Menu
Vytisknout
Římskokatolická farnost
Lukov Lukov
Kašava Kašava

122019

Ohlášky 29.12.2019

 • V úterý, 31.12., poslední den v občanském roce poděkujeme při mších svatých v Kašavě 16:00 hod a v Lukově v 18:00 hod za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce.
 • V pátek, 3.1., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští sobotu, 4.1., proběhne v naší obci v dopoledních hodinách Tříkrálová sbírka. Zahájena bude vysláním tří králů v našem kostele v 9:00 hod.
 • Statistika farních matrik za rok 2019:
 

Lukov

Kašava

Křty

9

7

Svatby

2

2

Pohřby

13

11

 

Ohlášky 22.12.2019

 • Lukovští skauti budou roznášet Betlémské světlo v pondělí 23. prosince od 14 hodin. Nachystejte si, prosím, svíčky, zajistěte své psy a zkontrolujte, zda vám zvoní zvonek – ať pak nejsou stížnosti, že u vás skauti nebyli, třebaže byli, jen se nedozvonili. Pokud nebudete doma, požádejte poté své sousedy nebo si pro Betlémské světlo přijďte do předsíně kostela.
 • Od pátku 27.12. do soboty 28.12. nebudou v našich farnostech bohoslužby.
 • V sobotu 28.12. bude v Kašavě ve 23.00 hod. adorace mužů a po ní růženec.
 • Organizační schůzka pro vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky v Lukově bude v neděli 29.12. v 18:00 hod na faře v Lukově.
 • Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 4. ledna 2020 v dopoledních hodinách. Zahájena bude vysláním tří králů v našem kostele v 9:00 hod.
 • Příští neděli bude obnova manželských slibů nezapomeňte si vzít manžela, manželku.

Vánoční pořad bohoslužeb ve farnosti Lukov a Kašava

Štědrý den (půlnoční)

Kašava 21:00

Lukov 23:00

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

Kašava 9:00

Lukov 10:30

Svátek

sv. Štěpána, prvomučedníka

Lukov 7:30

Kašava 9:00

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Lukov 7:30, 10:30

Kašava 9:00

Sedmý den v oktávu Narození Páně

sv. Silvestra I., papeže

Kašava 16:00

Lukov 18:00

Slavnost

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Kašava 9:00

Lukov 10:30

 

Ohlášky 15.12.2019

 • Dnes, v neděli, 15.12., bude v Kašavě v 16.00 hod Adventní koncert ZUŠ Morava. Zároveň se dnes koná sbírka na potřeby kostela.
 • Od soboty 14.12. do neděle 15.12. se do 18:00 hod koná v Neubuzi 12. výstava betlémů.
 • Adventní koncert minulou neděli vynesl částku 14.128,- Kč, které budou předány v týdnu mamince Františka Maláka. Upřímné Pán Bůh zaplať!
 • Zkušení, ale určitě i noví tříkráloví koledníci z řad dospělých i dětí hlaste se, prosím, buď osobně nebo telefonicky u manželů Kincových, telefony Šárka K. 731 378 340, Aleš K. 728 440 162.
 • U vchodu do kostela v Lukově si můžete objednat knihu Evangelium na každý den pro rok 2020.
 • Lukovští skauti budou roznášet Betlémské světlo v pondělí 23. prosince od 14 hodin. Nachystejte si prosím svíčky a zajistěte své psy. Pokud nebudete doma, požádejte poté své sousedy nebo si pro Betlémské světlo přijďte do předsíně kostela.

 

Ohlášky 8.12.2019

 • Dnes, v neděli, 8.12., bude příležitost k předvánoční svátosti smíření od 14:00 hod v Kašavě a od 15:00 hod v Lukově. V 18:00 hod bude v Lukově adventní koncert ZUŠ Morava, na který jste srdečně zváni a jehož výtěžek bude věnován Františkovi Malákovi, který je žákem 5. třídy spec. školy v Uh. Brodě. František je autistický chlapec a žije jen s maminkou a starším bratrem. Maminka je na chlapce sama a je v tíživé finanční situaci. Děkujeme. Ve 23:00 hod bude noční adorace pro muže a po ní růženec.
 • Ve středu, 11.12., budou mít po mši sv. na faře v Kašavě setkání prvokomunikanti a jejich rodiče.
 • V pátek, 13.12., bude předvánoční zpověď v DS Lukov. V 18:00 hod bude mše sv. v kapli ve Velíkové a po ní v 19:15 hod bude setkání past. rady v Lukově na faře.
 • Příští neděli, 15.12., bude v Kašavě Adventní koncert ZUŠ Morava. Zároveň se dnes koná sbírka na potřeby kostela.

 

Ohlášky 1.12.2019

 • Dnes, v neděli, 1.12., je 1. neděle adventní, při mších sv. požehnám adventní věnce.
 • V pondělí, 2.12., budu na faře v Lukově zapisovat úmysly mší sv. na další půlrok.
 • Ve středu, 4.12., bude mše sv. v Kašavě už v 17:30 hod. V 16:30 hod začne adorace s příležitostí ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek, 5.12., budu navštěvovat nemocné v Kašavě.
 • V pátek, 6.12., bude v Lukově od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření, po ní bude zahájena duchovní obnova pro muže, která bude pokračovat v sobotu 7.12. od 9:00 hod v past. centru. Obnovu povede P. Marian.
 • V sobotu, 7.12., bude v Kašavě na faře v 19:00 hod setkání Past. a ekonom. rady farnosti.
 • V neděli, 8.12., bude příležitost k předvánoční svátosti smíření od 14:00 hod v Kašavě a od 15:00 hod v Lukově. V 18:00 hod bude v Lukově adventní koncert ZUŠ Morava, na který jste srdečně zváni. Ve 23:00 hod bude noční adorace pro muže a po ní růženec.

Denní modlitba církve

ebreviar

Denní zamyšlení

posvatny prostor - jezuité

Texty na dnešní den

Příprava na nedělní liturgií

vezmi a čti

Překlad (translations)

Následující
Předchozí