Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

092017

Ohlášky 24.9.2017

 • Dnes, v neděli 24.9., můžete od 15:00 hod v katedrále v Olomouci uctít sochu Panny Marie z Fatimy, kterou přivezli naši biskupové. Začneme růžencem světla, po něm bude výklad o významu poselství z Fatimy, v 16:30 hod bude mše sv. s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a po mši sv. bude slavnostní průvod a zakončení v katedrále. Podobný program bude v pondělí 25.9. od 16:00 hod na Svatém Kopečku, v úterý 26.9. na Velehradě od 17:00 hod a v sobotu 30.9. od 10:00 hod na sv. Hostýně.
 • V pondělí, 25.9., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • Ve středu, 27.9., bude v Lukově v 15:00hod pohřeb p. Karla Holíka.
 • Ve čtvrtek, 28.9., na Slavnost sv. Václava pořádáme zájezd do Staré Boleslavi na Národní Svatováclavskou pouť. Zapsat se můžete vzadu v kostele. Odjezd bude ve 4:00 hod ráno z Kašavy od hasičské zbrojnice, potom pojedeme přes Velíkovou - Horní konec, do Lukova k hasičské zbrojnici. v 10:00 hod se zúčastníme slavnostní mše sv. a po obědě si s průvodcem prohlédneme baziliku a uctíme Paladium Země České. Mše sv. v Lukově tak nebude, úmysl bude odsloužen ve St. Boleslavi.
 • V sobotu, 30.9., zveme děti z Kašavy na výšlap na hrad Lukov.
 • V sobotu, 30.9., bude v Lukově pokřtěn Vojtěch Václav Váhala.
 • V neděli, 1.10., mše sv. v Kašavě nebude, místo ní bude v Držkové hodová mše sv. v 10:30 hod. Mše sv. v Lukově budou v 7:30 a 9:00 hod.
 • Orel Kašava pořádá v sobotu 30.9. pouť do Šaštína a Rohožníka, zájemci hlaste se na OÚ v Kašavě.
 • V sobotu, 7. října, se koná na sv. Hostýně děkanátní pouť našeho a Zlínského děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání. Z Kašavy a Lukova pojede jeden autobus, odjezd bude 13:30 hod. Zapsat se můžete vzadu v kostele na stolku.
 • V sobotu, 7.10., uzavřou v Lukově svátost manželství Radomír Hynčica, bytem Trnava 123, a Věra Plšková, bytem K Boří 154, Lukov.
 • Centrum pro rodinu pořádá pro manžele kurz výchovy teenagerů. Kurz začíná 12.10. a bude 5 setkání vždy v 19:00 hod na faře ve Vizovicích, cena 300,- Kč za jeden pár.

 

Ohlášky 17.9.2017

 • Dnes, v neděli 17.9., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V pátek, 22.9., budou mít v 18:00 hod setkání biřmovanci v Lukově a v sobotu 23.9. po mši sv. v Kašavě. Vezměte si s sebou Bible a psací potřeby.
 • Ve dnech 22.9. – 24.9. proběhne v kostele v Lukově Triduum společenství Modlitby matek, vždy od 18:00 hod. Zveme k modlitbám i ostatní farníky.
 • V sobotu, 23.9., v 11:00 hod v Kašavě uzavřou svátost manželství Ing. Petr Višinka, bytem Nám. Míru 116, Olešnice, okr. Blansko, a Mgr. Alena Langrová, bytem Kašava 227.
 • V sobotu, 23.9., ve 13:00 hod v Lukově uzavřou svátost manželství Andrej Dubovecký, bytem Křiby 4719 Zlín, a Ing. Hana Kratochvílová, bytem K Rybníkům 616, Zlín-Prštné.
 • V sobotu 23.září proběhne v Lukově 6.ročník Charitativního běhu. Start  bude v 15:00 hod, registrace od 14:00 hod u kostela. Zúčastnit se může každý, povolena je i chůze, kočárky a vozíčky. Pět nejpočetnějších rodin v cíli čeká speciální odměna. Během akce i po ní bude na farní zahradě občerstvení a cimbálová muzika. Celý výtěžek bude věnován Mariánce, která trpí spinální atrofií. Veškeré informace najdete na www.behlukov.cz
 • V rámci Dne hradu Lukova proběhne v sobotu 23. září v 10:00 hod mše sv. k 2. výročí posvěcení kaple sv. Jana.
 • Ve čtvrtek, 28.9., na Slavnost sv. Václava pořádáme zájezd do Staré Boleslavi na Národní Svatováclavskou pouť. Zapsat se můžete vzadu v kostele. Odjezd bude ve 4:00 hod ráno, v 10:00 hod se zúčastníme slavnostní mše sv. a po obědě si s průvodcem prohlédneme baziliku a uctíme Paladium Země České.
 • V sobotu, 7. října, se koná na sv. Hostýně děkanátní pouť našeho a Zlínského děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání. Z Kašavy a Lukova pojede jeden autobus, odjezd bude po obědě. Zapsat se můžete vzadu v kostele na stolku.

 

Ohlášky 10.9.2017

 • Dnes, v neděli 10.9., bude v 9:00 hod v Kašavě pokřtěn Erik Josef Rýpar a ve 13:00 v Lukově přijmou svátost křtu Viktorie Marie Brázdová a Tereza Marie Brázdová. Ve 14:00 hod začíná v Kašavě hudební festival Hudgaj.
 • V pondělí, 11.9., bude po mši sv., která bude v latině, na faře v Lukově Biblická hodina.
 • Ve středu 13.9. je výroční den zjevení Panny Marie ve Fatimě. V 16:00 hod bude v Lukově Mariánská pobožnost a v 18:00 hod bude v Kašavě dětská mše sv. ke cti Panny Marie z Fatimy.
 • Ve čtvrtek, 14.9., dopoledne navštívím nemocné ve Vlčkové.
 • V sobotu, 16.9., bude mít v Kašavě v 18:00 hod mši sv. P. František Sedláček ze Štípy.
 • V příštím týdnu začíná výuka náboženství. 3. tř. v Lukově ve 13:25 hod, ostatní stejně jako loni v pátek. V Kašavě 1-6 tř. bude učit katechetka Naděžda Fraisová v úterý: 1-2 tř. – 12:15 hod; 3-4 tř. – 13:05 hod; 5 tř. – 13:55 hod; 6 tř. – 14:45 hod. 7-9 třídu budu učit vždy ve středu od 12:15 hod.
 • Příští neděli, 17.9., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu, 23.9., v 11:00 hod v Kašavě uzavřou svátost manželství Ing. Petr Višinka, bytem Nám. Míru 116, Olešnice, okr. Blansko, a Mgr. Alena Langrová, bytem Kašava 227.
 • V sobotu, 23.9., ve 13:00 hod v Lukově uzavřou svátost manželství Andrej Dubovecký, bytem Křiby 4719 Zlín, a Ing. Hana Kratochvílová, bytem K Rybníkům 616, Zlín-Prštné.
 • V sobotu 23.září proběhne v Lukově 6.ročník Charitativního běhu. Start  bude v 15:00 hod, registrace od 14:00 hod u kostela. Zúčastnit se může každý, povolena je i chůze, kočárky a vozíčky. Pět nejpočetnějších rodin v cíli čeká speciální odměna. Během akce i po ní bude na farní zahradě občerstvení a cimbálová muzika. Celý výtěžek bude věnován Mariánce, která trpí spinální atrofií. Veškeré informace najdete na www.behlukov.cz
 • Ve čtvrtek, 28.9., na Slavnost sv. Václava pořádáme zájezd do Staré Boleslavi na Národní Svatováclavskou pouť. Zapsat se můžete vzadu v kostele. V 10:00 hod se zúčastníme slavnostní mše sv. a po obědě si s průvodcem prohlédneme baziliku a uctíme Paladium Země České.

 

Ohlášky 3.9.2017

 • Ve čtvrtek, 28.9., na Slavnost sv. Václava pořádáme zájezd do Staré Boleslavi na Národní Svatováclavskou pouť. Zapsat se můžete vzadu v kostele. V 10:00 hod se zúčastníme slavnostní mše sv. a po obědě si s průvodcem prohlédneme baziliku a uctíme Paladium Země České.
 • Ve středu, 6.9., bude v Kašavě od 17:00 hod Adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 8.9., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V pátek, 8.9., v 19:00 hod bude setkání biřmovanců v Lukově na faře.
 • V sobotu, 9.9., přijmou svátost manželství ve 12:00 hod v Kašavě Dr. Zděněk Holík, nar. 20.1.1983, bytem Kašava 287, a Bc. Veronika Holíková, nar. 23.8.1985, bytem Kašava 99.
 • V neděli, 10.9., bude v 9:00 hod v Kašavě pokřtěn Erik Josef Rýpar a v tentýž den v Lukově přijmou svátost křtu Viktorie Marie Brázdová a Tereza Marie Brázdová.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí