Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122017

Ohlášky 24.12.2017

 • Dnes, v neděli 24.12., bude mše sv. v Lukově jen v 7:30 a večer ve 23:00 hod. V Kašavě v 9:00 a ve 21:00 hod.
 • Od středy 27.12. do soboty 30.12. bohoslužby v Lukově ani v Kašavě nebudou.
 • V pátek, 29.12., v 18:00 hod bude koncert ZUŠ Morava, třída p. Přívary.
 • Příští neděli, 31.12., poslední den v občanském roce poděkujeme při mších svatých za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Odpoledne už mše sv. nebude.
 • Tříkrálová sbírka v Lukově proběhne v sobotu 6. ledna 2018 v dopoledních hodinách. Stále ještě hledáme další koledníky z řad dětí i dospělých. Pokud chcete a můžete pomoci, přihlaste se u manželů Kincových. Osobně nebo na telefon 731 378 340. Setkání vedoucích skupinek Tří králů bude ve čtvrtek 28. prosince od 19:00 na faře. Případné dotazy u manželů Kincových.

Vánoční pořad bohoslužeb ve farnosti Lukov a Kašava

Štědrý den (půlnoční)

Kašava 21:00

Lukov 23:00

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie  a Josefa

Sv. Silvestra I., papeže

Lukov 7:30, 10:30

Kašava 9:00

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Zasvěcený svátek

Kašava 9:00

Lukov 10:30

 

Ohlášky 17.12.2017

 • Dnes, v neděli 17.12., bude v Kašavě při mši sv. v 9.00 hod pokřtěna Barbora Krčmová. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. V 17:00 hod jste zváni do kostela v Lukově na koncert ZUŠ Morava.
 • V příštím týdnu budu mít zpovědní službu ve Zlíně, takže budu hůře k zastižení.
 • Skauti budou roznášet Betlémské světlo v sobotu 23.12. od 13:00 hod. Prosím, nachystejte si svíčky a zajistěte své psy.
 • Bohoslužby na Štědrý den budou v Kašavě v 9.00 hod a ve 21:00 hod. V Lukově ráno jen v 7:30 hod a štědrovečerní „půlnoční“ ve 23:00 hod.
 • Matice Svatohostýnská žádá farníky naší arcidiecéze, aby podpořili její činnost vstupem do tohoto společenství Panny Marie. Přihlásit se můžete u pí Marie Pavlíčkové. Několik letáčků najdete i vzadu v kostele.
 • Jako vánoční dárek bych chtěl věnovat všem, kteří se starají o úklid kostela a fary, zpěvákům, varhaníkům, lektorům, kostelníkům i akolytům, členům past. a ekonom. rady knížku Krokodýl – aneb můžeš růst. Vyzvednout si je můžete v sakristii.
 • Tříkrálová sbírka v Lukově proběhne v sobotu 6.ledna 2018 v dopoledních hodinách. Stále ještě hledáme další koledníky z řad dětí i dospělých. Pokud chcete a můžete pomoci, přihlaste se u manželů Kincových. Osobně nebo na telefon 731 378 340.
 • Ve dnech 21.-26.8. 2018 se uskuteční zájezd na Světové setkání rodin s papežem v Dublinu. Informace na faře.
 • Arcibiskupství zřídilo novu církevní školu sv. Jana v Kroměříži. Jsou zde obory např. lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů, zemědělec-farmář, zahradník, vinohradník apod. Vyučování začne 1.9.2018.

 

Ohlášky 10.12.2017

 • Dnes, v neděli 10.12, bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Izabela Marie Bečicová. Odpoledne od 14:00 hod bude vánoční svátost smíření v Kašavě a od 15:30 hod se bude zpovídat v Lukově.
 • V pondělí, 11.12., bude po mši sv. na faře v Lukově poslední biblická hodina v tomto roce .
 • Ve čtvrtek, 14.12., navštívím nemocné v Kašavě a okolí.
 • V pátek, 15.12., bude mládežnická mše sv. v 18.30 hod ve Hvozdné.
 • V pátek, 15.12., bude příležitost ke svátosti smíření pro obyvatele Domova Seniorů v Lukově od 9:00 hod. Večer ve 20:00 hod začíná v Lukově duchovní obnova pro muže společnou adorací. Biřmovanci budou mít setkání v 19.00 hod v Lukově.
 • V sobotu, 16.12., pokračuje duchovní obnova v pastoračním centru v Lukově od 9:00 hod. (prosím 2-3 ochotné kuchařky, přihlaste se v sakristii – buchty) Obnovu povede P. Vítězslav Řehulka, farář z Ostravy. (Můžete dát dobrovolný příspěvek, oběd zajištěn.)
 • V sobotu, 16.12., budou mít od 19.00 hod setkání biřmovanci v Kašavě.
 • V neděli, 17.12., bude při mši sv. v 9:00 hod v Kašavě pokřtěna Barbora Krčmová.
 • Příští neděli, 17.12., se koná sbírka na potřeby kostela. Odpoledne bude v kostele v Lukově koncert ZUŠ Morava.

 

Ohlášky 3.12.2017

 • Dnes, v neděli 3.12., odpoledne v 17:00 hod bude v Lukově rozžíhání vánočního stromu.
 • V pondělí, 4.12., od 8:30 hod si můžete na faře zapisovat intence mší sv. na další pololetí, tj. do konce června 2018. Přednost mají kulatá výročí a mše za různé spolky a sdružení.
 • Ve středu, 6.12., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 8.12., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • Příští neděli, 10.12., bude příležitost k vánoční svátosti smíření od 14:00 hod v Kašavě a od 15:30 hod v Lukově.
 • Kdo by chtěl DVD ze mše sv. na Slavnost Krista Krále v Kašavě, ať se zapíše v Kašavě v sakristii.
 • V neděli, 10.12., jste zváni v 16:30 na faru do Vizovic na „Novomanželskou vánočku“ se sestrou Růženou (týká se letošních novomanželů).

Rok Sv. Josefa 2021

Svatý Josef

Začátek Novény ke sv. Josefoví 

  9.3.2021

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Hodinky utrpení

Starší díly:

SpotifyGoogle Podcast

Seminář o Boží Vůli

Seminář

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Následující
Předchozí