Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

082019

Ohlášky 25.8.2019

 • Dnes, v neděli, 25.8., bude mít katechumen Josef 3. skrutinium.
 • V pondělí, 26.8., bude po mši sv. setkání chlapů na faře.
 • V pátek, 30.8., zveme do Kašavy na tradiční pouť k Panně Marii na Vinohrádek.
 • Příští neděli, 1.9., bude katechumen Josef skládat Vyznání víry a proběhne obřad Effeta. V Kašavě budou pokřtěni Kristián Jiří Hanáček, Timotej Hanáček a Elizabet Štachová.
 • Do příští neděle máte možnost se přihlásit na farní pouť do Olomouce, která se koná 28.9.

 

Ohlášky 18.8.2019

 • Dnes, v neděli, 18.8., se koná sbírka na potřeby kostela. Probíhá Barum Rallye, tzn. v Kašavě bude mše sv. až večer v 18:00 hod.
 • V úterý, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 12:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. V 18:00 hod bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním.
 • Ve středu, 21.8., bude ve 23:00 hod v Lukově opět adorace pro muže a ve 24:00 hod růženec.
 • V pátek, 23.8., v 17:00 hod bude v Lukově mše sv. na zahájení Evangelizačních dnů.
 • Příští neděli, 25.8., bude mít v Lukově katechumen Josef 3. skrutinium.
 • V sobotu, 31.8., uzavřou ve Slušovicích svátost manželství Ing. Petr Zbranek, bytem Kašava 19, a Bc. Tereza Povolná, bytem Kašava 15.
 • V sobotu, 28.9., na Slavnost sv. Václava pořádáme zájezd do Olomouce se mší sv. v katedrále a návštěvou Arcibiskupského kněžského semináře. Abychom věděli, kolik by bylo případných zájemců a zda má vůbec smysl objednávat autobus, prosím, abyste se do 1.9. zapisovali vzadu na seznam. Pokud se do tohoto data nezapíše dost účastníků, autobus se objednávat nebude.

 

Ohlášky 11.8.2019

 • V pondělí, 12.8., bude po mši sv. setkání mužů na faře.
 • Ve středu, 14.8., bude ve 23:00 hod adorace pro muže a po ní růženec.
 • V pátek, 16.8., bude v 18:00 hod mše sv. v kapli ve Velíkové.
 • V sobotu, 17.8., bude v Lukově v 10:00 hod křest Jana Kučery.
 • Příští neděli, 18.8., se koná sbírka na potřeby kostela. Bude také probíhat Barum Rallye, tzn. v Kašavě bude mše sv. až večer v 18:00 hod. Při mši sv. v kostele v Lukově bude mít katechumen Josef 2. skrutinium.
 • V úterý, 20.8., má Lukovská farnost Adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude k adoraci vystavena od 12:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste se vzadu na papír napsali, nejlépe po dvou, na hodinovou službu u Svátostného Krista. V 18:00 hod bude zakončení adoračního dne Svátostným požehnáním.
 • Ve dnech 23.-24.8.2019 budou v Lukově probíhat evangelizační dny (v kostele sv. Josefa) na téma: SÍLA SVÁTOSTI SMÍŘENÍ. Hlavním přednášejícím bude laický misionář, teolog Václav Čáp, dlouholetý spolupracovník p. Eliase Velly. Více informací buď na www.viraanadeje.cz nebo u manželů Buchalových.

 

Ohlášky 4.8.2019

 • Dnes, v neděli, 4.8., slavíme v Kašavě 105. výročí posvěcení farního kostela sv. Kateřiny, který 2.8.1914 posvětil olomoucký biskup Dr. Karel Wisnar. Odpoledne v 15.30 hod. bude představení pro děti i dospělé vypravěče pohádek Daniela Taraby na podiu před obecním úřadem.
 • V tomto týdnu od 5.8. do 11.8. bohoslužby v Lukově ani v Kašavě nebudou.
 • V sobotu, 10.8., bude v Kašavě v 15:00 hod pohřeb pí Zdeňky Kolaříkové.
 • V neděli, 11.8., bude mít katechumen Josef první ze tří skrutinií – Obřady skrutinií pomáhají očišťovat srdce i mysl katechumena, posilovat je proti pokušení, aby uzrál jejich správný úmysl a povzbuzovat je, aby vnitřně lnuli ke Kristu a rozhodněji pokračovali ve snaze milovat Boha.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí