V sobotu, 19.3., bude setkání mládeže ve Zlíně.
 • Příští neděli, 20.3., slavíme Patrona našeho farního kostela v Lukově, SV. JOSEFA. Mše sv. v 7:30 hod bude mít obřady Květné neděle s žehnáním kočiček. V 10:30 hod bude mše sv. ze slavnosti sv. Josefa, kterou bude celebrovat P. Ing. Vojtěch Kološ. V 13.30 hod bude v kostele křížová cesta a v 14:00 hod setkání s P. Vojtěchem Kološem v pastoračním centru. Při něm zazpívají mužské soubory „Kašavští chlapi“ a „Mužský sbor z Vápenic“. Po skončení programu bude možnost shlédnout film Josef z Nazareta. Jste srdečně zváni, buchty ke kafi jsou vítány.
 • Příští neděli, 20.3., je sbírka na opravy.
 • V kryptě olomoucké katedrály bude výstava fotografií Člověk a víra.
 • Pouť za úctu k životu se bude konat v Napajedlích 4.4.2016 v 18:00 hod.

 

Ohlášky 6.3.2016

 • Dnes, v neděli 6.3., je sbírka na Světové Dny mládeže v Krakově, které se uskuteční letos v červenci.
 • Dnes, v neděli 6.3., nebude v Lukově v 15:00 hod pobožnost křížové cesty. Můžete se zúčastnit křížové cesty ve Velikové na Horním konci u kapličky od 14:45 hod, kterou povedou farníci ze Štípy.
 • Svatý Otec František vyhlásil na pátek 11.3.2016 světovou iniciativu „24 hodin pro Pána“. V Lukově se k této iniciativně připojíme od 19:00 – 22:00 hod adorací, kdy budu k dispozici ke svátosti smíření a duchovním rozhovorům. Ve Štípě bude adorace od 19:00 hod, P. Sedláček bude k dispozici do 22:00 hod, adorace bude pokračovat 24 hodin dál u sester v kapli sv. Eliáše.
 • V pátek, 11.3., bude ve Velikové mše sv. v 18:00 hod.
 • V sobotu, 12.3., zvu všechny mladé, kteří už vyšli základní školu, v 19:30 hod na faru do Lukova.
 • V sobotu, 12.3., bude v sále Velkého kina ve Zlíně duchovní obnova s Mons. Janem Graubnerem.
 • Příští neděli, 13.3., bude příležitost k velikonoční svátosti smíření v Kašavě od 14:00 hod a v Lukově od 16:00 hod.
 • Vyšší odborná škola soc.-pedag. Jabok nabízí studium v oboru soc. pedagogika a teologie.
 • Pobožnosti Křížové cesty v postní době jsou v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí