Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

072016

Ohlášky 31.7.2016

 • Od 1.8. do 5.8. zde bohoslužby nebudou. V naléhavých záležitostech se obraťte na P. Sedláčka ve Štípě, tel. 733 741 900.
 • V úterý je františkánský svátek „Porciumkuli“, kdy je možné při návštěvě kteréhokoliv františkánského, nebo i farního kostela získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.
 • V sobotu 6.8. bude obvyklá mše sv. v Kašavě, kterou celebruje p. děkan P. Josef Rosemberk.
 • V sobotu 6.8. uzavřou v Lukově v 11:30 hod svátost manželství Tomáš Bečica, bytem Trnava 369 a Pavla Halašková, bytem Lukov, K lůčkám 345.
 • v Hospici na Svatém Kopečku hledají vrchní sestru
 • Výzva předsednictva České biskupské konference

  Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské církevní provincie, aby se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray tím, že v úterý 2. srpna, v den jeho pohřbu, v 15 hodin rozezní ve svých farnostech zvony. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul. Otec Hamel zasvětil svůj život službě Bohu a zahynul při výkonu svého povolání. Jako kněz působil v řadě farností, po dovršení 75 let života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu bylo umožněno, aby dále setrval se svými farníky a pomáhal novému faráři.

Ohlášky 24.7.2016

 • Od 25.7. do 6.8. zde bohoslužby nebudou. Pouze v neděli 31.7. bude obvyklý pořádek bohoslužeb. V naléhavých záležitostech se obraťte na P. Sedláčka ve Štípě, tel. 733 741 900.
 • V sobotu 6.8. uzavřou v Lukově v 11:30 hod svátost manželství Tomáš Bečica, bytem Trnava 369 a Pavla Halašková, bytem Lukov, K lůčkám 345.

 

Ohlášky 17.7.2016

 • Dnes je sbírka na opravy kostela.
 • V sobotu 23.7. bude v Lukově pokřtěn František Černoch.
 • V sobotu, 30.7., jste zváni na pouť k sv. Anně do Pustiměři v 18:00 hod, kde udílí novokněžské požehnání P. Jiří Janalík.
 • V neděli, 4.9., jste zváni na pouť do Určic, kde v 11:00 hod proběhne mše sv. za účasti Miroslava kardinála Vlka.

 

Ohlášky 10.7.2016

 • V pondělí, 11.7., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V sobotu, 16.7., uzavřou v 10:30 hod v Lukově svátost manželství Zdeněk Navrátil, bytem Horní Lhota 36, a Dominika Jurášková, bytem Lukov, Hradská 249.
 • Příští neděli, 17.7., je sbírka na opravy kostela.
 • 4.-7.8. jste zváni na Duchovní obnovu na sv. Hostýn na téma Rodina. Přednáší katolický misionář z Indie Br. Thomas Paul.
 • Rodinné centrum v Olomouci zve 10.9. do kostela sv. Michala na Pouť k bráně milosrdenství, která je nejen pro rozvedené, ale i pro ty, kdo hledají milosrdenství pro svou rodinu.
 • Orel vyhlašuje soutěž o nejlepší příběh na téma „(Ne)skutečný příběh“. Překvapilo vás něco, tajemno, duchovno, sci-fi? Napište do 30.9. na kulturní radu Orla ČR.
 • UP Olomouc nabízí kurz pro manželské páry „Párové doprovázení manželů“.

 

Ohlášky 3.7.2016

 • V úterý, 5.7., na slavnost sv. Cyrila a Metoděje, budou mše sv. v 7:30 hod v Lukově, v 9:00 hod v Kašavě a v 10:30 hod poutní mše sv. ve Velíkové.
 • Ve středu, 6.7., bude v 17:00 hod v Kašavě adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 7.7., budu navštěvovat nemocné v Lukově.
 • V pátek, 8.7., bude v 18.00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V sobotu, 16.7., uzavřou v 10:30 hod v Lukově svátost manželství Zdeněk Navrátil, bytem Horní Lhota 36, a Dominika Jurášková, bytem Lukov, Hradská 249.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí