Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102016

Ohlášky 30.10.2016

 • Na misie bylo odesláno za farnost Lukov 20.779,- Kč a za farnost Kašava 13.154,- Kč.
 • Dnes, v neděli 30.10., bude dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě v 15:00 hod a v Lukově na hřbitově v 16:00 hod.
 • Ve středu, 2.11, bude mše sv. v Kašavě výjimečně už v 16:30 hod, a v Lukově bude ještě mše sv. v 18:00 hod. Od 15:30 hod bude v Kašavě ve středu 2.11. adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 4.11., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Německá katolická nadace KAAD poskytuje studijní a badatelská stipendia do Německa, bližší informace na faře.
 • Od 20.11. do 23.11. bude na sv. Hostýně probíhat adventní duchovní obnova.
 • Od 25.11 do 27.11. bude probíhat adventní duchovní obnova pro mladé muže v Olomouci.
 • V tyto dny probíhá i duchovní obnova pro hasiče na sv. Hostýně.
 • Ve dnech od 25.10. do 8.11. je možné získat za splnění 3 obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce), plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud vykonáme návštěvu hřbitova a pomodlíme se za zemřelé. Navíc 1.11. a 2.11. lze za 3 obvyklých podmínek a pokud se pomodlíme modlitbu Páně a Vyznání víry získat plnomocné odpustky při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple.

 

Ohlášky 23.10.2016

 • Dnešní neděle, 23.10., je nedělí MISIJNÍ. Dnešní sbírka bude odeslána na misie. V Kašavě bude v 9:00 hod Svatohubertská mše sv.
 • V pondělí, 24.10., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Matonohové. Večer po mši sv. bude na faře v Lukově Biblická hodina.
 • Ve středu 26.10. bude po mši sv. na faře v Kašavě setkání dětí, které půjdou k 1.sv. přijímání a jejich rodičů.
 • V sobotu, 29.10., bude v Kašavě ve 14:00 hod děkovná pobožnost ke sv. Kateřině.
 • Příští neděli, 30.10., bude dušičková pobožnost na hřbitově v Kašavě v 15:00 hod a v Lukově na hřbitově v 16:00 hod.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence. Pamatujme proto v říjnu trochu více na tuto modlitbu.
 • Ve dnech od 25.10. do 8.11. je možné získat za splnění 3 obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce), plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud vykonáme návštěvu hřbitova a pomodlíme se za zemřelé.

 

Ohlášky 16.10.2016

 • Dnes, v neděli, 16.10., v Lukově slavíme VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. JOSEFA. Při této příležitosti bude odpoledne od 15.00 hod kulturní program v pastoračním centru. Vystoupí Kašavští chlapi, Lukovjánek a soubor Hútek z Bánova.
 • Dnes je sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu, 22.10., bude v Lukově v 10:30 hod pokřtěn Pavel Drábek.
 • Příští neděle, 23.10., je neděle MISIJNÍ. Bude sbírka na misie. V Kašavě bude v 9:00 hod Svatohubertská mše sv.
 • Charita pořádá sbírku ošacení. Čisté oblečení zabalené do pytle je možné dovézt buď k p. Pavlu Halaškovi, nebo k pí Ludmile Holubové.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence. Pamatujme proto v říjnu trochu více na tuto modlitbu.

 

Ohlášky 9.10.2016

 • Dnes, v neděli, 9.10., bude od 16:00 hod v pastoračním centru beseda, kterou pořádá KDU-ČSL Lukov, s  p. Michaelou Blahovou, vedoucí soc. služby Domovinka ve Zlíně, o poskytování pomoci soc. slabým skupinám obyvatel. Beseda bude doplněna filmem „Opři žebřík o nebe“ o P. Mariánu Kuffovi a jeho činnosti v Žiakovciách na Slovensku.
 • V tomto týdnu zde nebudou žádné bohoslužby, vrátím se až v sobotu. Večerní mše sv. v 18.00 hod v Kašavě už bude. V neděli 16.10. bude obvyklý pořádek bohoslužeb. V případě pohřbu se, prosím, obraťte na P. Sedláčka ve Štípě.
 • V sobotu 15.10. jsou lektoři zváni do Olomouce na 14. setkání, které začíná v 10.00 hod na arcib. kurii. V rámci setkání bude komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea.
 • V sobotu, 15.10., v 11:00 hod uzavřou svátost manželství MUDr. Petr Dlabaja, bytem Dolnoveská 220, Fryšták a Bc. Petra Přívarová, bytem Zahradní 60 Lukov.
 • Příští neděli, 16.10., bude sbírka na potřeby kostela.
 • Příští neděli, 16.10., v Lukově slavíme VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. JOSEFA. Při této příležitosti bude odpoledne od 15.00 hod kulturní program v Pastoračním centru. Vystoupí Kašavští chlapi, Lukovjánek a soubor Hútek z Bánova.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence. Pamatujme proto v říjnu trochu více na tuto modlitbu.

 

Ohlášky 2.10.2016

 • Dnes, 2.10., bude v Kašavě při mši sv. pokřtěna Ella Marie Zbranková. Dnešní sbírka je věnována na potřeby Institutu Krista Velekňaza p. Mariána Kuffa.
 • V Lukově začala obnova oken kostela a fary, na kterou nám Obec Lukov přispěla částkou 50.000,- Kč. Upřímně děkujeme!
 • Chtěl bych poděkovat všem, kdo byli na pouti na Velehradě a zvlášť schóle a těm, kteří připravili modlitbu růžence.
 • V pondělí, 3.10., bude v Lukově mimořádně mše sv. až v 19.00 hod. Modlitba breviáře nebude.
 • Ve středu, 5.10., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a možnost svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 6.10, bude mimořádně mše sv. dětská na farní zahradě a při ní proběhne žehnání zvířat. Můžete si dovést s sebou své mazlíčky (kočky, psy, slony, žirafy apod.), pouze živé, ne plyšáky.
 • Po mši sv. ve čtvrtek 6.10. proběhne v pastoračním centru beseda Dar z Medžugorje s p. Hanáčkem.
 • V pátek, 7.10., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb p. Miloslava Kováře. V 17:00 hod bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Od pátku do neděle budou na faře ubytovaní účastníci 10. jubilejní bohoslovecké pouti.
 • V sobotu, 8.10., bude v Držkové v 11:00 hod požehnána kaple P. Marie.
 • V neděli, 9.10., se bude od 16:00 hod v pastoračním centru beseda, kterou pořádá KDU-ČSL Lukov, s  p. Michaelou Blahovou, vedoucí soc. služby Domovinka ve Zlíně, o poskytování pomoci soc. slabým skupinám obyvatel. Beseda bude doplněna filmem „Opři žebřík o nebe“ o P. Mariánu Kuffovi a jeho činnosti v Žiakovciách na Slovensku.
 • V sobotu 15.10. jsou lektoři zváni do Olomouce na 14. setkání, které začíná v 10.00 hod na arcib. kurii. V rámci setkání bude komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea.
 • V sobotu, 15.10., v 11:00 hod uzavřou svátost manželství MUDr. Petr Dlabaja, bytem Dolnoveská 220, Fryšták a Bc. Petra Přívarová, bytem Zahradní 60 Lukov.
 • Začal říjen, měsíc modlitby sv. růžence. Pamatujme proto v říjnu trochu více na tuto modlitbu.  

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí