Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

112017

Ohlášky 26.11.2017

 • Dnes, v neděli 26.11., bude odpoledne v Kašavě v 15.00 hod kulturní program v Orlovně, kde vystoupí soubory Lukovjánek, Kašavjánek a Střešňa z Jalubí.
 • V pondělí, 27.11., bude v Lukově po mši sv. na faře Biblická hodina.
 • Ve středu, 29.11., bude po mši sv. v Kašavě rozžíhání vánočního stromu.
 • Ve čtvrtek, 30.11., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Zdenky Včelákové.
 • V pátek, 1.12., bude od 17:00 hod v Lukově adorace a příležitost ke svátosti smíření. Zároveň od 19:00 hod začíná v Pastoračním centru v Lukově Církevní silvestr pro mladé. Vstup v županu, cena 40,- Kč.
 • Od pátku 1.12. do neděle 3.12. budou mít biřmovanci (přihlášení) duchovní obnovu v Rajnochovicích.
 • Příští neděli, 3.12., na 1. neděli adventní bude při mších svatých žehnání adventních věnců, které si přinesete. Odpoledne bude v Lukově v 17:00 hod rozžíhání vánočního stromu.
 • V sobotu, 2.12., bude ve Vizovicích na faře od 8:45 hod duchovní obnova pro manželé s manžely Martinovými a P. Pavlem Glogarem.
 • V neděli, 10.12., jste zváni v 16:30 na faru do Vizovic na „Novomanželskou vánočku“ se sestrou Růženou (týká se letošních novomanželů).

 

Ohlášky 19.11.2017

 • Dnes, v neděli 19.11., se koná sbírka na potřeby kostela, v Kašavě bude při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Lucie Hanáčková a Kateřina Kocfeldová. Do pokladničky u vchodu můžete darovat své příspěvky pro Biblické dílo.
 • V pondělí, 20.11., bude v Lukově mše sv. v latinském jazyce.
 • V sobotu, 25.11., bude v Kašavě mše sv. ke cti sv. Kateřiny, patronky farního kostela.
 • Příští neděli, 26.11., bude změněný pořádek bohoslužeb. V Lukově budou mše sv. v 7:30 a hned nato v 9:00 hod. V Kašavě bude mše sv. v 10.30 hod, kterou bude přenášet TV Noe. Mši sv. bude celebrovat P. Pavel Jombík z Choryně, spolupracovník P. Mariana Kuffy. V souvislosti s přímým přenosem potřebuju 2 chlapy, kteří by pomohli s technikou (stavte se v sakristii). Protože budou v kostele 4 kamery, bude problém s kočárky v kostele, prosím rodiče, aby s tím počítali. Pro krojované budou vyhrazena místa vpředu v kostele, zde budou i lavičky pro děti.
 • V sobotu, 2.12., jste zváni na koncert Charity Stabat Mater, který začíná v 17:00 hod v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
 • 15.- 16.12. proběhne v Lukově v pastoračním centru Duchovní obnova pro muže, kterou povede P. Řehulka. Zájemci se mohou zapisovat vzadu v kostele na stolku.

 

Ohlášky 12.11.2017

 • Po celý týden můžete do pokladničky u vchodu darovat své příspěvky pro Biblické dílo.
 • V pondělí, 13.11., budeme slavit mši sv. ke cti Panny Marie z Fatimy. Po mši sv. bude v na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V pátek, 17.11., budou mít setkání biřmovanci v Lukově v 19:00 hod, a v sobotu 18.11. v Kašavě v 19.00 hod.
 • V pátek, 17.11., bude mládežnická mše sv. ve Slušovicích v 18:30 hod.
 • V neděli, 19.11., bude v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Lucie Hanáčková a Kateřina Kocfeldová.
 • Příští neděli, 19.11., bude sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu, 25.11., bude v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou.
 • 15.- 16.12. proběhne v Lukově v pastoračním centru Duchovní obnova pro muže, kterou povede P. Řehulka. Zájemci se mohou zapisovat vzadu v kostele na stolku.
 • Od 27.12. do 3.1. se můžete přihlásit na lyžařský zájezd do italských Dolomit. Cena je 3.500,- Kč + 110 Euro, pro zájemce informace na faře.
 • 2.12. bude v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži den otevřených dveří.

 

Ohlášky 5.11.2017

 • Dnes, v neděli 5.11. budou dušičkové pobožnosti na hřbitovech v Kašavě ve 14:30 hod a v Lukově v 16:00 hod. Zároveň je dnes také sbírka na Charitu.
 • Až do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • V úterý, 7.11., bude na Blatnické hoře mše sv. k 35. výročí úmrtí P. Šuránka.
 • Ve středu, 8.11., budou mít v Kašavě na faře po mši sv. setkání děti, které půjdou k 1. sv. přijímánía jejich rodiče. Ve čtvrtek, 9.11., potom bude toto setkání pro prvokomunikanty v Lukově po mši sv.
 • V pátek, 10.11., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V sobotu, 11.11., od 9:00 hod bude v Lukově na farní zahradě brigáda před zimou, prosím, vezměte si s sebou hrábě.
 • V sobotu 16.12. proběhne v Lukově v pastoračním centru Duchovní obnova pro muže, kterou povede P. Řehulka. Zájemci se mohou zapisovat vzadu v kostele na stolku.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí