Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

112018

Ohlášky 25.11.2018

 • Dnes, v neděli, 25.11., jsou v Kašavě kateřinské hody. Mše sv. v Lukově je pouze jedna v 7:30 hod a v Kašavě v 10:00 hod hodová za účasti folklorních souborů z Kašavy a Vlčnova. Odpoledne ve 14:00 hod bude v Orlovně slavnostní hodový program.
 • V pondělí, 26.11., bude v Lukově mše sv. výjimečně už v 17:00 hod.
 • Ve středu, 28.11., bude v Kašavě v 19:00 hod setkání dětí, které v příštím roce přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodičů. Propisky sebou. Ve čtvrtek, 29.11., budou mít toto setkání prvokomunikanti a jejich rodiče v 19:00 hod na faře v Lukově.
 • Ve čtvrtek, 29.11., bude v Kašavě v 15.00 hod pohřeb pí Františky Tomečkové z Držkové.
 • Příští neděli, 2.12., je 1. neděle adventní, při mších v sobotu a v neděli bude žehnání adventních věnců.

 

Ohlášky 18.11.2018

 • Dnes, v neděli, 18.11., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Příští neděli, 25.11., budou v Kašavě kateřinské hody. Mše sv. budou tedy v sobotu 24.11. v 18:00 v Kašavě a v neděli, 25.11., bude v Lukově pouze jedna mše sv. v 7:30 hod a v Kašavě v 10:00 hod hodová, při které zazpívají nejen Kašavští chlapi, ale i mužský soubor z Vlčnova. Odpoledne ve 14:00 hod bude v Orlovně slavnostní hodový program.
 • V pátek 7.12. a v sobotu 8.12.2018 proběhne opět duchovní obnova pro muže, kterou povede P. ThLic. Bedřich Horák – Úcta k Božímu stvoření. Začátek bude v pátek 7.12. v 17:00 hod možností ke svátosti smíření a tiché adoraci, od 18:00 hod bude společná adorace mužů do 19:30 hod. V sobotu bude začátek v 9:00 hod Modlitbou Ranních chval v kostele sv. Josefa v Lukově. Duchovní obnova je nutná pro kostelníky, akolyty nebo muže lektory, pokud se neúčastní jiných exercicií v průběhu roku. Doporučuji i členům – mužům past. a ek. rady farnosti. Přihlásit se můžete v kostele na připravený formulář nebo na stránkách www.falukov.cz.

 

Ohlášky 11.11.2018

 • Dnes, v neděli, 11.11., budou v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěny Natálie Marie Černochová a Ella Marie Holíková. Dnes si celá Evropa připomíná konec I. sv. války, na připomínku tohoto 100. výročí se ve 13:30 hod rozezní v celé Evropě na 10 minut zvony.
 • V pondělí, 12.11., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • Příští neděli, 18.11., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V pátek 7.12. a v sobotu 8.12.2018 proběhne opět duchovní obnova pro muže, kterou povede P. ThLic. Bedřich Horák – Úcta k Božímu stvoření. Začátek bude v pátek 7.12. v 17:00 hod možností ke svátosti smíření a tiché adoraci, od 18:00 hod bude společná adorace mužů do 19:30 hod. V sobotu bude začátek v 9:00 hod Modlitbou Ranních chval v kostele sv. Josefa v Lukově. Duchovní obnova je nutná pro kostelníky, akolyty nebo muže lektory, pokud se neúčastní jiných exercicií v průběhu roku. Doporučuji i členům – mužům past. a ek. rady farnosti. Přihlásit se můžete v kostele na připravený formulář nebo na stránkách www.falukov.cz.

 

Ohlášky 4.11.2018

 • Dnes, v neděli 4.11., je sbírka na Charitu. Pán Bůh zaplať na vaše dary! Děkuji všem za brigádu na farní zahradě. Odpoledne budou dušičkové pobožnosti na hřbitově: v Kašavě ve 14:30 hod a v Lukově v 15:30 hod.
 • V pondělí, 5.11., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Ludmily Chudárkové.
 • Ve středu, 7.11., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 8.11., bude v Kašavě ve 14:30 hod pohřeb p. Karla Zbranka.
 • V pátek, 9.11., bude ve Velíkové v 18:00 hod mše sv. v kapli a v 19:30 hod bude mít první setkání pastorační rada farnosti Lukov.
 • V sobotu, 10.11., bude mít v 19:00 hod setkání v Kašavě pastorační rada farnosti.
 • Příští neděli, 11.11., budou v Kašavě při mši sv. v 9:00 hod pokřtěny Natálie Marie Černochová a Ella Marie Holíková.
 • Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí