Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082017

Ohlášky 27.8.2017

 • V příštím týdnu bohoslužby v Lukově a Kašavě nebudou. V případě potřeby se obraťte do Štípy na P. Sedláčka.
 • V neděli, 3.9., bude v Kašavě v 9.00 hod pokřtěn Ondřej Folta.
 • Přihlášky do náboženství si vyzvedněte vzadu v kostele a odevzdejte řediteli školy.

 

Ohlášky 20.8.2017

 • Dnes , v neděli 20.8., má Lukovská farnost Adorační den a den modliteb za bohoslovce. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 13:00 do 19:00 hod. V 19:00 hod bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním. Dnes se také koná sbírka na potřeby kostela.
 • V pátek, 25.8., bude mše sv. v Kapli ve Velíkové v 18.00 hod.
 • Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout vzadu v kostele.
 • Děkujeme všem poutníkům na Toporec a do Litmanové za důstojný průběh pouti. Současně žádáme o písemné vyjádření duchovních zážitků nebo podnětů z této pouti. Ne poděkování, ale prožitky a pocity. Vloni jsme v Lukovském zpravodaji zveřejnili článek o IKV v Žakovciach. Rádi bychom použili názory věřících, kteří se zúčastnili pouti, stačí vyjádřit dvěma, třemi větami a donést do sakristie nebo Pavlu Halaškovi, lze využít i e-mail falukov@ado.cz , nebo pavel.halaska@centrum.cz.
 • Zlínská kraj vyhlašuje soutěž „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje“ v kategoriích: „pečující osoba (ne pečovatel) pečující v dom. prostředí“ a „pěstoun“. Návrhy lze doručit na Krajský úřad Zl. kraje, odbor soc. věcí do 31.8.2017.

 

Ohlášky 13.8.2017

 • V tomto týdnu bohoslužby v pondělí v Lukově a ve středu v Kašavě nebudou, jedeme na pouť na Toporec a do Litmanové.
 • V pátek, 18.8., bude v 18:00 hod pouť k Panně Marii se mší sv. na Vinohrádku v Kašavě. V 16:30 hod se setkáme na začátku Křížové cesty.
 • Příští neděli, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 13:00 do 19:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. V 19:00 hod bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním.
 • Příští neděli, 20.8.,bude také sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 6.8.2017

 • V tomto týdnu bohoslužby v Lukově a v Kašavě nebudou. V případě vyřízení pohřbu se obraťte na pana faráře Sedláčka do Štípy.
 • Děkuji všem, kteří pomáhali zajistit citerový seminář v Lukově.
 • V pátek, 11.8., mše sv. ve Velíkové nebude. Bude až v pátek 25.8.
 • V sobotu, 12.8., ve 14:00 hod přijmout svátost manželství v kapli sv. Cyrila a Metoděje ve Velíkové Josef Kocourek, bytem Josefa Kvapila 257, Fryšták, a Karolína Kozubíková, bytem Tečovice čp 254.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí