Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

022018

Ohlášky 25.2.2018

 • Dnes v neděli, 25.2., se koná sbírka Haléř sv. Petra.
 • V pondělí, 26.2., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • Ve čtvrtek, 1.3., budu navštěvovat nemocné v Lukově. Večer po dětské mši sv. bude setkání dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
 • V pátek, 2.3., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Po adoraci od 18:00 do 19.00 hod začne duchovní obnova pro ženy a dívky. Pokračovat bude duchovní obnova v sobotu od 9:00 hod v pastoračním centru.
 • Příští neděli, 4.3., budou odpoledne pobožnost Křížové cesty vést biřmovanci.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

 

Ohlášky 18.2.2018

 • Dnes v neděli, 18.2., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V nastávajícím týdnu od pondělí 19.2. do soboty 24.2. zde nebudou bohoslužby. V případě potřeby kontaktujte P. Františka Sedláčka ve Štípě.
 • V pondělí, 19.2., bude v Kašavě adorační den, kdy se farnost modlí za požehnání a pomoc pro své rodiny, za výchovu svých dětí, za nová povolání k duchovnímu stavu i pro manželství. Zároveň se také bohoslovci v kněžském semináři modlí za tuto farnost. Podle přání Otce arcibiskupa má trvat 6 hodin. Začne tedy od 13:00, kdy bude v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Zakončení bude v 19:00 hod Svátostným požehnáním. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. Po skončení adorace bude na faře setkání členů farní rady z farnosti Kašava.
 • Příští neděli, 25.2., se koná sbírka Haléř sv. Petra.
 • V pátek, 23.3., vyhlásil sv. Otec den postu za pronásledované křesťany v Kongu a Ghaně.
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

 

Ohlášky 11.2.2018

 • V pondělí, 12.2., bude v Lukově po mši sv. na faře Biblická hodina.
 • Ve středu, 14.2., je POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu a začátek doby postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V Kašavě bude mše sv. s udílením popelce v 17:00 hod. V Lukově bude mše sv. s udílením popelce v 18:30 hod.
 • Ve čtvrtek, 15.2., bude v  Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Marie Pagáčové, večer mše sv. už nebude, úmysl z této mše sv. bude odsloužen na Popeleční středu.
 • V pátek, 16.2., budou mít setkání biřmovanci v 19:00 hod v Lukově, a v sobotu, 17.2., v 19:00 hod v Kašavě. Nezapomeňte přinést dopis arcibiskupovi a formulář ohledně Duchovní obnovy v Dolanech.
 • V pátek, 16.2., bude ve Fryštáku v 18:15 hod mládežnická mše sv.
 • V sobotu, 17.2., se uskuteční v Kašavě děkanátní turnaj ve florbale.
 • Na dobu postní si můžete vzít krabičky na postní almužnu (dopis od Charity).
 • Pobožnost Křížové cesty bude v postní době bývat v Lukově v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v neděli v 15:00 hod.

 

Ohlášky 4.2.2018

 • V pondělí, 5.2., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Vlasty Horsákové. Při večerní mši sv. bude udělována svátost Pomazání nemocných.
 • Ve středu, 7.2., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. Při mši sv. bude udělována svátost Pomazání nemocných.
 • V pátek, 9.2., bude mše sv. ve Velíkové v kapli v 18.00 hod.
 • List arcibiskupa věřícím.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí