Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122018

Ohlášky 30.12.2018

 • V pondělí, 31.12., poslední den v občanském roce poděkujeme při mších svatých v Kašavě 16:30 hod a v Lukově v 18:00 hod za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce.
 • Ve středu, 2.1., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek, 4.1., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští sobotu, 5.1., proběhne v naší obci v dopoledních hodinách Tříkrálová sbírka. Zahájena bude vysláním tří králů v našem kostele v 9:00 hod. Odpoledne v 16:30 hod jste zváni do Lukova do kostela na vánoční koncert ZUŠ Morava pod vedením p. Přívary.
 • Statistika farních matrik za rok 2018:
 

Lukov

Kašava

Křty

8

6

Svatby

3

6

Pohřby

10

11

 

Ohlášky 23.12.2018

 • Dnes, v neděli, 23.12., budou od 13 hodin Skauti po Lukově roznášet Betlémské světlo. Nachystejte si, prosím, svíčky a zavřete své čtyřnohé hlídače. Pokud nebudete doma, o Betlémské světlo požádejte své sousedy.
 • Na Štědrý den před „půlnoční“ mší sv. se od 22:35 hod budou zpívat koledy.
 • V sobotu, 29.12., bude v Kašavě ve 14:00 hod pohřeb p. Jindřicha Koláře z Vlčkové.
 • Od čtvrtku 27.12. do soboty 29.12. nebudou v našich farnostech bohoslužby.
 • Vzadu v kostele je papír, kam se zapište, kdo by se mohl zapojit do úklidu kostela. Je to náš společný domov a chceme, aby nám tu bylo hezky. V loňském roce mnoho lidí odešlo, že už nemohou dál pokračovat. Prosíme zvláště ty mladší, aby se do této služby zapojili.
 • Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 5. ledna 2019 v dopoledních hodinách. Zahájena bude vysláním tří králů v našem kostele v 9:00 hod. Zpráva pro vedoucí skupinek: organizační schůzka bude v pátek 28.12. v 18:00 hod.

Vánoční pořad bohoslužeb ve farnosti Lukov a Kašava

Štědrý den (půlnoční)

Kašava 21:00

Lukov 23:00

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Lukov 7:30

Kašava 9:00

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie  a Josefa

Lukov 7:30, 10:30

Kašava 9:00

Sedmý den v oktávu Narození Páně

sv. Silvestra I., papeže

Kašava 16:30

Lukov 18:00

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Zasvěcený svátek

Kašava 9:00

Lukov 10:30

 

Ohlášky 16.12.2018

 • Dnes, v neděli, 16.12., se koná sbírka na potřeby kostela, a odpoledne v 17:00 hod jste zváni na Adventní koncert ZUŠ Morava do kostela v Lukově.
 • Vzadu v kostele je papír, kam se zapište, kdo by se mohl zapojit do úklidu kostela. Je to náš společný domov a chceme, aby nám tu bylo hezky. V loňském roce mnoho lidí odešlo, že už nemohou dál pokračovat. Prosíme zvláště ty mladší, aby se do této služby zapojili.
 • Příští neděli, 23.12., budou od 13 hodin Skauti po Lukově roznášet Betlémské světlo. Nachystejte si, prosím, svíčky a zavřete své čtyřnohé hlídače. Pokud nebudete doma, o Betlémské světlo požádejte své sousedy.
 • Děti mají už jen týden na plnění adventních úkolů - viz nástěnka s hvězdičkami vzadu pod kůrem. Čtvrtou nedělí adventní tato aktivita končí. Hvězdičky spočítáme a vše vyhodnotíme na první dětské mši po Novém roce, tj. ve čtvrtek 3. ledna. Připomínám, že je tato aktivita nesoutěžní, přesto stojí za to se zapojit, a většinu úkolů s pomocí rodičů zvládnou i malé děti.
 • SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži nabízí ve školní roce 2019/2020 kromě už zavedených oborů i obor „zahradník“.
 • Děkuji všem těm, kteří se svojí službou jakkoliv zapojují do dění ve farnosti (kostelníci, akolyté, členové farních rad, zpěváci, varhaníci, všichni, kdo pečují o výzdobu a úklid kostela, i vy, které jsem nezmínil). Vám všem bych chtěl upřímně poděkovat a přijměte jako malý dárek knížku „Dotyky nebe a země“, kterou si můžete vyzvednout v sakristii. Jedná se o volné pokračování knihy „Dějiny, jak je možná neznáte“.

 

Ohlášky 9.12.2018

 • Dnes, v neděli, 9.12., bude společná zpověď před vánočními svátky – v Kašavě od 14:00 hod a v Lukově od 15:00 hod. Budeme zpovídat 3 kněží.
 • V pondělí, 10.12., bude závěrečná Biblická hodina s překvapením po mši sv. v 19:00 hod v Lukově.
 • V pátek, 14.12., se bude udílet svátost smíření v Domově seniorů. Večer bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • Příští neděli, 16.12, se koná sbírka na potřeby kostela, a odpoledne v 17:00 hod jste zváni na Adventní koncert ZUŠ Morava do kostela v Lukově.
 • Od pondělí, 10.12., do 9:00 hod si můžete zapisovat mše sv. na další pololetí.
 • Během doby adventní až do Štědrého dne bude v Kašavě po rodinách putovat Obraz sv. Rodiny, která bude doprovázena modlitbou. Kdo máte zájem, můžete se zapsat vzadu v kostele.

 

Ohlášky 2.12.2018

 • Dnes, v neděli, 2.12., je 1. neděle adventní, při mších v sobotu a v neděli bude žehnání adventních věnců.
 • Ve středu, 5.12., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 6.12., navštívím nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 7.12., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření, od 18:00 hod bude probíhat adorace v rámci duchovní obnovy mužů.
 • V sobotu, 8.12., bude od 9:00 hod v pastoračním centru na farní zahradě v Lukově pokračovat Adventní duchovní obnova pro muže.
 • Příští neděli, 9.12., bude společná zpověď před vánočními svátky – v Kašavě od 14:00 hod a v Lukově od 15:00 hod.
 • Během doby adventní až do Štědrého dne bude v Kašavě po rodinách putovat Obraz sv. Rodiny, která bude doprovázena modlitbou. Kdo máte zájem, můžete se zapsat vzadu v kostele.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí