Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

012019

Ohlášky 27.1.2019

 • Až do Velikonoc nebudou bývat obvyklé Biblické hodiny. V pondělí budeme mít vždy setkání mužů, kteří konají své 90-denní duchovní cvičení Exodus 90.
 • Ve středu, 30.1., budu při mši sv. v Kašavě žehnat svíce dětem, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání v Kašavě.
 • Ve čtvrtek, 31.1., budu při mši sv. v Lukově žehnat svíce dětem, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání v Lukově.
 • V pátek, 1.2., bude v Lukově od 18:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření zvlášť pro ty, kteří chtějí přijmout svátost pomazání nemocných.
 • V neděli, 3.2., bude žehnání svící a Svatoblažejské požehnání.
 • Ve dnech 8.-20.9. jede farnost Všemina na pouť do Svaté země. A ve dnech 10.11.-16.11. jede farnost Štípa na pouť k Anežce České do Říma, kdo by měl zájem, informujte se na příslušných farních úřadech.

 

Ohlášky 20.1.2019

 • Dnes, v neděli, 20.1., se koná sbírka na potřeby kostela.
 • 1. - 2.3. proběhne v Lukově obnova pro ženy a dívky. Začneme v pátek společnou večerní adorací a budeme pokračovat v sobotu 2.3. v past. centru v Lukově. Obnovu povedou sestry Milada a Benedikta z Kongregace Neposkvrněného srdce Panny Marie, které momentálně působí v misiích v Estonsku. Přihlašovat se můžete na papír vzadu v kostele. Počet je omezen na 30 účastnic a oběd bude zajištěn.
 • Ve dnech 25.1.-27.1. proběhne v kostele sv. Josefa modlitební Triduum Společenství Modlitby matek. V pátek v 18:00 hod. V sobotu a v neděli v 17.00 hod.
 • V mnoha farnostech byly založeny v minulosti fundace (zádušní), kdy donátor daroval např. pole farnosti za to, aby se za něj každoročně sloužila mše sv. Díky zabavení majetku církvím nebylo možné, aby je církev mohla používat a tato povinnost byla pozastavena. V rámci restitucí byly některé majetky vráceny a jiné ne. Navíc mnohé zádušní fundace už v archivech nebyly nalezeny. Biskupská konference vznesla dotaz na Svatý Stolec, který rozhodl, že v tomto roce má každý farář odsloužit 10 mší sv. za zemřelé dárce při významných svátcích a tímto bude povinnost zádušních mší fundací nahrazena. Věřící se mají v hojném počtu těchto zádušních mší sv. účastnit.
 • Zvu muže k aktivitě EXODUS 90. Jde o nové nastartování svého vztahu s Bohem v rámci 90ti denních cvičení, které v sobě propojují duchovní rozměr, asketismus a vzájemnou podporu. Kdo by měl zájem, začátek a seznámení bude na faře v Lukově v pondělí 21.1. po mši sv. Duchovní cvičení si koná doma každý sám a jednou za týden je hodinové setkání. Aktivita začíná 21.1.2019 a končí 21.4.2019 na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

 

Ohlášky 13.1.2019

 • Dnes, v neděli, 13.1., bude v Kašavě v 16:00 hod koncert ZUŠ Morava, třída p. Milana Přívary.
 • Tříkrálová sbírka činila: v Lukově 73.521,- Kč, v Kašavě 39.845,- Kč, v Držkové 12.585,- Kč a ve Vlčkové 13.453,- Kč. Organizátoři děkují všem koledníkům, vedoucím skupinek i občanům Lukova, kteří svými dary a vstřícností přispěli ke zdaru této novodobé tradice. Ještě jednou přejí Vám všem, Vašim rodinám, přátelům, bližním vše dobré do roku 2019 a Boží požehnání pro Vaše domovy.
 • V pondělí, 14.1., bude po mši sv. na faře v Lukově Biblická hodina.
 • V čtvrtek, 17.1., budou mít setkání prvokomunikanti s rodiči na faře v Lukově.
 • V sobotu, 19.1., budou v Kašavě v 10:00 hod křtiny.
 • Příští neděli, 20.1., se koná sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 6.1.2019

 • Děkuji všem organizátorům i účastníkům Tříkrálové sbírky.
 • Ve středu, 9.1., budou mít v Kašavě po mši sv. setkání prvokomunikanti a jejich rodiče. V Lukově bude toto setkání ve čtvrtek, 10.1., po mši sv.
 • Ve čtvrtek, 10.1., bude v Kašavě ve 14:00 hod pohřeb p. Jiřího Topiče.
 • V pátek, 11.1., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V neděli, 13.1., bude katechumen Josef přijímat při mši sv. v Lukově v 7.30 hod menší exorcismus.
 • V neděli, 13.1., bude v Kašavě v 16:00 hod koncert ZUŠ Morava, třída p. Milana Přívary.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí