Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012017

Ohlášky 29.1.2017

 • Ve středu, 1.2., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Při mši sv. budou představeny děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání a budou jim požehnány svíce.
 • Ve čtvrtek, 2.2., navštívím nemocné v Kašavě a na dětské mši sv. v Lukově budou představeny děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání a budou jim požehnány svíce.
 • V pátek, 3.2., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 3.2., bude v Lukově na faře v 18:00 hod po adoraci mimořádné zasedání Farní rady.
 • V sobotu, 4.2., bude v Kašavě sloužit mši sv. P. Mariusz Sienkowski, farář z Trnavy.
 • V sobotu, 4.2., od 15:30 do 17:30 hod mohou přijít do Zlína tříkráloví koledníci na bruslení.
 • V naší diecézi se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 25 117 495,- Kč.
 • Počínaje měsícem únorem, vždy 1. a 3. pondělí v měsíci bude v Lukově mše sv. sloužena v latinském jazyce.
 • Ve dnech 3.2. až 5.2. se na Velehradě koná setkání katechetů.
 • Ve dnech 3.3. až 5.3. se koná v Olomouci duchovní obnova pro muže (17-35 let).
 • V sobotu, 1.4., se ve Zlíně uskuteční Arcidiecézní setkání mládeže.
 • Farnost Štípa nabízí pouť do Říma 9.6.-17.6.2017.
 • V termínu 5.9.-12.9. se koná 2. česká vlaková pouť do Lurd.
 • Letos po Velikonocích začne příprava na biřmování. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 22.1.2017

 • V pondělí, 23.1., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • Ve čtvrtek, 26.1., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb p. Křižky.
 • V pátek, 27.1., bude ve Slušovicích v 18:30 hod Mládežnická mše.
 • Ve dnech 27.1.-29.1. (pátek až neděle) bude vždy od 17:00 hod probíhat modlitební triduum společenství Modlitby matek.
 • Charita Zlín hledá pracovníka pro sociální službu a pečovatelskou činnost.
 • Na Velehradě se v březnu konají duchovní cvičení pro akolyty a kostelníky.
 • Letos po Velikonocích začne příprava na biřmování. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 15.1.2017

 • V pondělí, 16.1., bude v Lukově pohřeb pí Věry Vačlenové.
 • Od středy 18.1. začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujte na tento úmysl ve svých modlitbách.
 • Ve čtvrtek, 19.1., slaví Otec biskup Hrdlička 75 let života.
 • V sobotu, 21.1., se v Kašavě v Orlovně od 18:00 hod uskuteční IV. pokračování soutěže „Valašská kyselica a klobása“.
 • Výtěžek Tříkrálové sbírky:

Lukov 57.319,- Kč

Kašava 36.986,- Kč

Velíková 24.454,- Kč

Velké poděkování patří všem koledníkům i dárcům.

 • Letos po Velikonocích začne příprava na biřmování. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 8.1.2017

 • Dnes, v neděli, 8.1., se uskuteční v Lukově v kostele v 16:00 hod koncert ZUŠ Morava, žáků p. Přívary.
 • V pondělí, 9.1., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V pátek, 13.1., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V sobotu, 14.1., bude v Lukově ve 14:00 hod pohřeb p. Vladimíra Žůrka.
 • Letos po Velikonocích začne příprava na biřmování. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.
 • V sobotu, 21.1., se v Kašavě v Orlovně od 18:00 hod uskuteční IV. pokračování soutěže „Valašská kyselica a klobása“.
 • V sobotu, 4.2., jste zváni na Hromniční pouť matek do Šternberku.

 

 

Ohlášky 1.1.2017

 • Ve středu, 4.1., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve středu, 4.1., budou mít v Kašavě v 19:00 hod setkání děti, které se připravují na 1. sv. přijímání a jejich rodiče.
 • Ve čtvrtek, 5.1., navštívím nemocné v Lukově.
 • V pátek, 6.1., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 6.1., je v Lukově na faře v 18:00 hod schůzka všech tříkrálových koledníků.
 • V sobotu, 7.1., proběhne v dopoledních hodinách Tříkrálová sbírka. Začneme vysláním Tří králů v 9:00 hod v našem kostele, na které vás zveme.
 • Příští neděli, 8.1., se uskuteční v Lukově v kostele v 16:00 hod koncert ZUŠ Morava, žáků p. Přívary.
 • V roce 2017 začne příprava na biřmování. Kandidáti by měli v roce 2017 dosáhnout alespoň 16 let. Příprava začne po velikonočních svátcích. Tuto svátost má přijmout každý křesťan, který chce přijmout, nebo už přijal svátost manželství, a který plní, nebo chce plnit funkci kmotra při křtu dětí. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.
 • Farní statistika za rok 2016:

 

Lukov

Kašava

Křty

5

4

Svatby

4

0

Pohřby

13

12

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí