Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

022017

Ohlášky 26.2.2017

 • Dnes, v neděli 26.2., je mimořádná sbírka na kostel.
 • V pondělí, 27.2., bude probíhat vizitace farnosti Lukov a Kašava.
 • Ve středu, 1.3., je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu a začátek doby postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
 • Ve středu, 1.3., bude v Kašavě od 16:00 hod adorace a příležitost ke sv. zpovědi, v 17:00 hod bude mše sv. s udílením popelce. V Lukově bude mše sv. s udílením popelce v 18:30 hod.
 • Ve čtvrtek, 2.3., budu navštěvovat nemocné v Lukově.
 • V pátek, 3.3., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke sv. zpovědi.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.
 • V sobotu, 11.3., se v Lukově uskuteční duchovní obnova pro ženy a dívky.
 • Od dubna t.r. končí platnost 50ti korunových papírových bankovek. Pokud nějaké ještě doma najdete, můžete pomoci výstavbě kostela v Brně – Lesné.
 • 22.4. se v Praze uskuteční Národní pochod pro život a rodinu.
 • Poutní místo Velehrad vyhlašuje sbírku na sousoší sv. Cyrila a Metoděje do poutního areálu.

 

Ohlášky 19.2.2017

 • V pondělí, 20.2., se v Lukově při mši sv. bude udílet svátost pomazání nemocných.
 • Ve středu, 22.2., budou mít v Kašavě po mši sv. setkání děti, které půjdou k 1. sv. přijímání, a jejich rodiče. Zároveň se bude v Kašavě při mši sv. udílet svátost pomazání nemocných.
 • V pátek, 24.2., bude mládežnická mše sv.
 • Příští neděli, 26.2., bude sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu, 11.3., proběhne v Lukově postní duchovní obnova pro ženy a dívky. Zapsat se můžete vzadu na stolku.
 • Letos po Velikonocích začne příprava na biřmování. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 12.2.2017

 • V týdnu od 13.2. – 17.2. bohoslužby ve farnosti nebudou. V případě pohřbu se obraťte do Štípy na P. Sedláčka.
 • Příští neděli, 19.2., se koná sbírka Haléř sv. Petra.
 • V neděli, 19.2., bude v Kašavě adorační den, kdy se farnost modlí za požehnání a pomoc pro své rodiny, za výchovu svých dětí, za nová povolání k duchovnímu stavu i pro manželství. Zároveň se také bohoslovci v kněžském semináři modlí za tuto farnost. Od 10:00, po mši sv., bude v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Zakončení bude v 16:00 hod Svátostným požehnáním. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista.
 • Letos po Velikonocích začne příprava na biřmování. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 5.2.2017

 • V pátek, 10.2., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V neděli, 12.2., bude sloužit mše sv. P. Vojtěch Kološ z Olomouce.
 • Letos po Velikonocích začne příprava na biřmování. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí