Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

072017

Ohlášky 30.7.2017

 • Ve středu, 2.8., bude od 17:00 hod v Kašavě možnost přijmout svátost smíření při adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí.
 • Ve středu, 2.8., je možné získat plnomocné „Porciunkulové“ odpustky za obvyklých podmínek: návštěva kteréhokoliv kostela Řádu sv. Františka nebo farního kostela, kde se pomodlíme modlitbu Páně a Vyznání víry, přistoupíme ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Svatého otce.
 • Od čtvrtku, 3.8., do soboty, 5.8., bude v Lukově v pastoračním centru probíhat citerový seminář. Pokud budete mít zájem, můžete se přijít podívat. V rámci semináře budou 3 koncerty. Ve čtvrtek v 19:30 hod ve Hvozdné v divadle, v pátek 4.8. v Kašavě v 19:30 hod – za příznivého počasí na podiu před OÚ, za nepříznivého počasí v Orlovně. V sobotu 5.8. bude koncert v 19:30 hod na hradě Lukov. V neděli 6.8. zahrají citeristé při mši svaté.
 • V pátek, 4.8., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 5.8., první sobota v měsíci, bude v Kašavě mše sv. ke cti Panny Marie Fatimské.

 

Ohlášky 23.7.2017

 • V následujícím týdnu od 24.7. do 29.7. v Lukově ani v Kašavě bohoslužby nebudou. V případě potřeby se obraťte na faráře do Slušovic.
 • Od 16.7. do 1.8. probíhá projekt Vzpomínka na Černý den, který má pomoci ženám a dětem v uprchlických táborech. Pokud by někdo chtěl přispět, může tak učinit na č. účtu 107-9237600267/0100. Loni se na podobný projekt nadace RojaSor CZ1 vybralo na Velehradě 158 000,-. Peníze budou určeny na pomocný balíček s potravinami a oděvy.

 

Ohlášky 16.7.2017

 • Dnes, 16.7., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Ministranti z farnosti jsou zváni v září na ministrantský florbalový turnaj do Olomouce a ministrantskou pouť do Uherského Brodu.
 • Ve Zlíně bude otevřen Kurz pro pastorační pomocníky. Bude probíhat od října každou 2. sobotu v měsíci. Absolventi mohou přinášet Eucharistii nemocným nebo jako akolyté vypomáhat pro mši sv. Zájemci informujte se na faře.
 • V sakristii jsou ještě fotky z 1. sv. přijímání k vyzvednutí.
 • Od 15.8. do 20.8. bude probíhat celostátní setkání mládeže v Olomouci.
 • Od 24.8. do 26.8. bude probíhat ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival United.
 • V sobotu, 26.8., jsou rodiny zvány na tradiční pouť rodin na sv. Hostýně.

 

Ohlášky 9.7.2017

 • Ve čtvrtek, 13.7., budeme slavit mši sv. ke cti Panny Marie Fatimské.
 • V pátek, 14.7., bude mše sv. v kapli ve Velíkové v 18:00 hod.
 • V pátek, 14.7. bude ve Vizovicích v 19:30 hod Večer chval.
 • V sobotu, 15.7., bude v Lukově pokřtěn Tomáš Drábek.
 • Příští neděli, 16.7., se koná sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 2.7.2017

 • Děkuji všem, kteří minulou neděli pomáhali při zajištění odpoledního programu na farní zahradě.
 • Ve středu, na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, bude mše sv. v Lukově 7:30 hod, v Kašavě v 9:00 hod a 10:30 hod ve Velíkové, kterou bude slavit P. František Sedláček. Večer v Kašavě mše sv. už nebude.
 • Ve čtvrtek, 6.7., navštívím nemocné v Lukově.
 • V pátek, 7.7., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu 8.7. a v neděli 9.7. budu mít zpovědní službu na sv. Hostýně. Bohoslužby budou zajišťovat kněží z okolí.
 • V sobotu 8.7. uzavřou v Kašavě v 11:30 hod svátost manželství Vojtěch Pokorný, bytem Borač 95, okr. Brno, a Jana Langerová, bytem Kašava 280.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí