Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

042017

Ohlášky 30.4.2017

 • Dnes, v neděli 30.4., zve farnost Štípa na oslavy 400 let od založení kostela a kláštera ve Štípě. Odpolední program bude na hradě Lukov. Podrobnosti jsou na nástěnce. V Kašavě jste odpoledne zváni na slavnostní stavjání mája.
 • Ve středu, 3.5., bude v Kašavě od 17.00 adorace a příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. bude následovat modlitba u Pomníku padlým v Kašavě.
 • Ve čtvrtek, 4.5., dopoledne budu navštěvovat nemocné v Lukově.
 • V pátek, 5.5., bude v Lukově 17:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření, po adoraci v 18.00 hod bude v kostele setkání těch, kteří se přihlásili z farnosti Lukov na přípravu k biřmování.
 • V sobotu, 6.5., bude v Kašavě po mši sv. v kostele setkání těch, kteří se přihlásili z farnosti Kašava na přípravu k biřmování.
 • Ještě sháníme 4 dobrovolníky jako vedoucí skupinek biřmovanců. Kdo by byl ochotný, prosím, přihlaste se na faře.
 • Příští neděli, 7.5., bude změna v pořadu bohoslužeb: v Lukově budou 2 mše sv. po sobě v 7.30 a 9.00 hod, v Kašavě bude v 10:30 hod. Jelikož Kašavská farnost slaví výročí posvěcení kostela, odpoledne bude kulturní program, kde vystoupí pěvecký sbor Trávnica z Brumova-Bylnice, Kašavští chlapi a skupina Tetky mažoretky.
 • V měsíci květnu se budou konat májové v Lukově: 17:30 hod pondělí a čtvrtek přede mší sv., v 18:00 ostatní dny, v neděli v 18:00 hod vždy někde v okolí Lukova v přírodě.
 • Dne 9.5., v úterý, jsou děti z náboženství zvány na setkání do Slušovic. Přihlášky budou k dispozici ve škole: Kašava – pí uč. Hlavsová, Lukov – pí ředitelka. Vyplněné přihlášky odevzdejte ve škole. Odjezd přihlášených z Lukova: 8:10 hod od Pizzerie U Ledňáčka, návrat kolem 15:00 hod, občerstvení je zajištěné, malá svačina sebou neuškodí.
 • Příští neděli, 7.5., se koná sbírka na křesťanská média. Za příznivého počasí se v 18:00 hod bude májová pobožnost v přírodě, setkáme se u kapličky u Malíškového a půjdeme ke kříži v Boří.
 • Rodinné centrum pořádá v neděli 14.5. v Ostratě Zahradní slavnost pro rodiny.
 • Pastorační dům Velehrad v Itálii hledá pastoračního asistenta – správce. Nástup od června 2017, informace na faře.

 

Ohlášky 23.4.2017

 • Dnes, v neděli 23.4., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V pondělí, 24.4., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V úterý, 25.4., bude ve 20:00 hod na Jižních Svazích Večer chval.
 • Ve čtvrtek, 27.4., bude v Lukově v 15:15 hod pohřeb pí Jarmily Javorové z Velíkové.
 • V pátek, 28.4., v 19:00 hod bude Mládežnická mše sv. v Bratřejově.
 • V pátek, 28.4., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V sobotu, 29.4., mše sv. v Kašavě nebude, bude odsloužena na společné pouti v Chlumu u Luže.
 • V sobotu, 29.4., pojedeme na farní pouť k Panně Marii do Koclířova a Chlumu u Luže. Odjezd autobusu bude v 7:00 hod z Držkové od hospody (pokud někdo z Držkové pojede) a poté pojedeme po trase: Kašava – Vlčková - Velíková, Horní konec – Lukov Hasičská zbrojnice.
 • V neděli, 30.4., zve farnost Štípa na oslavy 400 let od založení kostela a kláštera ve Štípě. Odpolední program bude na hradě Lukov. Podrobnosti jsou na nástěnce. V Kašavě jste odpoledne zváni na slavnostní stavjání mája.
 • Dne 4.5., ve čtvrtek, jsou děti z náboženství zvány na setkání do Slušovic. Přihlášky budou k dispozici ve škole: Kašava – pí uč. Hlavsová, Lukov – pí ředitelka. Vyplněné přihlášky odevzdejte ve škole.
 • Ve dnech 9.5. – 12.5. se koná na Velehradě duchovní obnova pod vedením P. Dušana Mončeka ze Slovenska, kterou pořádá hnutí Česká Republika pro Ježíše.
 • Sbírky během Velikonoc:

Postní almužna

Lukov

4.759,-

Kašava

1.998,-

Sbírka na Kněžský seminář

Lukov

15.630,-

Kašava

17.610,-

Boží hrob v Jeruzalémě

Lukov

4.094,-

Kašava

1.717,-

 Pán Bůh zaplať!

 • Žehnání pramenů v Kostelci bude 8.5. v 15:00 hod.
 • Rodinné centrum pořádá v neděli 14.5. v Ostratě Zahradní slavnost pro rodiny.
 • Kdo by měl na zapůjčení větší sošku Panny Marie Fatimské (40-80 cm), přihlaste se, prosím, na faře.

 

Ohlášky 16.4.2017

 • Dnes, v neděli, 16.4., je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční, koná se sbírka na Kněžský seminář.
 • V úterý, 18.4., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Boženy Pagáčové.
 • Ve středu, 19.4., bude v Kašavě po mši sv. setkání dětí, které půjdou letos k 1. sv. přijímání.
 • Příští neděli, 23.4., bude sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu, 29.4., pojedeme na farní pouť k Panně Marii do Luže. Došlo ke změně v programu pouti. Po cestě do Luže se zastavíme místo v Litomyšli v Koclířově – moravské Fatimě, letos si připomínáme 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 9.4.2017

 • Dnes, v neděli, bude v Lukově jako obvykle v 15:00 hod pobožnost Křížové cesty.
 • Velký Pátek je dnem přísného postu, tzn. nejen od masa, ale také od všeho jídla.
 • Pořad bohoslužeb Velikonočního Tridua a neděle Zmrtvýchvstání Páně:

Čtvrtek

13.4.

Kašava 16:30

ZELENÝ ČTVRTEK

Po mši sv. bude tichá adorace v Getsemanské zahradě

Lukov 18:00

Pátek

14.4.

Kašava 16:30

VELKÝ PÁTEK

Den přísného postu

Lukov 18.00

Sobota

15.4.

Kašava 17:00

BÍLÁ SOBOTA

Lukov 19.30

Neděle

16.4.

Kašava 9:00

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Lukov 10.30

 • Na Velký Pátek, 14.4., v 15:00 hod bude v Lukově v kostele pobožnost křížové cesty.
 • U Božího hrobu bude pokladnička na Boží hrob v Jeruzalémě.
 • Příští neděli, 16.4., je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční, koná se sbírka na Kněžský seminář.

 

Ohlášky 2.4.2017

 • Dnes, v neděli, 2.4., bude příležitost k velikonoční svátosti smíření: v Kašavě od 14:00 hod a v Lukově od 15:30 hod. Budou zde i dva další zpovědníci. Křížová cesta bude v Lukově jako obvykle v 15:00 hod.
 • Ve středu, 5.4., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 6.4., budu navštěvovat nemocné v Kašavě. V 17:30 hod budou mít v Lukově Křížovou cestu ministranti.
 • V pátek, 7.4., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18:00 hod budou mít v kostele setkání lektoři a ti, kteří by se chtěli zapojit do této služby. Seznam přihlášených najdete na farních stránkách v oddělení příprava lektorů. Zároveň prosím, abyste si do pátku znovu nastudovali pravidla pro lektory, které najdete v téže sekci pod obrázky.
 • Příští neděli, 9.4., budeme slavit KVĚTNOU NEDĚLI. Přineste si k požehnání ratolesti, a také se budou sbírat pokladničky Postní almužny.
 • Pobožnost Křížové cesty je v postní době v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.
 • Po Velikonocích začne v obou farnostech příprava na biřmování. Potřeboval bych 4-5 biřmovaných farníků, kteří by mi pomohli v každé farnosti s organizací.
 • V sobotu, 29.4., pojedeme na farní pouť do Chlumu u Luže ve Východních Čechách, cestou se zastavíme také v Litomyšli. Podrobnosti najdete vzadu na stolu spolu s papírem, kde se můžete zapisovat.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí