Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082016

Ohlášky 28.8.2016

 • Dnes, v neděli 28.8., bude mimořádně mše sv. v Kašavě až v 18.00 hod. V 9:00 hod kvůli Barum Rallye nebude.
 • Dnes, 28.8., se ve Štípě koná od 17.00 hod varhanní koncert.
 • Ve středu 31.8. vás farnost Lukov zve na Turnaj pro mládež ve stolním tenise. Zúčastnit se ho mohou děti a mládež od 7-15 let. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích. Dopoledne mladší a odpoledne starší. Nezapomeňte si vzít vlastní pálky. Turnaj probíhá v pastoračním centru farnosti od 9:00 hod. Registrace půl hodiny před startem kategorie. Startovné 50,- Kč.
 • V pátek, 2.9., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 3.9., bude v Držkové v rámci oslav 80 let založení Sboru dobrovolných hasičů v kapli sv. Václava mše sv. s požehnáním sochy sv. Floriána.
 • Dne 3.9.2016 uzavřenou ve Štípě církevní sňatek David Zbranek ze Slušovic a Kateřina Zbranková z Kašavy.
 • Otec arcibiskup upozorňuje na petici proti novele Zákona o registr. partnerství. Podepsat ji můžete u vstupu kostela.
 • 5.ročník Charitativního běhu v Lukově proběhne v sobotu 10.září, start bude v 15 hodin, registrace od 14 hodin. Zúčastnit se může opravdu každý, nejkratší trasu 3,6km musíte absolvovat (běh, chůze, indiánský běh) do 90 minut. Celý výtěžek bude věnován dvěma potřebným děvčatům, Kristýnce a Lucince. Veškeré informace jsou na www.behlukov.cz
 • V úterý, 13.září, se koná farní pouť na Turzovku. Zapsat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 21.8.2016

 • Dnes, v neděli 21.8., je mimořádná sbírka na kostel.
 • V sobotu, 27.8., bude v Lukově v 15.30 hod pokřtěna Sára Anna Šarmanová
 • V neděli 28.8. bude změna pořadu bohoslužeb kvůli Barum Rallye. Mše sv. v 9:00 hod v Kašavě nebude a bude až v 18.00 hod.
 • V úterý, 13.září, se koná farní pouť na Turzovku. Zapsat se můžete vzadu v kostele na stolku.

 

Ohlášky 14.8.2016

 • Ve čtvrtek 18.8. budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 19.8., bude v 18:00 hod pouť k Panně Marii se mší sv. na Vinohrádku. V 17:00 hod se setkáme na začátku Křížové cesty. Po mši sv. je pro vás připraveno občerstvení a pro děti soutěž. Pro starší bude u fary v 17:30 hod připraven odvoz. V sobotu mše sv. v Kašavě nebude.
 • Děkuji všem, kteří pomáhali zajistit citerový seminář v Lukově.
 • V sobotu, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 7:00 do 13:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. V 13:00 hod bude zakončení adoračního dne.
 • V neděli, 21.8.,bude mimořádná sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 7.8.2016

 • Ve středu 10.8. bude v 17.00 hod. v Kašavě adoracea příležitost k svátosti smíření
 • Ve čtvrtek 11.8. bude v 19.00 hod. po mši svaté v Lukově v kostele koncert účastníků citerového semináře
 • V pátek 12.8. bude v 10.00 mše sv. v DD a v 16.30 hod. v Lukově adorace a příležitost k svátosti smíření. V 18.00 hod. bude ve Velíkové mše svatá.V Hrobicích u kapličky bude v 19.,00 koncert účastníků citerového semináře.
 • V sobotu 13.8. bude v 15.00 v Kašavě pokřtěna Tereza Janišová
 • Arcibiskupství olomoucké příjme pracovníka stavebního a investičního oddělení. Příhlášky do konce září.
 • Po tragické nehodě zemřel 2.8. ve Zlíně Radim Štěpán Horký, premonstrát, který měl být vysvěcen na kněze. Rozloučení se zesnulým bude v Otrokovicích v pondělí 8.8.2016 ve 14.00 hod. a v úterý 9.8.2016 ve 14.00 na Svatém Kopečku u Olomouce.
 • Od čtvrtku začíná na faře citerový seminář. Pokud by někdo mohl upéct pro účastníky nějakou buchtu, tak určitě uvítáme. Děkuji.

Četba Knihy Nebe sv.2

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí