Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062018

Ohlášky 24.6.2018

 • Děkuji všem, kteří pomáhali při organizaci farního dne.
 • Od středy do pátku bohoslužby v našich farnostech nebudou.
 • V sobotu, 30.6., bude ve Vlčkové u kaple sv. Martina Hasičská mše sv. v 10:30 hod. Ve 13:00 hod bude v Lukově pokřtěn Patrik Gavin Stewart. Po večerní mši sv. v Kašavě bude pro biřmovance z Lukova a Kašavy v kostele v Kašavě od 19:00 hod Večer smíření.
 • V neděli, 1.7., nebude na Provodově ve 14:30 hod obvyklá odpolední mše sv. z důvodu primice v Pozlovicích.

 

Ohlášky 17.6.2018

 • Dnes, v neděli, 17.6., se koná mimořádná sbírka na kostel. Odpoledne jste zváni na farní zahradu na farní den, kde bude hrát dechovka „Malá Kašava“ (buchty vítány).
 • Chtěl bych všem, kdo jakkoliv pomáhali při sousedském posezení s klienty DS Lukov v pátek 15.6., velmi poděkovat. Pán Bůh zaplať!
 • V pátek, 22.6., budou mít přípravu biřmovanci jak z Kašavy, tak i z Lukova už v 18:00 hod na faře v Lukově. Ve 20:00 hod jste zváni na Svatojánskou mši sv. na hradě Lukov.
 • V sobotu, 23.6., se koná naše společná farní pouť na sv. Hostýn, z toho důvodu nebude mše sv. večer v Kašavě. Odjezd autobusu bude v 7:00 hod z Držkové, pojedeme po trase Kašava – Vlčková – Velíková, horní konec – Lukov, horní zastávka – Lukov, hasičská zbrojnice. Mše sv. za farníky bude na sv. Hostýně sloužena v 9:00 hod, po ní se pomodlíme Křížovou cestu a pouť zakončíme ve 13:00 hod Svátostným požehnáním.

 

Ohlášky 10.6.2018

 • Dnes, v neděli, 10.6., bude v Lukově při mši sv. v 10:30 hod pokřtěn Martin Pavlíček.
 • V pondělí, 11.6., bude v Kašavě v 16:00 hod brigáda na úpravu farní zahrady. Děkuji také všem, kteří přivezli a vybrali kameny na kapličku na Vinohrádku.
 • V pátek, 15.6., bude ve 14:00 hod mše sv. v kostele pro klienty DS Lukov, a potom setkání na farní zahradě (v případě příznivého počasí). Na tuto mši sv. a sousedské posezení jsou zváni i ostatní farníci. Kdo by chtěl pomoci, přijďte na 13:15 hod na vrátnici DS nebo v 15:00 hod na farní zahradu.
 • V neděli, 17.6., se koná mimořádná sbírka na potřeby kostela. Odpoledne jste zváni na farní den. V 15:00 hod odpoledne vystoupí Dechová hudba Malá Kašava. Děti se mohou těšit opět na skákací hrad.
 • V sobotu, 23.6., se koná naše společná farní pouť na sv. Hostýn. Kdo pojede autobusem, může se zapisovat vzadu na stolečku.

 

Ohlášky 3.6.2018

 • Dnes, v neděli, 3.6., bude v 10:00 hod v Kašavě mše sv. ze Slavnosti Těla a Krve Páně. Ve 14:30 hod začíná v Trnavě primiční mše sv. P. Pavla Barbořáka.
 • V pondělí, 4.6., si můžete zapisovat mše sv. na další pololetí.
 • Ve středu, 6.6., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 7.6., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 8.6., je den modliteb za posvěcení kněží – adorace bude od 17:00 hod.
 • V pátek, 8.6., bude v 18:00 hod mše sv. ve Velíkové v kapli. V 19:00 hod budou mít setkání v Lukově biřmovanci a v sobotu 9.6. v 19:00 budou mít setkání biřmovanci v Kašavě.
 • Příští neděli, 10.6., bude v Lukově pokřtěn Martin Pavlíček.
 • V pátek, 15.6., se uskuteční Sousedské setkání, kdy budou na společnou mši sv. a posezení pozváni obyvatelé a personál Domova Seniorů v Lukově. Kdo by chtěl pomoci při této akci, kontaktujte pí Janu Pavlíčkovou.
 • V sobotu, 23.6., se koná naše společná farní pouť na sv. Hostýn. Kdo pojede autobusem, může se zapisovat vzadu na stolečku.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí