Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

102018

Ohlášky 28.10.2018

 • V noci se soboty na neděli se mění čas z letního na zimní o hodinu zpět. V Kašavě bude v 9:00 hod Svatohubertská mše sv.
 • V úterý, 30.10., v Kašavě nebude náboženství, jsou podzimní prázdniny.
 • Ve čtvrtek, 1.11., budu navštěvovat nemocné v Lukově.
 • V pátek, 2.11., bude mše sv. v Kašavě v 17:00 hod a v Lukově v 18:30 hod z památky věrných zemřelých.
 • V sobotu, 3.11., bych potřeboval od 9:00 hod brigádu na farní zahradě, také silné chlapy na odklízení větví.
 • Dušičkové pobožnosti budou v neděli 4.11. v Kašavě ve 14:30 hod a v Lukově v 15:30 hod.
 • Příští neděli, 4.11., se koná sbírka na Charitu.
 • Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno takto odpustky získat při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence.
 • Chci poděkovat všem členům bývalé past. a ek. rady za jejich službu a zároveň jmenovat novou past. radu.
 • Výsledky voleb do pastorační rady farnosti Lukov a Kašava:

Lukov, 141 platných lístků, 2 neplatné

Kašava, 111 platných lístků, 5 neplatných

Zvolení

Jmenovaní

Zvolení

Jmenovaní

Pavel Halaška 77

Martina Janotová

Ing. Vladimír Sluštík 49

Josef Jarcovják

Jan Gábor 74

Josef Julina

Anastázie Jurášková 45

Petr Minařík

Aleš Kinc 52

Ludovít Kováč

Marie Zbranková 40

Eva Horsáková

Ladislav Plšek 49

Jana Pavlíčková

Jaroslav Marušák 39

Tomáš Hanáček

 

Ohlášky 21.10.2018

 • Dnes slavíme výročí posvěcení farního kostela sv. Josefa v Lukově, zároveň je také misijní neděle, sbírka bude odeslána na podporu misijního díla ve světě.
 • V pondělí, 22.10., bude po mši sv. v Lukově na faře Biblická hodina.
 • Ve čtvrtek, 25.10., nebude dětská mše sv. Úmysl mše sv. bude odsloužen ráno v 8:00 hod.
 • V sobotu, 27.10., nebude mše sv. v Kašavě. Úmysl bude odsloužen na Velehradě v rámci děkanátní poutě.
 • V sobotu, 27.10., se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě. Odjezd bude ve 13:30 hod z Držkové a pojedeme po trase: Kašava – Vlčková – Velíková, Horní konec – Lukov, Horní zastávka – Lukov, hasičská zbrojnice. Program na Velehradě: 15:00 hod růženec, 16:00 hod adorace, 17:00 hod mše sv. s O. biskupem. Předpokládaný odjezd z Velehradu je v 19:00 hod. Bude společný autobus pro Lukov i Kašavu. Zapsat se ještě můžete vzadu na stolku.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence, v Lukově vzadu na stolku je připravena tabulka, kde se můžete zapsat v měsíci říjnu na modlitbu růžence, která bude opět ve vašich rodinách.

 

Ohlášky 14.10.2018

 • Tuto sobotu a neděli probíhají volby do pastorační rady farnosti Lukova a Kašavy. Vyzvedněte si hlasovací lístek a zatrhněte 4 kandidáty na straně označené šipkou. Můžete zatrhnout jak z levého, tak i z pravého sloupce. Účastnit voleb se může každý farník starší 15 let. Vyplněné hlasovací lístky budou sesbírány. Dnes, v neděli, 14.10., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Příští týden v Lukově a v Kašavě bohoslužby nebudou, až v soboru a v neděli. V nutných případech kontaktujte sousední faráře. Ve středu nebude v Kašavě a v Lukově náboženství.
 • V pátek, 19.10., bude v Lukově mše sv. pro mládež děkanátu v 18:00 hod. Účastnit se mohou samozřejmě i ostatní farníci.
 • V sobotu bude mše sv. s nedělní platností v 17:00 hod v Lukově a v 18:30 hod v Kašavě. V neděli, 21.10., bude v Kašavě mše sv. v 7:30 hod a v Lukově jen jedna mše sv. v 9:00 hod ze Slavnosti posvěcení chrámu. Při této mši sv. bude zpívat chrámový sbor z Rožnova p. R. pod vedením pí Aleny Blinkové a po mši sv. bude pokračovat v kostele slavnostním koncertem. Všichni jste srdečně zváni. Zároveň je tato neděle Misijní, kdy se celá církev modlí za misie a koná se také sbírka určená na pomoc misijnímu dílu. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
 • Lukovský chrámový sbor začal zkoušet na Vánoce, zkouška je každý pátek od 18:30 hod, bližší informace u varhaníků.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence, v Lukově vzadu na stolku je připravena tabulka, kde se můžete zapsat v měsíci říjnu na modlitbu růžence, která bude opět ve vašich rodinách.
 • V sobotu, 27.10., se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě. Odjezd bude ve 13:30 hod z Držkové a pojedeme po trase: Kašava – Vlčková – Velíková, Horní konec – Lukov, Horní zastávka – Lukov, hasičská zbrojnice. Program na Velehradě: 15:00 hod růženec, 16:00 hod adorace, 17:00 hod mše sv. s O. biskupem. Předpokládaný odjezd z Velehradu je v 19:00 hod. Bude společný autobus pro Lukov i Kašavu. Zapsat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 7.10.2018

 • V pondělí, 8.10., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V pátek, 12.10., bude v kapli ve Velíkové v 18:00 hod mše sv.
 • V neděli, 14.10., bude mít mši sv. v 9:00 hod v Kašavě P. Mariusz Sienkovski z Trnavy.
 • Na nástěnce jsou kandidáti do pastorační rady farnosti. Volby do pastorační rady proběhnou 14.10. Do pátku 12.10. se mohou kandidáti vyjádřit osobně nebo telefonicky u faráře.
 • Příští neděli, 14.10., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Je říjen, měsíc modlitby sv. růžence, v Lukově vzadu na stolku je připravena tabulka, kde se můžete zapsat v měsíci říjnu na modlitbu růžence, která bude opět ve vašich rodinách.
 • V sobotu, 27.10., se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě. Odjezd bude ve 13:30 hod, bude společný autobus pro Lukov i Kašavu. Zapsat se můžete vzadu na stolku.

 

Ohlášky 30.9.2018

 • Dnes, v neděli 30.9., budou mše sv. v 7:30 hod v Lukově, v 9:00 hod v Kašavě a v 10:30 v Držkové.
 • V pondělí, 1.10., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb p. Vladimíra Paráka.
 • Ve středu, 3.10., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 4.10., navštívím nemocné v Kašavě. Dětská mše sv. v Lukově bude na farní zahradě s žehnáním zvířat.
 • V pátek, 5.10., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu, 6.10., uzavřou v Lukově v 11:00 hod svátost manželství MUDr. Zbyněk Švach, bytem Brumov-Bylnice 675, a MUDr. Kateřina Březíková, bytem Hradská III. 320, Lukov.
 • V sobotu, 6.10., bude v Kašavě v 15:00 hod Mons. Antonín Basler udělovat svátost biřmování 16 žadatelům z Lukova a Kašavy. Prosím biřmovance i kmotry, aby ve 14:30 hod už byli přítomni v kostele. Večerní mše sv. už potom v Kašavě nebude.
 • Dnes, 30.9., naposledy můžete napsat své kandidáty do ek. a past. rady farnosti.
 • Začíná říjen, měšíc modlitby sv. růžence, v Lukově vzadu na stolku je připravena tabulka, kde se můžete zapsat v měsíci říjnu na modlitbu růžence, která bude opět ve vašich rodinách.
 • V sobotu, 27.10., se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na Velehradě. Odjezd bude ve 13:30 hod, bude společný autobus pro Lukov i Kašavu. Zapsat se můžete vzadu na stolku.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí