Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

112019

Ohlášky 24.11.2019

 • Dnes, v neděli, 24.11., slavíme v Kašavě Svatokateřinské hody. Odpoledne v Orlovně bude sváteční program, na který vás zvu spolu s panem starostou J. Jarcovjákem. Letos přivítáme špičkovou cimbálovou muziku Friš z Ostravy, která byla založena v roce 1997, a tvoří ji učitelé hudby a více než 20 let sbírá úspěchy doma i v zahraničí (Strážnice, Polsko-Goralské slavnosti, Rakousko, Německo). Nahrála 5 CD s písněmi nejen z Moravy, ale i z Rumunska a dalších zemí. V Kašavě vystupuje poprvé.  Dnes je také sbírka na Bibli.
 • V úterý, 26.11., se opět setkáme ve 23:00 hod v kostele s muži na Adoraci a růženci, tentokrát v Kašavě.
 • V sobotu, 30.11., bude od 9:00 hod probíhat inventura nejprve kaple v Držkové a pak budeme pokračovat v Kašavě.
 • V sobotu, 30.11., bude v Lukově ve 14:00 hod pohřeb pí Marie Přívarové.
 • V sobotu, 30.11., jsou mladí zváni do Vizovic, kde v 19:00 hod bude mše sv. a po ní začíná církevní silvestr, cena je 50,- Kč.
 • V sobotu, 30.11., vás centrum pro rodinu zve na Adventní duchovní obnovu s P. Michalem Šálek – Jak poznávat Boží vůli. Začátek je v 9:00 hod v Kom. centru, cena je 80,- Kč. Nutno předem se přihlásit.
 • P. Petr Hofírek pro vás vytvořil adventní aplikaci Roráty, kterou si můžete stáhnout do mobilů na Google play.
 • Příští neděli, 1.12., je 1. neděle adventní, při mších sv. bude žehnání adventních věnců.

 

Ohlášky 17.11.2019

 • Dnes, v neděli, 17.11., se koná sbírka na Charitu. V Lukově bude při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Tereza Anna Hurajová.
 • Ve středu, 20.11., bude v Lukově ve 23:00 hod adorace pro muže a po ní růženec.
 • Můžete se zapisovat na duchovní obnovu pro muže, která se uskuteční v Lukově ve dnech 6. – 7.12.2019.
 • Příští neděli, 24.11., budou v Kašavě Svatokateřinské hody. Srdečně zveme na odpolední program, kde nám k poslechu zahraje Ostravská cimbálová skupina Friš. Zároveň se tuto neděli koná sbírka na Bibli.
 • Kašavský kostelní pěvecký sbor bude mívat zkoušky na vánoční svátky každou středu po mši sv. na faře v Kašavě. První zkouška bude ve středu 20.11.

 

Ohlášky 10.11.2019

 • Dnes, v neděli, 10.11., se koná sbírka na potřeby kostela. V Kašavě bude pokřtěna Justýna Anna Štěpánová.
 • V pondělí, 11.11., začíná inventura farnosti Lukov. Večer po mši sv. bude v Lukově na faře setkání chlapů.
 • Ve středu, 13.11., bude na faře v Kašavě setkání dětí, které se budou připravovat na 1. sv. přijímání a jejich rodičů.
 • Příští neděli, 17.11., se koná sbírka na Charitu a v Lukově bude při mši sv. v 10:30 hod pokřtěna Tereza Anna Hurajová.
 • Ve dnech 6. - 7.12. bude v Lukově probíhat adventní duchovní obnova mužů, kterou povede misionář verbista P. Marian Bulko. Přihlásit se můžete v kostele na papír u vchodu.
 • Děkuji všem, kteří si našli včera čas na brigádu na farní zahradě a v okolí fary.

 

Ohlášky 3.11.2019

 • Dnes, v neděli, 3.11., budou Dušičkové pobožnosti na hřbitově v Kašavě ve 15:00 hod a v Lukově v 16:00 hod.
 • V pondělí, 4.11., bude na faře v Lukově po mši sv. setkání chlapů.
 • Ve středu, 6.11., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 7.11., budu navštěvovat nemocné ve Vlčkové a v Lukově.
 • V pátek, 8.11., bude ve Velíkové mše sv. už v 17:00 hod.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Příští neděli, 10.11., se koná sbírka na potřeby kostela a v Kašavě bude při mši sv. v 9:00 hod pokřtěna Justýna Anna Štěpánová.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí