Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102017

Ohlášky 29.10.2017

 • Dnes, v neděli 29.10., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Gabriela Odehnalová.
 • V úterý, 31.10., bude ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba od 19:30 hod Večer chval.
 • Ve středu, 1.11., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 2.11., navštívím nemocné v Lukově.
 • Ve pátek, 3.11., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 3.11., bude v 18:00 hod v Lukově na faře setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • Příští neděli, 5.11. je sbírka na Charitu.
 • Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou příští neděli, 5.11., v Kašavě ve 14:30 hod a v Lukově v 16:00 hod.
 • Až do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Navíc 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno tyto odpustky získat při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple a pomodlí se tam modlitbu Páně a vyznání víry.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby sv. růžence, pamatujte, prosím, v tomto měsíci více na tuto modlitbu.

 

Ohlášky 22.10.2017

 • Dnes, v neděli 22.10., slavíme v Lukově 87. výročí posvěcení našeho kostela. Odpoledne v 15:00 hod v pastoračním centru bude pro zájemce promítnut film Fatima – poslední tajemství. Zároveň je tento den Misijní nedělí, dnem kdy se nejen za misie modlíme, ale také nabízíme svůj dar ve sbírce, která bude odeslána na Misie.
 • V příštím týdnu v Lukově a v Kašavě bohoslužby nebudou. V Kašavě nebude vyučování náboženství 6-9. tř. a v Lukově 3. tř.
 • V případě nutných záležitostí se obraťte na P. Františka Sedláčka ve Štípě.
 • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Příští neděli, 29.10., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Gabriela Odehnalová.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby sv. růžence, pamatujte, prosím, v tomto měsíci více na tuto modlitbu.

 

Ohlášky 15.10.2017

 • Dnes, v neděli, 15.10., bude v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Klára Zbranková. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Ve čtvrtek, 19.10., bude v Orlovně v Kašavě od 19.30 hod setkání zástupců farních rad vizovického děkanátu, kde budou prezentovány příspěvky farností k výzvě otce arcibiskupa na začátku letošního roku.
 • V pátek, 20.10., bude v Lukově v 18.00 hod mše sv. pro mládež vizovického děkanátu. Zveme všechny mladé na mši a následné setkání v pastoračním centru.
 • V pátek, 20.10., budou mít v Lukově na faře po mši sv. pro mládež setkání biřmovanci. V Kašavě budou mít biřmovanci setkání v sobotu, 21.10., po večerní mši sv. Nezapomeňte sebou čerstvé noviny nebo časopis, Písmo a psací potřeby.
 • V sobotu, 21.10., bude v Lukově pokřtěn Václav Tobolík.
 • V sobotu, 21.10., se v Olomouci uskuteční setkání lektorů. Zájemci, hlaste se u p. Pavla Halašky.
 • V sobotu, 21.10., se koná na sv. Hostýně tradiční Svatohubertská pouť, slavnostní mše sv. bude v 10:15 hod.
 • Příští neděli, 22.10., slavíme v Lukově 87. výročí posvěcení našeho kostela. Mše sv. bude celebrovat P. Karel Hořák, farář z Hošťálkové. Odpoledne v 15:00 hod v pastoračním centru bude pro zájemce promítnut film Fatima – poslední tajemství. Zároveň je tento den Misijní nedělí, dnem kdy se nejen za misie modlíme, ale také nabízíme svůj dar v misijní sbírce.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby sv. růžence, pamatujte, prosím, v tomto měsíci více na tuto modlitbu.

 

Ohlášky 8.10.2017

 • V pondělí, 9.10., bude latinská mše sv. a po ní faře v Lukově Biblická hodina.
 • Ve středu 11.10. v Kašavě a ve čtvrtek 12.10. v Lukově při mši sv. bude zasvěcení farnosti Panně Marii.
 • V průběhu měsíce října můžete zasvětit Panně Marii své rodiny a domácnosti. Socha Panny Marie bude v měsíci  říjnu putovat naší farností do každé domácnosti, která se nahlásí. O návštěvu může požádat kterákoliv rodina z farnosti Lukov, tím že se napíše na přihlašovací arch v kostele.
 • V pátek, 13.10., bude ve Velíkové v kapli v 18.00 hod mše sv.
 • V sobotu, 14.10., proběhne v Olomouci biskupské svěcení. Z farnosti Štípa pojede autobus. Odjezd bude v 7:25 z Velíkové a v 7:35 z Lukova od zastávky u DD. Zájemci, hlaste se v sakristii ve Štípě u P. Sedláčka. Program: 10:00 hod svěcení v katedrále, 12:00 oběd u Huberta (cena 150,- Kč), prohlídka olomouckých kostelů, 17:00 hod odjezd domů.
 • Naši biskupové nám poslali výzvu k nadcházejícím volbám do poslanecké sněmovny.
 • Nácvik kašavského chrámového sboru na Vánoce bude v Kašavě vždy ve středu po mši sv.
 • Zveme kašavské děti od 6 let do malé schóly každou středu v 17:30 hod na faře v Kašavě.
 • Příští neděli, 15.10., bude v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Klára Zbranková.
 • Příští neděli, 15.10., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu, 21.10., se v Olomouci uskuteční setkání lektorů.
 • Je měsíc říjen, měsíc modlitby sv. růžence, pamatujte, prosím, v tomto měsíci více na tuto modlitbu.

 

Ohlášky 1.10.2017

 • Dnes, v neděli, 1.10., bude následující pořad bohoslužeb: v Lukově budou mše sv. v 7:30 a 9:00 hod, mše sv. v Kašavě v 9:00 hod nebude, místo ní bude v Držkové hodová mše sv. v 10:30 hod. u kaple sv. Václava, kde zazpívají Kašavští chlapi a budou požehnány dva nové obrazy Božského Srdce Ježíšova a Neposkvrněného srdce Panny Marie.
 • Ve středu, 4.10., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 5.10., budu navštěvovat nemocné v Kašavě. Večer bude v Lukově dětská mše sv. na farní zahradě ke cti sv. Františka, při které budou požehnány domácí zvířata.
 • V pátek, 6.10., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 7. října, se koná na sv. Hostýně děkanátní pouť, odjezd bude 13:30 hod z Lukova od hasičské zbrojnice a poté pojedeme do Kašavy.
 • V sobotu, 7.10., uzavřou v Lukově svátost manželství Radomír Hynčica, bytem Trnava 123, a Věra Plšková, bytem K Boří 154, Lukov.
 • Centrum pro rodinu pořádá pro manžele kurz výchovy teenagerů. Kurz začíná 12.10. a bude 5 setkání vždy v 19:00 hod na faře ve Vizovicích, cena 300,- Kč za jeden pár.
 • V průběhu měsíce října můžete zasvětit Panně Marií své rodiny a domácnosti. Socha Panny Marie bude v měsíci  říjnu putovat naší farností do každé domácnosti, která se nahlásí. Návštěva sochy Panny Marie u Vás doma bude asi hodinová. Nejprve se společně pomodlíme se členy rodiny modlitbu růžence, poté bude následovat zásvětná modlitba. Po ní bude požehnání domu a celé rodiny.  Za návštěvu se nic neplatí, a protože jde o ryze duchovní záležitost a modlitbu, nebude se chystat žádné pohoštění. O návštěvu může požádat kterákoliv rodina z farnosti Lukov, tím že se napíše na přihlašovací arch v kostele.
 • V sobotu, 14.10., pojede autobus na biskupské svěcení do Olomouce. Odjezd bude v 7:25 z Velíkové a v 7:35 z Lukova od zastávky u DD. Zájemci, hlaste se v sakristii ve Štípě u P. Sedláčka. Program: 10:00 hod svěcení v katedrále, 12:00 oběd u Huberta (cena 150,- Kč), prohlídka olomouckých kostelů, 17:00 hod odjezd domů.
 • Chrámový sbor začne od pátku 6.10. nacvičovat na Vánoce, proto zveme nové zpěváky do našich řad. Kdo se nechce zavazovat na delší dobu, je možné se připojit jen na určité období, např. nacvičit pouze Vánoce nebo slavnost sv. Josefa či jiné svátky. Zkoušky budou probíhat každý pátek od 18:30 u Janotů (Hradská 254), délka jedné zkoušky 45-90 minut. Pokud nemáte hlídání, děti vezměte s sebou.
 • V sobotu, 21.10., se v Olomouci uskuteční setkání lektorů, více na plakátku.
 • Začíná říjen, měsíc modlitby sv. růžence, pamatujte, prosím, v tomto měsíci více na tuto modlitbu.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí