Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012018

Ohlášky 28.1.2018

 • Chtěl bych poděkovat všem, kteří byli u voleb, a věřím, že v naší zemi i díky prezidentovi nastane pozitivní změna.
 • Duchovní obnova pro ženy a dívky je už plně obsazená.
 • Při dětské mši sv. ve středu, 31.1., v Kašavě a ve čtvrtek, 1.2., budou farnosti představeny děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek, 1.2., navštívím nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 2.2., je slavnost Uvedení Páně do Chrámu, neboli Hromnice. Obřady mše sv. z tohoto svátku se svěcením svící, budeme slavit v Lukově ve čtvrtek 1.2.
 • V pátek, 2.2., v 17:00 hod bude v Lukově adorace a příležitost ke svátosti smíření. Večer v 19:00 hod budou mít setkání biřmovanci z Lukova.
 • V sobotu, 3.2., budou v Kašavě pokřtěni Johanka a VítekEsterkovi a v Lukově Jan Richtr. Večer budou mít setkání biřmovanci v Kašavě v 19:00 hod. Zároveň je 1. sobota v měsíci.

 

Ohlášky 21.1.2018

 • Dnes, v neděli 21.1., je sbírka na potřeby kostela.
 • V pondělí, 22.1., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • Až do čtvrtku 25.1. prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů, myslete, prosím na tento úmysl ve svých modlitbách.
 • V příštím týdnu se konají volby na prezidenta republiky. Otec arcibiskup vyzývá všechny farníky, aby se zúčastnili adorace za náš stát a šťastnou volbu prezidenta. V Kašavě bude tato adorace ve středu 24.1. v 18:00 hod, v Lukově v pátek 26.1. v 17:00 hod.
 • Od pátku 26.1. do neděle 28.1. bude probíhat Modlitební triduum Společenství Modlitby Matek, vždy od 17.00 hod.
 • Vzadu na stolku se můžete přihlašovat na duchovní obnovu pro ženy a dívky, která bude probíhat 2.3.-3.3. 2018 v pastoračním centru v Lukově. Duchovní obnovu povede Mgr. Věra Kulišťáková.
 • V sobotu, 3.2., začíná v 9:20 ve Šternberku Hromniční pouť matek. Zájemci se mohou přihlásit do konce týdne u Jany Pavlíčkové. Autobus pojede z Lukova od Domova Seniorů v 6:55 hod.

 

Ohlášky 14.1.2018

 • V pondělí, 15.1., bude v Lukově mše sv. v latinském jazyce.
 • V pátek, 19.1., bude v Lukově v 19:00 hod setkání biřmovanců. V sobotu, 20.1., bude v 19.00 hod bude setkání biřmovanců v Kašavě.
 • Příští neděli, 21.1., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Tříkrálová sbírka činila: v Lukově 66.961,- Kč, ve farnosti Kašava 60.190,- Kč, z toho v Kašavě 33.459,- Kč, v Držkové 13.568,- Kč a ve Vlčkové 13.163,- Kč.
 • Na faře ve Vizovicích začíná ve čtvrtek 15.2. kurz přípravy snoubenců. Jedná se o 4 setkání vždy od 18:30 do 21:30. Setkání je určeno pro snoubence i pro manžele, kteří chtějí prohloubit svůj vztah.
 • Vzadu na stolku se můžete přihlašovat na duchovní obnovu pro ženy a dívky, která bude probíhat 2.3.-3.3. 2018 v pastoračním centru v Lukově. Duchovní obnovu povede Mgr. Věra Kulišťáková.
 • V sobotu, 3.2., začíná v 9:20 ve Šternberku Hromniční pouť matek.

 

Ohlášky 7.1.2018

 • Dnes, v neděli, 7.1., je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Betlémy v kostele mohou zůstat až do Hromnic.
 • V pondělí, 8.1., bude po mši sv. v Lukově na faře Biblická hodina.
 • V pátek 12.1. bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • Chtěl bych poděkovat koledníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky za jejich službu a nasazení.
 • V sobotu, 3.2., začíná v 9:20 ve Šternberku Hromniční pouť matek.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí