Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

042018

Ohlášky 29.4.2018

 • V úterý, 1.5., bude v Lukově v 9:00 hod mše sv., kterou bude sloužit P. Havlíček. V Držkové, v případě pěkného počasí, bude mše sv. v 18:00 hod za + P. Antonína Andrýska a P. Antonína Nevolu.
 • Ve středu, 2.5., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 3.5., budu navštěvovat nemocné v Lukově.
 • V pátek, 4.5., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 19:00 hod bude v Lukově májová pobožnost, kterou povedou biřmovanci.
 • V sobotu, 5.5., budou mít v Kašavě od 17:30 hod májovou pobožnost biřmovanci z Kašavy.
 • V neděli, 6.5., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Valentýna Terezie Pekařová.
 • Májové pobožnosti budou bývat vždy v neděli v 18:00 hod za příznivého počasí někde v okolí Lukova, za nepříznivého v kostele. Ve všední dny půl hodiny přede mší sv., nebo v 19:00 hod v kostele v Lukově.

 

Ohlášky 22.4.2018

 • Dnes, v neděli 22.4., je den modliteb za duchovní povolání.
 • V pondělí, 23.4., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb pí Jany Kolářové. Večer bude v Lukově po mši sv. na faře Biblická hodina.
 • V sobotu, 28.4., uzavřou v Kašavě v 11:00 hod svátost manželství Ing. Arch. Miroslav Šajtar z Karviné a Mgr. Monika Langerová z Kašavy. Večer nebude v Kašavě mše sv., úmysl bude odsloužen na farní pouti v Číhošti.
 • V sobotu, 28.4., jedeme na farní pouť do Číhostě k uctění P. Josefa Toufara a k Panně Marii do Želivi. Odjezd autobusu bude v 7:00 hod z Držkové a budeme poutníky nabírat cestou na autobusových zastávkách v Kašavě, Vlčkové, Velíkové – na točně na Horním konci, a v Lukově na Horní zastávce a u Hasičské zbrojnice. Ještě jsou volná místa, tak kdo by měl zájem, může se přihlásit.
 • Děkanát Zlín hledá účetní pro polovinu farností zlínského děkanátu. V případě zájmu se můžete informovat ve farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
 • Farnost Zubří pořádá pouť do Itálie ve dnech 13.5. – 20.5., cena 9.200,- Kč.

 

Ohlášky 15.4.2018

 • Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. Velké poděkování patří všem, kteří se v sobotu zúčastnili brigády na faře jak v Lukově, tak i v Kašavě. Pán Bůh zaplať!
 • Začíná týden modliteb za duchovní povolání.
 • V pondělí, 16.4., se na mši sv. v Lukově můžete setkat s kněžími z několika diecézí, kteří přijedou na společné setkání.
 • V pátek, 20.4., bude v Kašavě v 17:45 hod mše sv. pro mládež a zároveň budou mít v 19:00 hod setkání biřmovanci v Lukově.
 • V sobotu, 21.4., bude opět pokračovat brigáda v Kašavě. Večer budou mít setkání biřmovanci z Kašavy.
 • Od 20.4. do 22.4. se uskuteční ve Zvole u Zábřehu víkend pro rozvedené muže.
 • Ve dnech 18.-20.5. vás zvu na sv. Hostýn, kde budu mít víkend pro seniory.
 • V sobotu, 28.4., pojedeme na farní pouť do Číhostě k uctění P. Josefa Toufara a k Panně Marii do Želivi. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 8.4.2018

 • V pondělí, 9.4., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • Ve středu, 11.4., budou mít po mši sv. v Kašavě v 19:00 hod setkání děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek, 12.4., budou mít setkání prvokomunikanti po mši sv. v 19:00 hod v Lukově.
 • V pátek, 13.4., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V sobotu, 14.4., bude v Lukově od 9:00 hod brigáda na úklid zahrady po zimě (železné hrabě sebou). V Kašavě bude od 9:00 hod také brigáda, na zbourání šopy na farské zahradě.
 • Příští neděli, 15.4., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu, 28.4., pojedeme na farní pouť do Číhostě k uctění P. Josefa Toufara a k Panně Marii do Želivi. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 1.4.2018

 • Dnes je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční, koná se sbírka na Kněžský seminář.
 • Ve středu, 4.4., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb p. Vladimíra Šefla a od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 5.4., budu navštěvovat nemocné v Kašavě. V 19:00 hod bude mimořádné setkání ekonomické rady farnosti.
 • V pátek, 6.4., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 19:00 hod budou mít setkání biřmovanci z Lukova.
 • V sobotu, 7.4., uzavřou v Kašavě v 11:00 hod svátost manželství Stanislav Horsák, bytem Kašava 183, a Mgr. Jana Hrošová, bytem Kašava 87. Večer bude na faře v Kašavě setkání biřmovanců.
 • V sobotu, 28.4., pojedeme na farní pouť do Číhostě k uctění P. Josefa Toufara a k Panně Marii do Želivi. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí