Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062018

Ohlášky 24.6.2018

 • Děkuji všem, kteří pomáhali při organizaci farního dne.
 • Od středy do pátku bohoslužby v našich farnostech nebudou.
 • V sobotu, 30.6., bude ve Vlčkové u kaple sv. Martina Hasičská mše sv. v 10:30 hod. Ve 13:00 hod bude v Lukově pokřtěn Patrik Gavin Stewart. Po večerní mši sv. v Kašavě bude pro biřmovance z Lukova a Kašavy v kostele v Kašavě od 19:00 hod Večer smíření.
 • V neděli, 1.7., nebude na Provodově ve 14:30 hod obvyklá odpolední mše sv. z důvodu primice v Pozlovicích.

 

Ohlášky 17.6.2018

 • Dnes, v neděli, 17.6., se koná mimořádná sbírka na kostel. Odpoledne jste zváni na farní zahradu na farní den, kde bude hrát dechovka „Malá Kašava“ (buchty vítány).
 • Chtěl bych všem, kdo jakkoliv pomáhali při sousedském posezení s klienty DS Lukov v pátek 15.6., velmi poděkovat. Pán Bůh zaplať!
 • V pátek, 22.6., budou mít přípravu biřmovanci jak z Kašavy, tak i z Lukova už v 18:00 hod na faře v Lukově. Ve 20:00 hod jste zváni na Svatojánskou mši sv. na hradě Lukov.
 • V sobotu, 23.6., se koná naše společná farní pouť na sv. Hostýn, z toho důvodu nebude mše sv. večer v Kašavě. Odjezd autobusu bude v 7:00 hod z Držkové, pojedeme po trase Kašava – Vlčková – Velíková, horní konec – Lukov, horní zastávka – Lukov, hasičská zbrojnice. Mše sv. za farníky bude na sv. Hostýně sloužena v 9:00 hod, po ní se pomodlíme Křížovou cestu a pouť zakončíme ve 13:00 hod Svátostným požehnáním.

 

Ohlášky 10.6.2018

 • Dnes, v neděli, 10.6., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěn Martin Pavlíček.
 • V pondělí, 11.6., bude v Kašavě v 16:00 hod brigáda na úpravu farní zahrady. Děkuji také všem, kteří přivezli a vybrali kameny na kapličku na Vinohrádku.
 • V pátek, 15.6., bude ve 14:00 hod mše sv. v kostele pro klienty DS Lukov, a potom setkání na farní zahradě (v případě příznivého počasí). Na tuto mši sv. a sousedské posezení jsou zváni i ostatní farníci. Kdo by chtěl pomoci, přijďte na 13:15 hod na vrátnici DS nebo v 15:00 hod na farní zahradu.
 • V neděli, 17.6., se koná mimořádná sbírka na potřeby kostela. Odpoledne jste zváni na farní den. V 15:00 hod odpoledne vystoupí Dechová hudba Malá Kašava. Děti se mohou těšit opět na skákací hrad.
 • V sobotu, 23.6., se koná naše společná farní pouť na sv. Hostýn. Kdo pojede autobusem, může se zapisovat vzadu na stolečku.

 

Ohlášky 3.6.2018

 • Dnes, v neděli, 3.6., bude v 10:00 hod v Kašavě mše sv. ze Slavnosti Těla a Krve Páně. Ve 14:30 hod začíná v Trnavě primiční mše sv. P. Pavla Barbořáka.
 • V pondělí, 4.6., si můžete zapisovat mše sv. na další pololetí.
 • Ve středu, 6.6., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 7.6., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 8.6., je den modliteb za posvěcení kněží – adorace bude od 17:00 hod.
 • V pátek, 8.6., bude v 18:00 hod mše sv. ve Velíkové v kapli. V 19:00 hod budou mít setkání v Lukově biřmovanci a v sobotu 9.6. v 19:00 budou mít setkání biřmovanci v Kašavě.
 • Příští neděli, 10.6., bude v Lukově pokřtěn Martin Pavlíček.
 • V pátek, 15.6., se uskuteční Sousedské setkání, kdy budou na společnou mši sv. a posezení pozváni obyvatelé a personál Domova Seniorů v Lukově. Kdo by chtěl pomoci při této akci, kontaktujte pí Janu Pavlíčkovou.
 • V sobotu, 23.6., se koná naše společná farní pouť na sv. Hostýn. Kdo pojede autobusem, může se zapisovat vzadu na stolečku.

Četba Knihy Nebe sv.2

Luisa Piccarreta

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Život v Boží Vůli

Boží Vůle

Překlad (translations)

Následující
Předchozí