Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082018

Ohlášky 26.8.2018

 • Dnes, v neděli, 26.8., bude v Kašavě mše sv. až večer v 18:00 hod v důsledku uzavření obce kvůli Barum Rallye.
 • Plánovaný zájezd do Žarošic 8.9. se v důsledku malého zájmu ruší.
 • V sobotu, 1.9., budou mít setkání biřmovanci v Kašavě po mši sv. v 19:00 hod.
 • V sobotu, 1.9., od 13:30 hod vás MO KDU-ČSL a farnost Lukov srdečně zvou na Turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční na farní zahradě, občerstvení zajištěno.
 • V neděli, 2.9., bude v Držkové v 14:00 hod slavnostní mše sv. s požehnání nového zvonu.
 • Dne 28. září se v Bánově uskuteční florbalový turnaj ministrantů. Ministranti se mohou přihlásit na faře v Lukově.
 • V neděli, 2.9., se na sv. Hostýně od 13:30 hod uskuteční koncert „Za nebeskou branou II“ – světci v lidových obyčejích.
 • Pokud by měl někdo zájem o výhodné ceny antivirového programu ESET, může se informovat na faře.
 • Pastýřský list ohledně závazků mší sv. a mešních fundací.

 

Ohlášky 19.8.2018

 • Dnes, v neděli 19.8., se koná sbírka na potřeby kostela. Je poslední možnost přihlásit se na pouť do Žarošic v sobotu 8.9., zatím je nedostatečný počet zájemců.
 • V pondělí, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 12:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. Od 16:00 hod bude příležitost ke svátosti smíření. Přede mší sv. v 18:00 bude zakončení Adoračního dne Svátostným požehnáním.
 • Ve čtvrtek, 23.8., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 24.8., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V neděli, 26.8., bude v Kašavě mše sv. až večer v 18:00 hod v důsledku uzavření obce kvůli Barum Rallye.

 

Ohlášky 12.8.2018

 • V pátek, 17.8., nebude mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V pátek v 17.00 hod. bude křížová cesta v Kašavě směrem na Vinohrádek, kde bude v 18.00 mše sv.
 • Příští neděli, 19.8., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu, 8.9., se pořádá poutní zájezd do Žarošic na hlavní pouť v Zlatou sobotu. Kdo bude mít zájem, ať se zapíše do neděle 19.8. – pokud se nenaplní autobus, zájezd se ruší.
 • V pondělí, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 12:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. Přede mší sv. v 18:00 bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním.

 

Ohlášky 5.8.2018

 • Od úterý 7.8. do soboty 11.8. mše sv. ve farnostech Lukov a Kašava nebudou, v případě pohřbu nebo zaopatření svátostmi se, prosím, obraťte na faráře do Slušovic nebo do Želechovic.
 • V sobotu, 8.9., se pořádá poutní zájezd do Žarošic na hlavní pouť v Zlatou sobotu. Kdo bude mít zájem, ať se zapíše do neděle 19.8. – pokud se nenaplní autobus, zájezd se ruší.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí