Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082016

Ohlášky 28.8.2016

 • Dnes, v neděli 28.8., bude mimořádně mše sv. v Kašavě až v 18.00 hod. V 9:00 hod kvůli Barum Rallye nebude.
 • Dnes, 28.8., se ve Štípě koná od 17.00 hod varhanní koncert.
 • Ve středu 31.8. vás farnost Lukov zve na Turnaj pro mládež ve stolním tenise. Zúčastnit se ho mohou děti a mládež od 7-15 let. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích. Dopoledne mladší a odpoledne starší. Nezapomeňte si vzít vlastní pálky. Turnaj probíhá v pastoračním centru farnosti od 9:00 hod. Registrace půl hodiny před startem kategorie. Startovné 50,- Kč.
 • V pátek, 2.9., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 3.9., bude v Držkové v rámci oslav 80 let založení Sboru dobrovolných hasičů v kapli sv. Václava mše sv. s požehnáním sochy sv. Floriána.
 • Dne 3.9.2016 uzavřenou ve Štípě církevní sňatek David Zbranek ze Slušovic a Kateřina Zbranková z Kašavy.
 • Otec arcibiskup upozorňuje na petici proti novele Zákona o registr. partnerství. Podepsat ji můžete u vstupu kostela.
 • 5.ročník Charitativního běhu v Lukově proběhne v sobotu 10.září, start bude v 15 hodin, registrace od 14 hodin. Zúčastnit se může opravdu každý, nejkratší trasu 3,6km musíte absolvovat (běh, chůze, indiánský běh) do 90 minut. Celý výtěžek bude věnován dvěma potřebným děvčatům, Kristýnce a Lucince. Veškeré informace jsou na www.behlukov.cz
 • V úterý, 13.září, se koná farní pouť na Turzovku. Zapsat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 21.8.2016

 • Dnes, v neděli 21.8., je mimořádná sbírka na kostel.
 • V sobotu, 27.8., bude v Lukově v 15.30 hod pokřtěna Sára Anna Šarmanová
 • V neděli 28.8. bude změna pořadu bohoslužeb kvůli Barum Rallye. Mše sv. v 9:00 hod v Kašavě nebude a bude až v 18.00 hod.
 • V úterý, 13.září, se koná farní pouť na Turzovku. Zapsat se můžete vzadu v kostele na stolku.

 

Ohlášky 14.8.2016

 • Ve čtvrtek 18.8. budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 19.8., bude v 18:00 hod pouť k Panně Marii se mší sv. na Vinohrádku. V 17:00 hod se setkáme na začátku Křížové cesty. Po mši sv. je pro vás připraveno občerstvení a pro děti soutěž. Pro starší bude u fary v 17:30 hod připraven odvoz. V sobotu mše sv. v Kašavě nebude.
 • Děkuji všem, kteří pomáhali zajistit citerový seminář v Lukově.
 • V sobotu, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 7:00 do 13:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. V 13:00 hod bude zakončení adoračního dne.
 • V neděli, 21.8.,bude mimořádná sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 7.8.2016

 • Ve středu 10.8. bude v 17.00 hod. v Kašavě adoracea příležitost k svátosti smíření
 • Ve čtvrtek 11.8. bude v 19.00 hod. po mši svaté v Lukově v kostele koncert účastníků citerového semináře
 • V pátek 12.8. bude v 10.00 mše sv. v DD a v 16.30 hod. v Lukově adorace a příležitost k svátosti smíření. V 18.00 hod. bude ve Velíkové mše svatá.V Hrobicích u kapličky bude v 19.,00 koncert účastníků citerového semináře.
 • V sobotu 13.8. bude v 15.00 v Kašavě pokřtěna Tereza Janišová
 • Arcibiskupství olomoucké příjme pracovníka stavebního a investičního oddělení. Příhlášky do konce září.
 • Po tragické nehodě zemřel 2.8. ve Zlíně Radim Štěpán Horký, premonstrát, který měl být vysvěcen na kněze. Rozloučení se zesnulým bude v Otrokovicích v pondělí 8.8.2016 ve 14.00 hod. a v úterý 9.8.2016 ve 14.00 na Svatém Kopečku u Olomouce.
 • Od čtvrtku začíná na faře citerový seminář. Pokud by někdo mohl upéct pro účastníky nějakou buchtu, tak určitě uvítáme. Děkuji.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí