Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

062019

Ohlášky 30.6.2019

 • V pondělí, 1.7., bude v Lukově mše sv. pro muže a po ní setkání skupinky.
 • Ve středu, 3.7., bude mše sv. už v 16:30 hod.
 • Ve čtvrtek, 4.7., budu navštěvovat nemocné ve Vlčkové a v Lukově.
 • Ve čtvrtek, 4.7., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb pí Růženy Křižkové.
 • V pátek, 5.7., na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, bude mše sv. v Lukově v 7:30 hod a v 10:30 hod bude poutní mše sv. ve Velíkové. Večer bude v 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření v Lukově.
 • V pátek, 5.7., bude o půlnoci opět růženec chlapů. Kostel bude otevřen už od 23:00 hod pro osobní adoraci a svátost smíření.
 • V sobotu, 6.7., bude ve Vizovicích v 15:00 hod primiční mše sv. novokněze Marka Mikuláštíka.

 

Ohlášky 23.6.2019

 • Ve čtvrtek, 27.6., bude poslední dětská mše sv. před prázdninami.
 • Příští sobotu, 29.6., se koná farní pouť na sv. Hostýn, odjez autobusu bude v 7:00 hod z Držkové, pojedeme po trase: Držková – Kašava – Vlčková – Velíková, točna na Horním konci – Lukov, Horní zastávka – Lukov, hasičská zbrojnice. Mše sv. bude na sv. Hostýně v 9:00 hod, po ní bude pobožnost Křížové cesty a ve 13:00 hod zakončíme naši farní pouť Svátostným požehnáním. Kdo bude chtít jet autobusem, může se ještě zapsat vzadu na stolku.
 • V sobotu, 29.6., budou v Lukově pokřtěni Michal Josef Chlud a Adéla Kristýna Drábková.
 • V sobotu, 29.6., uzavřou v Lukově svátost manželství Sabina Gábová, bytem Lukov č. p. 378, a Josef Brázdil, bytem Sazovice č. p. 304.
 • Výstavba kaple v Kašavě na Vinohrádku již začala. Podpořit ji můžete finančním darem do uvedených kasiček nebo na účet. Také si můžete zakoupit magnetky s motivem kaple, malá za 20,- Kč a velká za 40,- Kč. K dispozici je v sakristii i tzv. „kapličkové víno“. To je neprodejné jako poděkování tomu, kdo přispěje aspoň 200,- Kč. Děkujeme.

 

Ohlášky 16.6.2019

 • Dnes, v neděli, 16.6., se koná od 14:00 hod v Kašavě festival Hudgaj. Jste srdečně zváni.
 • Ve středu, 19.6., bude mše sv. v kapli ve Velíkové v 15:00 hod k 20. výročí posvěcení kaple.
 • Ve čtvrtek, 20.6., budeme slavit v Lukově Slavnost Božího Těla s průvodem k oltářům.
 • V pátek, 21.6., bude na hradě Lukov ve 20:00 hod mše sv. k patronovi kaple, sv. Janovi, s modlitbou k získání odpustků.
 • V sobotu, 22.6., bude v 18:00 hod v Kašavě Slavnost Božího Těla.
 • V sobotu, 29.6., se koná farní pouť na sv. Hostýn, kdo bude chtít jet autobusem, může se zapsat vzadu na stolku.
 • Ve čtvrtek, 4.7., od 9:00-13:30 hod bude v Hotelu Skanzen – v přednáškovém sále – seminář s Anselmem Grünnem určený pro rodiče, pedagogy a pro všechny, kteří pracují s mládeží.

 

Ohlášky 9.6.2019

 • Dnes, v neděli, 9.6., je Slavnost seslání Ducha Svatého, a koná se sbírka na církevní školy v diecézi. Odpoledne jste zváni na farní den na farní zahradě od 14:30 hod. V rámci farního dne se představí cimbálová třída ZUŠ Morava pí Zuzany Lapčíkové a houslový soubor p. Marka Obdržálka. Nezapomeňte si vzít s sebou vajíčka. V noci ve 23.55 hod zvu chlapy opět k půlnoční modlitbě růžence.
 • Ve středu 12.6., bude poslední hodina náboženství pro 3. třídu v Lukově.
 • V pátek, 14.6., bude mše sv. v 18:00 hod ve Velíkové.
 • Příští neděli, 16.6., bude v Kašavě mše sv. v 9:00 hod na podiu před OÚ v rámci festivalu Hudgaj. Zároveň se koná sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 2.6.2019

 • Dnes, v neděli, 2.6., je den modliteb za sdělovací prostředky.
 • V pondělí, 3.6., budu od 9:00 hod na faře zapisovat úmysly mší sv. na další pololetí. Večer bude mše sv. pro chlapy a po ní setkání chlapů na faře.
 • Ve středu, 5.6., bude ve 14:30 hod na farní zahradě v Lukově „Sousedské setkání“ s klienty DS Lukov. Zveme i známé a přátelé z Lukova a okolí. Večer bude od 17:00 hod v Kašavě adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 6.6., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 7.6., bude v 15:00 hod v Lukově pohřeb pí Vlasty Pavlíčkové. Od 17:00 hod bude adorace a příležitost ke svátosti smíření v Lukově.
 • Příští neděli, 9.6., se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Odpoledne bude farní den na farní zahradě, budeme smažit smaženici, přineste si vajíčka. V rámci farního dne se představí cimbálová třída ZUŠ Morava pí Zuzany Lapčíkové a houslový soubor p. Marka Obdržálka. V noci ve 23.55 hod zvu chlapy opět na půlnoční růženec před Památkou Panny Marie, Matky Církve.
 • Stav sbírky na kapličku na Vinohrádku v Kašavě: na b. účtu je 1.000,- Kč, dary: 30.000,- Kč a 1.200,- Kč.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí