Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062017

Ohlášky 25.6.2017

 • Na nový zvon do Držkové bylo vybráno v Kašavě a v Lukově 20.000,- Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Dnes, v neděli 25.6., ve 14:00 hod jste zváni na farní zahradu na setkání s rakouským pěveckým sborem Singkreis Schӧnering z Lince. Přijedou i Rožnovští ogaři a Kašavští chlapi. Děkujeme za něco dobrého ke kafi.
 • V pondělí, 26.6., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V sobotu, 1.7., budeme v Kašavě slavit mši sv. ke cti Panny Marie Fatimské.
 • Můžete se do konce června přihlašovat na pouť na Toporec a do Litmanové na Slovensko. Bližší informace u p. Pavla Halašky.
 • 23.7. – 29.7. jste zváni na pěší pouť za umělce. Pouť vede z Telče do Havlíčkova Brodu. Bližší informace na faře. Celková délka poutě je 100 km.

 

Ohlášky 18.6.2017

 • Dnešní sbírka bude věnována na nový zvon do obce Držková.
 • Děkuji všem, kteří připravovali Slavnost Těla a Krve Páně jak v kostele, tak i mimo něj.
 • V pátek, 23.6., bude svatojánská mše sv. na Hradě Lukov ve 20:00 hod.
 • Příští sobotu, 24.6., se koná farní pouť na sv. Hostýn. Odjezd autobusu bude v 7:30 hod z Lukova od Hasičské zbrojnice a 7:45 hod z Kašavy od Hasičské zbrojnice. Po cestě se zastavíme ve Velíkové na Horním Konci a ve Vlčkové. Kdo by měl zájem jít pěšky z Tesáku, ať se přihlásí na faře. Mše sv. bude na sv. Hostýně v 9:00 hod, po ní se společně pomodlíme Křížovou cestu a ve 13.00 hod zakončíme naši pouť Svátostným požehnáním.
 • Příští neděli, 25.6., přivítáme v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pěvecký sbor Singkreis Schӧnering z Lince. Setkání bude pokračovat ve 14.00 hod na farní zahradě, kde jste srdečně zváni. Kromě sboru Singkreis Schӧnering přijedou i Rožnovští ogaři a Kašavští chlapi. Prosím ochotné ženy o napečení nějakých buchet ke kafi.
 • Můžete se do konce června přihlašovat na pouť na Toporec a do Litmanové na Slovensko. Bližší informace u p. Pavla Halašky.

 

Ohlášky 11.6.2017

 • Dnes, v neděli 11.6., přistoupí děti v Kašavě k 1. sv. přijímání.
 • Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace Noci kostelů
 • V pondělí, 12.6., bude v Lukově na faře po mši sv. Biblická hodina.
 • V úterý, 13.6., bude v Lukově mimořádně mše sv. ke cti Panny Marie Fatimské v 18:00 hod.
 • Ve středu, 14.6., bubou v Kašavě od 16:30 pokračovat osobní pohovory s biřmovanci.
 • Ve čtvrtek, 15.6., bude v Lukově mše sv. ze Slavnosti Božího Těla s průvodem k oltářům, jehož se účastní biřmovanci.
 • Příští neděli, 18.6., bude změněný pořádek bohoslužeb. V Lukově bude mše sv. v 7:30 a hned nato v 9.00 hod, v Kašavě jen v 10:30 hod ze slavnosti Božího Těla před OÚ s průvodem k oltářům spolu s biřmovanci. Zároveň se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu, 24.6., se koná farní pouť na sv. Hostýn. Odjezd autobusu bude v 7:30 hod v Lukova a 7:45 hod z Kašavy. Mše sv. bude na sv. Hostýně v 9:00 hod, po ní se společně pomodlíme Křížovou cestu a ve 13.00 hod zakončíme naši pouť Svátostným požehnáním.
 • Ve dnech 15-16.8. pojedeme na pouť na Toporec a Litmanovou na Slovensko, kde se setkáme s P. Marianem Kufou. Cena je okolo 500,- Kč za dopravu + 15,- Euro ubytování v Litmanové s večeří a snídaní. Zapsat se můžete na přiložený seznam. Bližší informace u p. Pavla Halašky.

 

Ohlášky 4.6.2017

 • Dnes, v neděli 4.6., je sbírka určena na církevní školy v arcidiecézi.
 • V pondělí, 5.6., si můžete od 9:00 hod zapisovat v Lukově na faře mše sv. na příští pololetí.
 • Ve středu, 7.6., bude v Kašavě od 17:00 hod svátost smíření pro děti, které půjdou k 1. sv. přijímání a jejich rodičů.
 • V pátek, 9.6., bude výjimečně mše sv. ve Velíkové už v 16:30 hod. V Lukově , Držkové a Vlčkové bude Noc kostelů podle programu. V Lukově začneme v 18:00 hod koncertem ZUŠ Morava a poté v 19:00 hod bude na farní zahradě pásmo pro malé i velké. Zveme především děti. Každý si vezměte s sebou lampičku se svíčkou (ne papírovou) popř. baterku. Děti, které přijdou ve středověkých kostýmech, dostanou pěknou odměnu na památku. Zároveň bude potřeba asi 8 lidí k pomoci se zajištěním celé akce.
 • V sobotu, 10.6., uzavřou svátost manželství v Lukově Vojtěch Žák, nar. 20.6.1984 ve Zlíně, bytem Lukoveček 103, a Magdaléna Surá, nar. 13.4.1987 ve Zlíně, bytem Dolní Němčí 636.
 • Příští neděli, 11.6., přistoupí v Kašavě v 9:00 hod děti k prvnímu sv. přijímání.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí