Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

092016

Ohlášky 25.9.2016

 • Dnes, v neděli 25. září, jste zváni na poutní mši k sv. Václavovi do Držkové.
 • V pondělí, 26.9., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V úterý, 27.9., bude v Kašavě v 15.00 hod pohřeb pí Ludmily Horsákové.
 • Ve středu, 28.9., je slavnost sv. Václava, doporučený svátek. Mše sv. budou v 9:00 hod v Kašavě a v 10:30 hod v Lukově. Večerní mše sv. dětská v Kašavě nebude.
 • V sobotu, 1. října, se koná děkanátní prosebná pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě od 15:00 – 18:00 hod. Farnost Lukov začíná v 15.00 hod růžencem. Pojede jeden společný autobus pro Kašavu i Lukov - zapsat se můžete vzadu v kostele. Odjezd autobusu bude už ve 13:00 hod z Držkové (pokud někdo bude z Držkové přihlášený) od hospody, potom pojedeme po trase: Kašava – Vlčková – Velíková, Horní konec – Lukov, Horní zastávka, Hasičská zbrojnice.
 • V sobotu, 1.10., mše sv. v Kašavě nebude, úmysl bude odsloužen na Velehradě při mši sv. v otcem biskupem. Ještě jsou volná místa.
 • V neděli, 2.10., bude v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Ella Marie Zbranková.
 • Příští neděli, 2.10., bude sbírka věnována P. Mariánu Tufovi na potřeby Institutu Krista Velekňaza.
 • Kancionál pro uživatele Android je k dispozici na Google Play.

 

Ohlášky 18.9.2016

 • Dnes, v neděli 18. září, je sbírka na kostel.
 • Rádi bychom pozvali holky, kluky i rodiče na pravidelné zkoušky scholy vždy v neděli v 8:30 hod v Kašavě. Zkouška sboru na Vánoce bude ve středu 5. října po mši sv. na faře v Kašavě.
 • Ve čtvrtek, 22.9., budu navštěvovat nemocné v Lukově.
 • Od pátku 23.9. do neděle 25.9. probíhá Triduum Modliteb matek. V pátek a v neděli v 18:00 hod, v sobotu v 15:00 hod.
 • V pátek, 23.9., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb p. Floriána Štěpána.
 • Od pátku do neděle budou mít na faře v pastoračním centru oddílový víkend skauti z oddílu Antares.
 • V sobotu, 24.9., bude na hradě Lukov v 10:00 hod mše sv. k 1. výročí posvěcení kaple sv. Jana.
 • V sobotu 24.9. nebude mše sv. v 18:00 hod v Kašavě, ale v Lukově. V neděli 25.9. bude mše sv. v 7:30 hod v Lukově, v 9:00 hod v Kašavě a v 10:30 hod v Držkové, kde jste zváni na pouť ke sv. Václavovi.
 • V sobotu, 1. října, se koná děkanátní prosebná pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě od 15:00 – 18:00 hod. Farnost Lukov začíná v 15.00 hod růžencem. Pojede jeden společný autobus pro Kašavu i Lukov - zapsat se můžete vzadu v kostele. Odjezd bude ještě upřesněn, předběžně v 13:30 hod.
 • 7. - 9. října budou v naší farnosti dva bohoslovci ze Spišského semináře, účastníci 10. jubilejní pouti bohoslovců.
 • Konference Hospitality v úterý 18.10. od 13:00 hod v Orlovně ve Vizovicích nabízí zisk 4 kreditů. Cena je 150,- Kč.
 • Prosba o výpomoc akolytů na sv. Hostýně.

 

Ohlášky 11.9.2016

 • Dnes, v neděli 11. září, jste zváni na setkání s účastníky Mezinárodního setkání mládeže v Krakově. Beseda se koná v 15:00 hod v Pastoračním centru.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do organizace Charitativního běhu.
 • V pondělí, 12.9., bude v Lukově po mši sv. Biblická hodina.
 • V úterý začne vyučování náboženství v Kašavě jako loni. Ve středu bude mít náboženství v Lukově 3. třída a v pátek ostatní třídy z Lukova.
 • V úterý, 13.září, se koná farní pouť na Turzovku. Odjezd autobusu bude 6:30 hod z Lukova od hasičské zbrojnice, poté pojedeme do Velíkové na točnu na Horním konci, do Kašavy a Držkové. Kdo byl v Lukově napsaný jako náhradník, tak může jet. V Kašavě, kdo byl napsaný jako náhradník, bohužel, jet nemůže.
 • Ve středu, 14.9., bude dětská mše sv. v Kašavě. Od 17:00 hod bude adorace a příležitost ke svátosti smíření. Ve čtvrtek, 15.9., bude dětská mše sv. v Lukově.
 • V jedné skupině na úklid kostela vypadla dočasně jedna paní, pokud by byl někdo ochotný ji na nějaký čas zastoupit, bližší informace u pí Anežky Julinové.
 • Příští neděli, 18.9., je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Ve středu, 5. října, se koná na Velehradě pouť nemocných.
 • Ve čtvrtek, 6. října, se koná v Olomouci pouť policie.

 

Ohlášky 4.9.2016

 • Otec arcibiskup upozorňuje na petici proti novele Zákona o registr. partnerství. Podepsat ji můžete u vstupu kostela.
 • 5.ročník Charitativního běhu v Lukově proběhne v sobotu 10.září, start bude v 15 hodin, registrace od 14 hodin. Zúčastnit se může opravdu každý, nejkratší trasu 3,6km musíte absolvovat (běh, chůze, indiánský běh) do 90 minut. Celý výtěžek bude věnován dvěma potřebným děvčatům, Kristýnce a Lucince. Veškeré informace jsou na www.behlukov.cz
 • V neděli 11. září jste zváni na setkání s účastníky Mezinárodního setkání mládeže v Krakově. Beseda se koná v 15:00 hod v Pastoračním centru.
 • V úterý, 13.září, se koná farní pouť na Turzovku. Zapsat se můžete vzadu na stolku.
 • Pokud by někdo chtěl ještě přihlášku do náboženství, obraťte se na třídního učitele. Vyučování začne v Kašavě 13.9., a v Lukově 14.9. (3. třída) a 16.9. ostatní třídy.
 • Kdo by měl zájem se účastnit duchovního cvičení na moři v září, nebo v říjnu, informujte se na faře.
 • Arcibiskupství olomoucké hledá provozního kuchaře a číšníky pro novou pizzerii v Olomouci.
 • V příštím týdnu nebudou bohoslužby, v případě pohřbu se obraťte na faráře ve Štípě.
 • V jedné skupině na úklid kostela vypadla dočasně jedna paní, pokud by byl někdo ochotný ji na nějaký čas zastoupit, bližší informace u pí Anežky Julinové.
 • Pí Janotová od varhan: Zveme všechny holky (i kluky) od 6. třídy do Velké scholy ke zpěvu na hrubé mši v neděli. Zkoušky začínají v 9.30 v kostele na kůru. Jsou zvání i nezpěváci - můžete se scholou jen tak posedět nad Hosanou u kytary. Na první pořádnou zkoušku se sejdeme až v neděli 25. září. Malé a větší školáky rádi přivítáme v Malé schole na dětských mších ve čtvrtek. Zkouška začíná vždy v 16.45 na farní zahradě (při teplém počasí) nebo na faře (v zimě). První zkouška proběhne před první dětskou mší, tj. ve čtvrtek 15. září. Všechny, kteří se na scholu necítí, ale chtějí se připojit, rádi přivítáme v Chrámovém sboru (zpěv na ranní mši v neděli).Zkoušky probíhají v pátek v 18.30 u Janotů. Přivítáme i mladé maminky a tatínky - vaše děti si po dobu zkoušky mohou hrát ve vedlejší místnosti. Nejbližší zkouška nás čeká v pátek 16. září. Začneme nacvičovat nejen na Vánoce, a proto kdo nechcete jen tak sedět, přijďte nám pomoci prozpívat se do dalších letních prázdnin!

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí