Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

052017

Ohlášky 28.5.2017

 • Dnes, v neděli 28.5., bude májová pobožnost za příznivého počasí u sochy sv. Jana na Hradské v 18:00 hod.
 • Ve čtvrtek, 1.6., budu navštěvovat nemocné v Kašavě. Po mši sv. v Lukově bude setkání rodičů a dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání.
 • V pátek, 2.6., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. budou mít na faře setkání biřmovanci (nezapomeňte si vzít Bibli a vyplněné přihlášky).
 • V sobotu, 3.6., bude svátost smíření pro děti, které půjdou k 1. sv. přijímání a jejich rodiče od 9:00 hod v kostele. Od 14:00 hod začíná v Lukově dětský den. Podle programu jste srdečně zváni. Na farní zahradě bude divadlo pro děti, přijede skupina Tetiny z Brna, v 16:00 hod bude miniturnaj ve stolním tenise. V Kašavě bude mše sv. ke cti Panny Marie Fatimské s možností plnomocných odpustků. Po mši budou mít v Kašavě setkání biřmovanci.
 • Příští neděli, 4.6., je SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO a sbírka na církevní školy. V Lukově v 10:30 hod přistoupí děti 3. třídy k 1. sv. přijímání.
 • Hledáme posilu pro úklid kostela. Přihlaste se prosím u p. Kolářové.

 

Ohlášky 21.5.2017

 • Dnes, v neděli 21.5., se koná sbírka na potřeby kostela. Májová pobožnost bude za příznivého počasí ve Velíkové na Horním konci u kapličky už v 17:00 hod.
 • V pondělí, 22.5., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • Ve středu, 24.5., bude v Lukově v 15:30 hod pohřeb p. Josefa Březíka. V Kašavě po mši sv. v 19.00 hod bude příprava na 1 sv. přijímání.
 • V sobotu, 27.5., bude setkání společenství vdov a vdovců s Mons. Josefem Hrdličkou ve Štípě, začátek je v 9:30 hod.
 • Příští neděli, 28.5., bude májová pobožnost za příznivého počasí u sochy sv. Jana Nepomuckého na Hradské v 18:00 hod.
 • Hledáme posilu pro úklid kostela. Přihlaste se prosím u p. Kolářové.
 • V měsíci květnu jsou májové pobožnosti v Lukově: 17:30 hod pondělí a čtvrtek přede mší sv., v 18:00 ostatní dny, v neděli v 18:00 hod vždy někde v okolí Lukova v přírodě.

 

Ohlášky 14.5.2017

 • Dnes, v neděli 14.5., bude odpoledne v 15:00 hod na farní zahradě program k oslavě Dne matek, který pořádá KDU-ČSL, kde vystoupí dětský soubor Lukovjánek. Jste srdečně zváni! V Ostratě bude Zahradní slavnost pro rodiny. Za příznivého počasí bude v 18:00 hod májová pobožnost na Pasekách, setkáme se u kříže u rybníka a půjdeme ke Korýtku.
 • V pondělí, 15.5., v Lukově mše sv. nebude.
 • V pátek, 19.5., bude v 18:00 hod na faře v Lukově farní rada, prosím všechny členy z Lukova a Kašavy o účast. V 19:00 hod budou mít v Lukově v kostele májovou pobožnost biřmovanci. Srdečně zveme zvláště rodiče a kmotry biřmovanců i celou farnost.
 • V sobotu, 20.5., bude tato májová s biřmovanci v 19:00 hod v Kašavě.
 • Příští neděli, 21.5., se koná sbírka na potřeby kostela. Májová pobožnost bude za příznivého počasí ve Velíkové na Horním konci u kapličky už v 17:00 hod.
 • Farnost Fryšták organizuje poutní zájezd do Izraele v termínu 12. – 19.11.2017, cena 21.960,- Kč. V případě zájmu se hlaste na faře ve Fryštáku u P. Josefa Brtníka.
 • V měsíci květnu jsou májové pobožnosti v Lukově: 17:30 hod pondělí a čtvrtek přede mší sv., v 18:00 ostatní dny, v neděli v 18:00 hod vždy někde v okolí Lukova v přírodě.

 

Ohlášky 7.5.2017

 • Dnes, v neděli 7.5., je sbírka na křesťanská média. V 18:00 hod bude za příznivého počasí májová pobožnost v Boří. Za deště se sejdeme v kostele. Dnes si v Kašavě připomínáme 272 let výročí požehnání chrámu. V 10:30 hod v Kašavě na mši sv. vystoupí pěvecký sbor Trávnica. Odpoledne kvůli počasí bude od 14:00 hod kulturní program v Orlovně, kde jste srdečně zváni.
 • V pondělí, 8.5., bude v Lukově ve 13.00 hod pohřeb p. Rostislava Mikla. Večer po mši sv. bude na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V úterý, 9.5., jedeme s dětmi do Slušovic. Lukov sraz před 8:00 hod ve škole; Kašava – děti se sejdou v 8:00 hod u hasičské zbrojnice pod vedením pí učitelky Hlavsové.
 • Ve čtvrtek, 11.5., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb p. Vojtěcha Sedláře. Mše sv. v Lukově bude výjimečně v 17:00 hod.
 • V pátek, 12.5., bude v 18.00 mše sv. ve Velíkové.
 • V sobotu, 13.5., bude v Kašavě v 11:00 hod křest Natálie Dubovské. V 17:30 hod bude v kostele v Kašavě vystavena socha Panny Marie Fatimské a bude májová pobožnost zaměřená k výročí fatimského zjevení, v 19:30 bude tato pobožnost v Lukově.
 • Příští neděli, 14.5., bude odpoledne na farní zahradě program k oslavě Dne matek, který pořádá KDU-ČSL, kde vystoupí ve 14:00 hod dětský soubor Lukovjánek, v Ostratě bude Zahradní slavnost pro rodiny. Za příznivého počasí bude v 18:00 hod májová pobožnost na Pasekách, setkáme se u kříže u rybníka a půjdeme ke Korýtku.
 • V měsíci květnu jsou májové pobožnosti v Lukově: 17:30 hod pondělí a čtvrtek přede mší sv., v 18:00 ostatní dny, v neděli v 18:00 hod vždy někde v okolí Lukova v přírodě.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí