Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

022019

Ohlášky 17.2.2019

 • Dnes, v neděli, 17.2., přijme pomazání katechumenů katechumen Josef a také se koná sbírka na potřeby kostela.
 • V úterý, 19.2., proběhne v Kašavě Adorační den, kdy se farnost modlí za požehnání a pomoc pro své rodiny, za výchovu svých dětí, za nová povolání k duchovnímu stavu i pro manželství. Zároveň se také bohoslovci v kněžském semináři modlí za tuto farnost. Podle přání Otce arcibiskupa má trvat 6 hodin. Začne tedy od 12:00, kdy bude v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Zakončení bude v 18:00 hod Svátostným požehnáním.
 • Ve středu, 20.2., bude v Kašavě po mši sv. setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.
 • V pátek, 22.2., bude ve Vizovicích mše sv. pro mládež.
 • V sobotu, 23.2., bude v Lukově pokřtěna Helena Černochová.
 • Příští neděli, 24.2., se koná sbírka Svatopetrský haléř. Jedná se sbírku, která se posílá přímo papeži, který tak může v nenadálých situacích uvolnit tyto peníze na pomoc církvi kdekoliv ve světě, např. při zemětřesení nebo povodních.

 

Ohlášky 10.2.2019

 • Pondělí, 11.2., bude v Lukově v 15:00 hod pohřeb pí Ludmily Večeřové.
 • Ve čtvrtek, 14.2., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb pí Jaroslavy Flámové.
 • Ve čtvrtky, 14.2. a 21.2. bude na faře v Kašavě v 18:00 hod setkání dětí, které chodí do náboženství, s pí katechetkou.
 • Příští neděli, 17.2., přijme pomazání katechumenů katechumen Josef a také se koná sbírka na potřeby kostela.
 • Dne 19.2., proběhne v Kašavě Adorační den. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista.
 • V pátek, 22.2., bude ve Vizovicích mše sv. pro mládež.
 • V sobotu, 23.2., proběhne florbalový děkanátní turnaj v tělocvičně v Kašavě ve třech kategoriích: 1. 1-5 třída; 2. 6-9 třída; 3. starší.
 • Ještě se můžete přihlašovat na duchovní obnovu pro ženy a dívky, která proběhne 1.-2.3.2019 v Lukově.
 • Farnosti Filipa a Jakuba ve Zlíně pořádá pouť nazvanou „Svatí Francie“ 10.-18.6.2019, cena je 13.800,-, další informace v prodejně Veni.

 

Ohlášky 3.2.2019

 • Dnes, v neděli 3.2., bude při mši sv. žehnání svící a v závěru mše sv. budu udílet Svatoblažejské požehnání. Katechumen Josef přijme malý exorcismus.
 • V pondělí, 4.2., budu udílet svátost pomazání nemocných v Lukově.
 • Ve středu, 6.2., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření, zvláště pro ty, kteří přijmou svátost pomazání nemocných, kterou budu udílet při mši sv.
 • Ve čtvrtek, 7.2., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 8.2., bude ve Velíkové v 18:00 hod mše sv. v kapli a v 19:00 hod bude v Lukově setkání pastorační a ekonom. rady farnosti.
 • V soboru, 9.2., bude v Lukově v 9:00 hod skautská mše sv. u příležitosti 20. výročí skautingu v Lukově. Večer v 19:00 hod bude v Kašavě setkání past. a ekonom. rady farnosti.
 • Dne 19.2., proběhne v Kašavě Adorační den. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista.
 • Ještě se můžete přihlašovat na duchovní obnovu pro ženy a dívky, která proběhne 1.-2.3.2019 v Lukově.
 • Ve dnech 8.-20.9. jede farnost Všemina na pouť do Svaté země. A ve dnech 10.11.-16.11. jede farnost Štípa na pouť k Anežce České do Říma, kdo by měl zájem, informujte se na příslušných farních úřadech.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí