Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122017

Ohlášky 24.12.2017

 • Dnes, v neděli 24.12., bude mše sv. v Lukově jen v 7:30 a večer ve 23:00 hod. V Kašavě v 9:00 a ve 21:00 hod.
 • Od středy 27.12. do soboty 30.12. bohoslužby v Lukově ani v Kašavě nebudou.
 • V pátek, 29.12., v 18:00 hod bude koncert ZUŠ Morava, třída p. Přívary.
 • Příští neděli, 31.12., poslední den v občanském roce poděkujeme při mších svatých za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Odpoledne už mše sv. nebude.
 • Tříkrálová sbírka v Lukově proběhne v sobotu 6. ledna 2018 v dopoledních hodinách. Stále ještě hledáme další koledníky z řad dětí i dospělých. Pokud chcete a můžete pomoci, přihlaste se u manželů Kincových. Osobně nebo na telefon 731 378 340. Setkání vedoucích skupinek Tří králů bude ve čtvrtek 28. prosince od 19:00 na faře. Případné dotazy u manželů Kincových.

Vánoční pořad bohoslužeb ve farnosti Lukov a Kašava

Štědrý den (půlnoční)

Kašava 21:00

Lukov 23:00

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie  a Josefa

Sv. Silvestra I., papeže

Lukov 7:30, 10:30

Kašava 9:00

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Zasvěcený svátek

Kašava 9:00

Lukov 10:30

 

Ohlášky 17.12.2017

 • Dnes, v neděli 17.12., bude v Kašavě při mši sv. v 9.00 hod pokřtěna Barbora Krčmová. Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. V 17:00 hod jste zváni do kostela v Lukově na koncert ZUŠ Morava.
 • V příštím týdnu budu mít zpovědní službu ve Zlíně, takže budu hůře k zastižení.
 • Skauti budou roznášet Betlémské světlo v sobotu 23.12. od 13:00 hod. Prosím, nachystejte si svíčky a zajistěte své psy.
 • Bohoslužby na Štědrý den budou v Kašavě v 9.00 hod a ve 21:00 hod. V Lukově ráno jen v 7:30 hod a štědrovečerní „půlnoční“ ve 23:00 hod.
 • Matice Svatohostýnská žádá farníky naší arcidiecéze, aby podpořili její činnost vstupem do tohoto společenství Panny Marie. Přihlásit se můžete u pí Marie Pavlíčkové. Několik letáčků najdete i vzadu v kostele.
 • Jako vánoční dárek bych chtěl věnovat všem, kteří se starají o úklid kostela a fary, zpěvákům, varhaníkům, lektorům, kostelníkům i akolytům, členům past. a ekonom. rady knížku Krokodýl – aneb můžeš růst. Vyzvednout si je můžete v sakristii.
 • Tříkrálová sbírka v Lukově proběhne v sobotu 6.ledna 2018 v dopoledních hodinách. Stále ještě hledáme další koledníky z řad dětí i dospělých. Pokud chcete a můžete pomoci, přihlaste se u manželů Kincových. Osobně nebo na telefon 731 378 340.
 • Ve dnech 21.-26.8. 2018 se uskuteční zájezd na Světové setkání rodin s papežem v Dublinu. Informace na faře.
 • Arcibiskupství zřídilo novu církevní školu sv. Jana v Kroměříži. Jsou zde obory např. lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů, zemědělec-farmář, zahradník, vinohradník apod. Vyučování začne 1.9.2018.

 

Ohlášky 10.12.2017

 • Dnes, v neděli 10.12, bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Izabela Marie Bečicová. Odpoledne od 14:00 hod bude vánoční svátost smíření v Kašavě a od 15:30 hod se bude zpovídat v Lukově.
 • V pondělí, 11.12., bude po mši sv. na faře v Lukově poslední biblická hodina v tomto roce .
 • Ve čtvrtek, 14.12., navštívím nemocné v Kašavě a okolí.
 • V pátek, 15.12., bude mládežnická mše sv. v 18.30 hod ve Hvozdné.
 • V pátek, 15.12., bude příležitost ke svátosti smíření pro obyvatele Domova Seniorů v Lukově od 9:00 hod. Večer ve 20:00 hod začíná v Lukově duchovní obnova pro muže společnou adorací. Biřmovanci budou mít setkání v 19.00 hod v Lukově.
 • V sobotu, 16.12., pokračuje duchovní obnova v pastoračním centru v Lukově od 9:00 hod. (prosím 2-3 ochotné kuchařky, přihlaste se v sakristii – buchty) Obnovu povede P. Vítězslav Řehulka, farář z Ostravy. (Můžete dát dobrovolný příspěvek, oběd zajištěn.)
 • V sobotu, 16.12., budou mít od 19.00 hod setkání biřmovanci v Kašavě.
 • V neděli, 17.12., bude při mši sv. v 9:00 hod v Kašavě pokřtěna Barbora Krčmová.
 • Příští neděli, 17.12., se koná sbírka na potřeby kostela. Odpoledne bude v kostele v Lukově koncert ZUŠ Morava.

 

Ohlášky 3.12.2017

 • Dnes, v neděli 3.12., odpoledne v 17:00 hod bude v Lukově rozžíhání vánočního stromu.
 • V pondělí, 4.12., od 8:30 hod si můžete na faře zapisovat intence mší sv. na další pololetí, tj. do konce června 2018. Přednost mají kulatá výročí a mše za různé spolky a sdružení.
 • Ve středu, 6.12., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 8.12., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • Příští neděli, 10.12., bude příležitost k vánoční svátosti smíření od 14:00 hod v Kašavě a od 15:30 hod v Lukově.
 • Kdo by chtěl DVD ze mše sv. na Slavnost Krista Krále v Kašavě, ať se zapíše v Kašavě v sakristii.
 • V neděli, 10.12., jste zváni v 16:30 na faru do Vizovic na „Novomanželskou vánočku“ se sestrou Růženou (týká se letošních novomanželů).

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí