Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

052016

Ohlášky 29.5.2016

 • Dnes, v neděli, 29.5., je v Kašavě v 9:00 hod 1 sv. přijímání. V 10:00 hod bude mše sv. s průvodem Božího Těla v Lukově. V 18:00 hod jste zváni na letošní poslední májovou v přírodě k soše sv. Jana Nepomuckého na Hradské.
 • V pondělí, 30.5., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb pí Marie Škrabanové.
 • Ve středu, 1.6., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke sv. zpovědi.
 • Ve čtvrtek, 2.6., dopoledne budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • Ve čtvrtek, 2.6., bude v Lukově od 17:15 hod svátost smíření pro děti, které půjdou k 1. sv. přijímání, rodiče a příbuzné. Po mši sv. bude nácvik dětí na 1. sv. přijímání.
 • V pátek, 3.6., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke sv. zpovědi.
 • V sobotu, 4.6.2016, uzavřou ve Štípě svátost manželství Michal Kovařík ze Všeminy a Klára Bečicová z Lukova. Téhož dne ve 13:00 hod uzavřou v Lukově svátost manželství Ing. Michal Chlud, PhD ze Slušovic a JUDr. Leona Ptáčková z Lukova.
 • Dne 11.6.2016 uzavřou svátost manželství ve Štípě Jan Zouhar z Vítové a Kateřina Kopečná z Velikové.
 • V sobotu, 11.6., se ve Slavkovicích od 14:00 hod koná Mimořádná pouť za účasti našich biskupů.
 • Táborové středisko Archa v Rajnochovicích vás zve 24.-26.6. na oslavy 20ti let svého působení.
 • Od 6.-10.7 se v Brně na Výstavišti koná Katolická charismatická konference.
 • Od 29.7.-6.8. se v Novém Městě na Metují opět konají Akademické týdny.
 • Od 5.-12.8. se koná pěší pouť z Krakova do Čenstochové.
 • Centrum pro rodinný život nabízí kurz Animaro pro manželské páry, které by se chtěly věnovat přípravě snoubenců.

 

Ohlášky 22.5.2016

 • Dnes, v neděli, 22.5., je sbírka na kostel. Májová dnes bude v 18:00 hod na hradě Lukov, kdo by potřeboval vyvézt, přijděte v 17:30 hod ke kostelu.
 • V pondělí, 23.5., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V úterý, 24.5., v 19:30 hod je v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Večer chval.
 • Ve středu, 25.5., v 17:30 hod budou mít děti 3-ťáci v Kašavě cvičnou svátost smíření. Nezapomeňte si kolečka. Zároveň budeme v Kašavě slavit Slavnost Těla a Krve Páně.
 • V pátek, 27.5., mše sv. v DS Lukov nebude.
 • V sobotu, 28.5., po mši sv. v Kašavě bude nácvik na 1. sv. přijímání.
 • V sobotu, 28.5., se koná smírný eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na sv. Hostýn. Mši sv. v 8:30 hod v Bystřici bude celebrovat opat Michal Pojezdný.
 • Příští neděli, 29.5., bude změněný pořad bohoslužeb, v Lukově bude jen jedna mše sv.:

              Kašava 8:00 hod – 1. sv. přijímání

              Lukov 10:00 hod – Slavnost Božího Těla s průvodem

 • V měsíci květnu se konají májové pobožnosti každý všední den v kostele: v 18:00 hod když není mše sv. (úterý, středa, pátek, sobota), v 17:30 hod přede mší sv. (pondělí, čtvrtek). V kapli ve Velikové pondělí až pátek v 18:00 hod. V neděli za příznivého počasí v 18:00 hod vždy na nějakém jiném místě v okolí Lukova.
 • Příští neděli, 29.5., bude májová v 18:00 hod u sochy sv. Jana Nepomuckého na Hradské.
 • Dne 4.6.2016 uzavřou ve Štípě svátost manželství Michal Kovařík ze Všeminy a Klára Bečicová z Lukova.
 • Dne 4.6. 2016 uzavřou v Lukově svátost manželství Ing. Michal Chlud, Phd ze Slušovic a JUDr. Leona Ptáčková z Lukova

 

Ohlášky 15.5.2016

 • Dnes, v neděli, 15.5., bude májová začínat v 18:00 hod u obrázku P. Marie Hostýnské na Bzové. Kdo by chtěl vyvézt autem, sraz 17:15 hod u hasičské zbrojnice, popř. v Pasíčkách u cesty. Dnes se také koná v Ostratě od 14:30 hod Zahradní slavnost pro rodiny.
 • V pátek, 20.5., bude v Kašavě pohřeb pí Marie Langrové, Kašava č.p. 95.
 • V pátek, 20.5., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli sv. Václava v Držkové.
 • Příští neděli, 22.5., bude mimořádná sbírka na kostel.
 • V měsíci květnu se konají májové pobožnosti každý všední den v kostele: v 18:00 hod když není mše sv. (úterý, středa, pátek, sobota), v 17:30 hod přede mší sv. (pondělí, čtvrtek). V kapli ve Velikové pondělí až pátek v 18:00 hod. V neděli za příznivého počasí v 18:00 hod vždy na nějakém jiném místě v okolí Lukova.
 • Příští neděli, 22.5., bude májová, na hradě Lukov.

 

Ohlášky 8.5.2016

 • Dnes, v neděli, 8.5., slavíme v Kašavě 271. výročí benedikce kostela. Při mši sv. zazpívá v Kašavě i v 10:30 hod v Lukově ženský sbor „Zpěvule“ z Bánova. Ve 14:00 hod bude v orlovně v Kašavě kulturní program, kde kromě „Zpěvulí“ vystoupí i mužský soubor „Kašavští chlapi“. Zároveň je dnes den modliteb za sdělovací prostředky, je také Svátek matek. Dnes bude májová začínat v 18:00 hod na Pasekách u kříže u rybníka, poté se vydáme směrem ke Korýtku.
 • V pondělí, 9.5., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • Ve středu, 11.5., bude v Lukově v 15:30 hod pohřeb pí Kristiny Horsákové.
 • V pátek, 13.5., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velikové.  
 • V sobotu, 14.5., se koná farní pouť k Božímu Milosrdenství do Slavkovic u Nového Města na Moravě a k Panně Marii a sv. Janu Nepomuckému do Žďáru na Sázavou. Jsou ještě 3 místa volná, kdo by měl zájem, zkontaktujte, prosím, Honzu Gábora. Odjezd autobusu bude z Kašavy od hasičské zbrojnice v 6:30 hod, z Lukova od hasičské zbrojnice 6:45.
 • Příští neděli, 15.5., bude sbírka na církevní školy.
 • Příští neděli, 15.5., bude v Ostratě ve 14:00 hod Zahradní slavnost pro rodiny.
 • Přejeme všem maminkám a babičkám k dnešnímu svátku a přijměte od nás mužů farnosti malou pozornost u vchodu kostela.
 • U příležitosti svého životního jubilea 80 let převzal náš spoluobčan a farník p. Milan Přívara z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pamětní medaili za činnost pro farnosti našeho děkanátu.
 • V měsíci květnu se konají májové pobožnosti každý všední den v kostele: v 18:00 hod když není mše sv. (úterý, středa, pátek, sobota), v 17:30 hod přede mší sv. (pondělí, čtvrtek). V kapli ve Velikové pondělí až pátek v 18:00 hod. V neděli za příznivého počasí v 18:00 hod vždy na nějakém jiném místě v okolí Lukova. Příští neděli, 15.5., se setkáme u obrázku na Bzové. Kdo by chtěl vyvézt autem, sraz 17:15 hod u hasičské zbrojnice, popř. v Pasíčkách u cesty.

 

Ohlášky 1.5.2016

 • Dnes, v neděli, 1.5., je den modliteb za pronásledované křesťany ve světě. Dnes bude májová u kříže v Boří. Setkáme se v 18:00 hod u kapličky u Malíškového.
 • V pondělí, 2.5., bude na faře v Lukově setkání lektorů, kteří se přihlásili na tuto službu.
 • Ve středu, 4.5., bude od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření v Kašavě. Mše sv. bude ze slavnosti Nanebevstoupení Páně. Zároveň je den modliteb za kněžská povolání.
 • Ve čtvrtek, 5.5., budu navštěvovat nemocné v Lukově. Začíná 9ti denní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého.
 • V pátek, 6.5., bude od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření v Lukově.
 • Příští neděle, 8.5., je den modliteb za sdělovaní prostředky, zároveň je Den matek.
 • V sobotu, 14.5., se koná farní pouť k Božímu Milosrdenství do Slavkovic u Nového Města na Moravě a k Panně Marii a sv. Janu Nepomuckému do Žďáru na Sázavou. Jsou poslední 3 místa, kdo by měl zájem, zkontaktujte, prosím, Honzu Gábora.
 • V měsíci květnu se konají májové pobožnosti každý všední den v kostele: v 18:00 hod když není mše sv. (úterý, středa, pátek, sobota), v 17:30 hod přede mší sv. (pondělí, čtvrtek). V neděli za příznivého počasí v 18:00 hod vždy na nějakém jiném místě v okolí Lukova. Příští neděli, 8.5., se setkáme u kříže na Pasekách u rybníka a půjdeme ke Korýtku.
 • Prosím 4 ochotné řidiče s auty, kteří by byli připraveni v neděli 15.5. v 17:30 hod vyvézt účastníky májové k „Obrázku“ na Bzové, aby mi nahlásili značku a SPZ auta. Sraz účastníků májové, kteří se budou chtít vyvézt k „Obrázku“ bude v 17:15 hod u Hasičské zbrojnice, májová bude v 18:00 hod.

 

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí